Pussføljetongen del 5 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Episode 5 Fasadeløsninger for norsk klima

Vi har bedt vår entusiastiske fasadeekspert, Camilla Sandem Dhelie, om å lære oss litt om murte og pussede fasader. Det ble en føljetong i 10 deler der hun belyser fasadens tredoble funksjon: som klimabeskyttelse mot regn og vær, et estetisk ytre og som offersjikt for å beskytte byggematerialene under. Videre tar hun opp noen temaer som er viktige for å ha en flott, holdbar og funksjonell pusset vegg

Fasadeløsningene som er spesialdesignet for det norske klima- VentiGuard og VentiGuard Extreme

VentiGuard systemene er fasadesystemene som tåler det meste. Slagfaste og robuste systemer som er perfekt for det norske klimaet.

Pussede og ventilerte kledninger er like godt egnet til nybygg som til rehabilitering, til store offentlige bygg og til små eneboliger. Systemenes store fordeler er totrinnstettingen som oppnås ved å montere en pussbærer på lekter. Det tilbys flere varianter på markedet, basert på det samme prinsippet om ventilering bak kledningen. Det man skal være oppmerksom på, er å følge leverandørens anvisninger og anbefalinger, og unngå sammenblanding av produkter og detaljer. Godt gjennomtenkte og utførte detaljer sikrer at eventuell fuktighet blir raskt drenert bort.

Både Ventiguard og VentiGuard Extreme fra Weber leveres som komplette pakke med alle nødvendige komponenter- fra platen og utover med komplette detaljer, løsninger, opplæring og oppfølging, post-beskrivelsesmaler i xml, pdf… og en bunke med flotte referanser.

Likheter og forskjeller

Det er en del likheter og noen vesentlige forskjeller på disse to systemene. Ventileringen, pussbæreren (Aquapanel Outdoor), robustheten og tilpasning til norsk klima er likt. Ulikhetene finnes i puss-systemene; VentiGuard har en tynn puss (FlexiGuard) som bidrar til et raskt, rasjonelt og rimelig system. VentiGuard Extreme har tykkere puss (Fiberpuss) som gir større variasjonsmuligheter i estetisk uttrykk. 

Prinsippene bak en slank konstruksjon

En pusset og ventilert kledning gir en enkel og slank konstruksjon. Lufting, plate og puss bygger 40-50 mm, litt avhengig av pusstykkelse og sluttbehandling. En fordel med lufting er minimering av potensielle fuktproblemer, da det ventilerte systemet sikrer en god utluftning mellom klimaskjermen og vindpapp/isolasjon. En annen fordel med to-trinns tetting sammenlignet med en ett-trinns tetting (ETICS/ puss på isolasjon) er at om det trenger inn fuktighet, vil dette dreneres bort i luftspalten mellom bakvegg og pussbæreren, og luftgjennomgangen vil sørge for en rask uttørking. Når det er sagt, så kan VentiGuard og VentiGuard Extreme kombineres med etterisolering og vil være et godt alternativ til puss på isolasjon og slik sett også gi et bidrag til både U-verdi og lydisolasjon. 

Krav

Ventilerte og pussete systemer stiller allikevel store krav til underlaget og planhet på lekter for å få plane flater innenfor toleransegrensene. Riktig behandling av plateskjøter (bla. sparkling) kan også være nødvendig for å forhindre rissdannelse, liten risiko for synlig plateskjøter og sikre null fuktinntrengning. Bruk av ekstra luftspalter på høye bygninger og evt. dilatasjonsfuger må prosjekteres for det enkelte bygg, men i utgangs­punktet er dette et fugefritt fasadesystem. Likeså med behov for ekstra innfesting, tettere cc mellom lektene etc. på høye bygg og buede bygg. Ja, for jeg nevnte vel at VentiGuard systemene er perfekt til buede fasader - uten knekk! Selv om systemet er ”fuktsikkert”, er målet allikevel å forhindre fukt i å nå inn til bakenforliggende utvendig fuktsikkert underlag. Kravene til riktig utformede beslagsløsninger og slagregntett puss er ikke mindre - selv om luftingen er ivaretatt.

Weber VentiGuard Extreme er som nevnt et slikt værbestandig og ventilert fasadesystem. Kombinasjonen av Weber Fiberpussystem på Aquapanel Outdoor, er den perfekte løsningen for flotte, fugefrie, varige og pussede fasader. En ekstra forsterkning i form av armering i alle plateskjøter og riktig pusstykkelse sikrer at ingen synlige plateskjøter blir synlige. En annen stor fordel er at platene kan stå upusset i inntil 6 måneder - dette gjør planleggingen av pussarbeidet lettere, da man slipper å ta hensyn til temperaturer og herdebetingelser. VentiGuard Extreme er basert på et gjennomtestet system, med tester i klimakarusell og i tillegg flere millioner kvadratmeter med referanser - over hele landet. Bare sjekk referanselisten. Selvfølgelig har Weber VentiGuard Extreme Sintef Teknisk godkjenning!

Weber VentiGuard er vårt andre system. Her benyttes det en ferdigblandet våt grunnpuss som også benyttes til sparkling av skjøter. Kort herdetid og kun 2 sjikt inklusive sluttpuss gjør dette til et meget rimelig og økonomisk godt alternativ. Selvfølgelig med alle de gode plateegenskapen. Også VentiGuard har gjennomgått grundige tester og har selvfølgelig Sintef Teknisk Godkjenning.  Sjekk vår referanseliste for å finne prosjekt nær deg.

Fasadebrosjyre

Weber Fasadesystemer 
Vi har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate som er både tidløs og vedlikeholdsvennlig. 

Relaterte produkter

weberbase 261 Fiberpuss

weberbase 261 Fiberpuss

Fiberpuss - eneste anbefalte løsning for puss på all Leca utvendig over bakken.

weberton 303 Silikatmaling

weberton 303 Silikatmaling

En-komponent ekte silikatmaling for inn- og utvendig bruk.

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling

Silikonharpiksbasert maling til puss og betong, også egnet til rehabilitering, av tidligere akrylmalte flater.

weberpas Silikatpuss

weberpas Silikatpuss

Silikatpuss for bruk på mineralske underlag av puss og betong. Også egnet for rehabilitering.

Weber VentiGuard

Weber VentiGuard

To trinns tetting av fasaden sikrer god lufting og drenering. Weber VentiGuard er vår raskeste, rimeligste og mest rasjonelle fasadeløsning.