Pussføljetongen del 3 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Episode 3

Vi har bedt vår entusiastiske fasadeekspert, Camilla Sandem Dhelie, om å lære oss litt om murte og pussede fasader. Det ble en føljetong i 10 deler der hun belyser fasadens tredoble funksjon: som klimabeskyttelse mot regn og vær, et estetisk ytre og som offersjikt for å beskytte byggematerialene under. Videre tar hun opp noen temaer som er viktige for å ha en flott, holdbar og funksjonell pusset vegg

  • Her er del 3.

Fasadesystemer, energi og miljø

Den pussede fasaden er et velkjent element i norsk arkitektur, og omfatter mange stilarter fra hele Europa. Kravene til eksisterende boligmasse og ikke minst fremtidens forretnings- og boligbygg blir imidlertid stadig skjerpet. Tidligere tiders høye energiforbruk skal reduseres som følge av en økt miljø- og ressursbevissthet.

Fasadesystemene er miljøvennlige

Velger du et godt dokumentert fasadesystem, bidrar du til en bærekraftig utnyttelse av ressursene, da utvikling er gjort med tanke på å minimerer CO2 utslipp og lavere energiforbruk i bruksfasen. Ved å bruke systemer basert på grundig testing i norsk klima garanteres fasaden lang levetid, - som også eldes med skjønnhet. En optimal utnyttelse av ressursene ved å se på levetidskostnadene og miljøpåvirkning i brukstiden er i seg selv miljøvennlig. Den mest innlysende energi­besparelsen oppnås ved høy isoleringsgrad, noe som kan direkte avleses på strømregningen.

Fasadesystemene er bærekraftige løsninger

Weber satser mye på miljø og bærekraftighet, og gjennom vår BREEAM-portal  kan man laste ned all nødvendig miljøinformasjon. Mørtel- og fasadeprodukter fra Weber kan nemlig bidra til å gi poeng i Breeam på flere måter. Test selv denne fantastiske webportalen!

Fasadesystemene er gjennomtestet

Gode løsninger tilpasset norsk klima oppnås ved å teste løsningene på det norske klimaets premisser. Alle Webers fasadesystemer har Sintef Teknisk Godkjennelse og er testet i intensive klimakaruseller. Dette sikrer byggherren et godt gjennomtenkt system. Gode systemer betyr lengre levetid med bedre detaljer som krever mindre vedlikehold. Weber videreutvikler og sertifiserer sine fasadesystemer kontinuerlig som sikrer kvaliteten for byggherre, prosjekterende og bruker.

Fasadesystemene er komfortable

Ved bruk av et gjennomtestet og teknisk godkjent fasadesystem sikres en god isolering og minimering av kuldebroer. Med riktige løsninger unngås fuktopphopninger, dårlig inneklima, svertesopp, korrosjon i betongarmeringen, forvitringer og avskallinger. Her får du både "bokomfort" og "vedlikeholdskomfort".

Fasadesystemene er energibesparende

Ikke minst vil et godt fasadesystem være energibesparende på grunn av levetiden. Lengre levetid betyr mindre energikrevende vedlikehold.

Fasadesystemene er fleksible

De mest utbredte pussede fasadesystemene på markedet i dag kan deles opp i to hovedbolker: Puss på isolasjon (ETICS) og ventilerte pussede løsninger. Systemenes oppbygging gjør at de kan tilpasses alle slags bygninger. Store, små, høye, lave, gamle og nye, buede og flate.... Noen ganger er det bare fantasien som setter en grense!

Puss på isolasjon (Serpomin og Serpotherm) er en ett-trinns tetting av fasaden, der isolasjonen monteres rett på et fast underlag. Systemet kan benyttes til nybygg, men er også meget godt egnet til etterisolering av eldre bygningsmasse og dermed reduserte varmeutgifter. Systemene er enkle å montere, og ettersom alt arbeid foregår på utsiden av huset, unngår man utflytting av beboere.

Puss på plate (Weber VentiGuard og Weber VentiGuard Extreme) er svært robuste og værbestandige løsninger som kan brukes både ved nybygg og rehabilitering. Ettersom dette gir en to-trinns tetting av fasaden hvor værhuden skilles fra konstruksjonen med ventilering, er dette et system som er meget godt egnet til det norske klimaet.

Weber fronter Breeam-NOR i egen løsning.

Weber Fasadesystemer

Relaterte produkter

weberbase 261 Fiberpuss

weberbase 261 Fiberpuss

Fiberpuss - eneste anbefalte løsning for puss på all Leca utvendig over bakken.

weberton 303 Silikatmaling

weberton 303 Silikatmaling

En-komponent ekte silikatmaling for inn- og utvendig bruk.

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling

Silikonharpiksbasert maling til puss og betong, også egnet til rehabilitering, av tidligere akrylmalte flater.