Pussføljetongen del 4 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Episode 4

Vi har bedt vår entusiastiske fasadeekspert, Camilla Sandem Dhelie, om å lære oss litt om murte og pussede fasader. Det ble en føljetong i 10 deler der hun belyser fasadens tredoble funksjon: som klimabeskyttelse mot regn og vær, et estetisk ytre og som offersjikt for å beskytte byggematerialene under. Videre tar hun opp noen temaer som er viktige for å ha en flott, holdbar og funksjonell pusset vegg

  • Her er del 4.

Puss på Isolasjon- energivennlig til nybygg og rehabilitering

Puss på isolasjon er en løsning som blir mer og mer aktuell med tanke på etterisolering av eldre og også litt nyere bygningsmasse. Både komplett etterisolering av større bygg og eneboliger, samt etterisolering av kjellere og sokler er løsninger som er økonomiske og miljøvennlige. Men løsningen er også fullt mulig å benytte på nybygg.

Hvor kan man benytte puss på isolasjon og når på året?

Med pussisolasjonssystemene Weber Serpomin og Weber Serpotherm, får byggherren en kombinasjon av en varig, en isolerende og en pusset fasade. Pussisolasjonssystemene benyttes til nybygg og rehabilitering hvor man ønsker en sterk og vakker overflate kombinert med reduksjon av varmeutgifter. Systemene er godt egnet til både små og store bygg, men man må være oppmerksom på de ulike detaljene og løsningene for å få et tilfredsstillende resultat. Man kan ved rehabilitering løfte det estetiske uttrykket, og systemet gir rom for arkitektoniske muligheter ved nybygg. Systemene er relativt enkle å montere, og ettersom alt arbeid foregår på utsiden av huset, unngår man bl.a. utflytting av beboere og kjedelige kuldebroer.

Puss på isolasjon krever de samme forhåndsregler som for vanlig pussing mht. når man kan gjøre det i løpet av året: Planlegging på vinteren/ våren og igangsetting og sluttbehandling i løpet av sommeren. Da er bygningen klar for å møte den norske vinteren.

En kort beskrivelse:

Puss på mineralull/ Weber Serpomin består av mineralullplater som monteres på en fuktsikker bakvegg. Serpomin har en stor fordel ved at den kan benyttes på bygninger med brannkrav. Videre er Serpomin spesielt godt egnet på bakvegg av betong. Mineralullplatene pusses med en spesialtilpasset fiberarmert og forsterket puss og sluttbehandles med ett av de tilhørende, Weber Silikat- eller Silikonharpiksbaserte, sluttprodukter. Isolasjonen monteres mekanisk eller limes på de fleste underlag. Det benyttes egne sokkelprofiler og plugger tilpasset bakveggen. Utformingen av disse pluggene forhindrer bl.a. kuldebroer. 

Puss på EPS/ Weber Serpotherm bygges opp tilsvarende, men det benyttes EPS-plater. EPS har en stor fordel mht. lydreduksjon, og er litt rimeligere enn puss på mineralull. Isolasjonsverdien er den samme som for mineralull. Serpotherm og Serpomin kan benyttes i kombinasjon med hverandre eller i kombinasjon med andre materialer; f.eks. ventilerte fasader/ puss på luftet kledning eller murte detaljer. Ved materialoverganger er det svært viktig at det detaljeres med dilatasjonsfuger for å forhindre oppsprekking. Isolasjonen har vanlig tykkelse fra 50 til 200 mm, men løsninger med 30 mm er også mulig, og alle delmaterialene er tilpasset hverandre- så pass på at det er et system du benytter og ikke enkeltkomponenter. 

Fukt og isolasjon

Puss på isolasjon er utsatt for fuktpåkjenninger, og prosjektering og utførelse bør være nøyaktig og grundig. Dårlige løsninger vil medføre fuktinntrenging og senskader som frostsprengning, mugg m.v. Et system kan godt ha teknisk godkjenning og tilfredsstille de teoretiske kravene, men prosjekteringen, detaljeringen og ikke minst utførelsen vil være avgjørende for levetiden på systemene. Weber kjører egne sertifiserings- og opplæringskurs for sine fasadeentreprenører før igangsetting av prosjekter. Vi kjører både teori og praksis; dette for å sikre riktig og økonomisk bruk, og for å sikre at detaljene blir utført iht spesifikasjonene. 

I sterkt vær- og slagregnsutsatte områder bør man være svært forsiktig med å benytte puss på isolasjon. Selv den minste punktering av værhuden/ pussen vil medføre at store vannmengder trenger inn i isolasjonen. Denne fukten vil ofte ha problemer med å tørke ut innen et nytt regnskyll inntreffer, og da kan du selv tenke deg hva som skjer videre... 

Estetiske forandringer

Bruken av etterisolering medfører en estetisk forandring. Det stilles derfor krav til takutspring, og det medfører dypere vinduskarmer, endringer i sokkel mm. Tykkelse på den valgte isolasjonen (vanligvis 50-200mm) velges ut fra krav til isolasjonsverdi og begrensninger i det estetiske uttrykket. Men ved tilpasninger og skreddersydde løsninger kan selv et gammelt bygg beholde smyg, buer, brystninger og trekninger. Den kan benyttes i kombinasjon med andre materialer og systemer og samtidig beholde den pussete helhetlige overflaten. Brukes Serpomin og Serpotherm til nybygg, så tar man selvfølgelig hensyn til isolasjonstykkelsen, og bare ved å banke på veggen vil man forstå at det er en "puss på isolasjon"-vegg.

 Det var litt om isolasjon dere... det er økonomi i å spare energi!

  • Weber Fiberpussystem

Gled deg til Kapittel 5. Da skal Camilla se på Weber VentiGuard systemene

Artikkelserien er ikke ment til å omhandle alle aspekter ved pussete fasader; og kan ha behov for utdyping og forklaring. 

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Camilla.Sandem.Dhelie(at)weber-norge.no eller Teknisk Svartjeneste på tlf 22 88 77 00.

Fasadebrosjyre

Weber Fasadesystemer

Weber Fasadesystemer 
Vi har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate som er både tidløs og vedlikeholdsvennlig. 

Relaterte produkter

weberbase 261 Fiberpuss

weberbase 261 Fiberpuss

Fiberpuss - eneste anbefalte løsning for puss på all Leca utvendig over bakken.

weberton 303 Silikatmaling

weberton 303 Silikatmaling

En-komponent ekte silikatmaling for inn- og utvendig bruk.

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling

Silikonharpiksbasert maling til puss og betong, også egnet til rehabilitering, av tidligere akrylmalte flater.

weberpas Silikatpuss

weberpas Silikatpuss

Silikatpuss for bruk på mineralske underlag av puss og betong. Også egnet for rehabilitering.