Pussføljetongen del 2 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Episode 2

Vi har bedt vår entusiastiske fasadeekspert, Camilla Sandem Dhelie, om å lære oss litt om murte og pussede fasader. Det ble en føljetong i 10 deler der hun belyser fasadens tredoble funksjon: som klimabeskyttelse mot regn og vær, et estetisk ytre og som offersjikt for å beskytte byggematerialene under. Videre tar hun opp noen temaer som er viktige for å ha en flott, holdbar og funksjonell pusset vegg.

Episode 2. Hjelp, hva slags puss skal jeg bruke?

Jeg får fryktelig mange spørsmål om hvilke produkter man skal bruke når man skal pusse en vegg. Det er det ikke noe enkelt svar på! De ulike underlagene krever noe forskjellige løsninger. Men det er også viktig å tenke på hvorfor underlaget skal pusses. Er det innendørs eller utendørs? Ett, to eller tre sjikt? Til tegl og betong kan en puss kun være av estetisk karakter, mens der hvor Leca blir brukt utvendig vil det alltid kreves en slagregntett puss.

Tradisjonelle underlag; naturstein og tegl.

Tegl og naturstein kan sies å være det mest tradisjonelle underlaget. Naturstein var det første som ble benyttet, før vi begynte med import og senere egen produksjon av tegl i Norge fra midten av 1500-tallet. Våre eldste murte byggverk er faktisk fra tidlig 1200-tall og står den dag i dag. 

Disse eldste byggene er murt og pusset med rene kalkmørtler, ofte basert på kortreiste råvarer fra lokale og regionale sand- og kalksteinsforekomster. Dette har ført til en del variasjoner i sammensetning og egenskaper. En slik ren kalkmørtel (K) karbonatiserer ved tilgang til løst CO2 i luft/vann, og har en meget lang herdetid. De såkalte hydrauliske kalkmørtler (NHL eller KKh) reagerer også med vannet i seg selv og herder derfor raskere. Sement på sin side herder kun med tilgang på vann og herder meget raskt. Til renovering av disse eldste bygningene i dag benyttes det hydrauliske kalkmørtler som oppfører seg noenlunde likt som de opprinnelige materialene. Vi skal se nærmere på rehabilitering med disse produktene noe senere og hvorfor det er så viktig å bruke rett produkt på rett sted.

 Til ny muring og pussing av naturstein, tegl og betong i dag benyttes det standardiserte og kvalitetssikrete mørtler basert på sement eller kalk-sement blandinger (KC). Vær oppmerksom på at naturstein er en sekkebetegnelse for mange ulike bergarter med svært forskjellige egenskaper. Valg av produkter skal gjøres ut fra krav til funksjon og underlagets behov! 

Betong og porebetong

På underlag av betong kan det benyttes sterke sementbasert produkter og faktisk også karbonatiseringsbremsende overflateprodukter. Dette i motsetning til murte underlag som inneholder kalk og trenger dampdiffusjonsåpne systemer. Lettbetong/porebetong må ikke forvekseles med en lett betong! Porebetong er nemlig en egen type byggemateriale som også krever spesial-løsninger- gjerne en tre-sjikts puss med hvitgrunning (grunningspuss som inneholder hvit sement) for å sikre en god heft.

Leca/lettklinker

Det beste resultatet på underlag av Leca og lettklinker oppnås ved å benytte pusstyper som inneholder både fiber og forsterket med armeringsnett. Dette reduserer risikoen for riss og sprekk betydelig. Sammen med gode sokkel- og beslagsløsninger, samt gode sluttbehandlinger oppnår man slagregntette overflater. Pusstykkelsen er vanligvis 8-12mm med sluttbehandling av silikat- eller silikonharpiksbasert maling eller sluttpuss. Denne løsningen har vist seg å være meget holdbar, værsikker samtidig med at den er estetisk flott.Dette er en god moderne løsning med mange referanser fra hele landet.

Finnes det en universalpuss?

Det hadde vært veldig enkelt om det fantes bare én pussmørtel som kunne brukes til alle underlag. Men underlagene oppfører seg annerledes med hensyn til hvor sterke de er og hva de består av, bevegelser, dampdiffusjonsåpenhet og sug. Krav til holdbarhet og vedlikehold er også elementer som bestemmer hvilke pussmørtler som er egnet. Samt om du skal bruke pussen inne eller ute! Synes du dette ble mye å huske og forholde deg til? For å gjøre det litt enklere for deg som bruker, har Weber laget et sett med pussveiledninger som gir forslag basert på ulike underlag og funksjon.

Relaterte produkter

weberbase 261 Fiberpuss

weberbase 261 Fiberpuss

Fiberpuss - eneste anbefalte løsning for puss på all Leca utvendig over bakken.

weberton 303 Silikatmaling

weberton 303 Silikatmaling

En-komponent ekte silikatmaling for inn- og utvendig bruk.

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling

Silikonharpiksbasert maling til puss og betong, også egnet til rehabilitering, av tidligere akrylmalte flater.