Pussføljetongen del 6 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Episode 6

Vi har bedt vår entusiastiske fasadeekspert, Camilla Sandem Dhelie, om å lære oss litt om murte og pussede fasader. Det ble en føljetong i 10 deler der hun belyser fasadens tredoble funksjon: som klimabeskyttelse mot regn og vær, et estetisk ytre og som offersjikt for å beskytte byggematerialene under. Videre tar hun opp noen temaer som er viktige for å ha en flott, holdbar og funksjonell pusset vegg.

Finnes det vedlikeholdsfrie fasader?

Mangel på vedlikehold av fasader er et spennende tema! Men først skal vi se litt nærmere på hvordan er overflate kan se ut: En sluttpuss (det vi ser) er ofte teksturert, pigmentert eller malt. Avhengig av påføringsmetode og teknikk kan den fremstå som stenket, grovpusset, glattpusset, pigmentert/upigmentert, sekkeskurt og malt. Selve sluttpussens utseende er avhengig av arkitektens ønske om uttrykk, byggherres ønske og selvfølgelig den utførendes teknikk (og produktetes egenskaper i seg selv)

En tradisjonell pusset fasade vil ha variasjoner i overflaten som medfører et fargespill. Dette skal vi se litt nærmere på i en senere artikkel. Generelt kan man si at tradisjonelle løsninger er matte og gjerne nyanserte av utseende. Årsaken til dette er at dampdiffusjonsåpne materialer ofte er basert på mineralske råstoffer - de varierer i egenskaper avhengig av bruk og underlagets sug. De blir ofte levende overflater- definert som "mineralske". Er man på utkikk etter en mineralsk utvendig overflate som er blank, sterkt eller mørkt farget; vil man mest sannsynlig ikke finne en løsning.

Spesielt på murte og pussete underlag basert på kalk og sement, er kravet til dampdiffusjonsåpenhet viktig- og disse variasjonene blir derfor en del av de totale iboende egenskapene. På andre underlag med ikke fullt så strenge krav, ser man at det blir benyttet produkter basert på akryl- noe som gir mer ensartede flater. Men, tester og erfaringer viser at ved bruken av filmdannende malinger vil det lett oppstå bobler og avskalling (og andre uønskede effekter) når underlaget, for eksempel når tegl og puss blir vannmettet. Vær også oppmerksomme på at en dampdiffusjonsåpen maling er ikke det samme som en maling med lav dampdiffusjonsmotstand. For mineralske pusser er det malinger med en kombinasjon vi ønsker- Høy åpenhet OG lav motstand! 

Regnfrakk eller Gore-tex?

Malingen er ofte det ytterste sjiktet og skal ofre seg på bekostning av pussen under. Malingen har en viktig funksjon utover det estetiske - den ytterste værhuden. På et murt underlag skal den ikke slippe inn vann, men den fuktighet og damp som allikevel kommer inn og som kommer innenfra, skal ha store muligheter til å dampdiffundere ut igjen. Over hele flaten...

En tett maling holder vannet ute (Regnfrakk), men et lite hull vil trekke til seg vann i store mengder. I en opptørkingsfase skal alt vannet ut igjen gjennom det samme hullet. Ofte kommer frosten før dette er tørket ut og vi får frostskader i pussen. En dampdiffusjonsåpen maling vil holde vannet ute, men la fukten diffundere ut - litt som Gore-Tex!

Vedlikeholdsfrie overflater?

Det finnes ingen flater som er vedlikeholdsfrie, unntatt om de er for "en-gangs" bruk. Alle flater vil med tiden få et belegg av trafikkstøv, pollen, støv mv. som forringer overflaten. I verste fall vil det i støvet bli grobunn for alger og annen organisk vekst. Organisk vekst vil holde på fuktighet; og fuktighet fryser- og når puss fryser kan den skalle av... Og når pussen skaller av kan vi få vann inn i konstruksjonen. Kanskje like greit å vaske fasaden, før dette skjer? Det eksisterer en del såkalte selvrensende produkter på markedet, men selv disse har sine begrensinger. Vann som renser overflatene vil ofte finne foretrukne stier langs flatene og bidra til en møkkete og stripete fasade.

Reparasjon av småskader underveis samt rengjøring og utbedring av defekte nedløpsrør er avgjørende for holdbarheten. I det siste tilfellet vil en konstant nedfukting av en pusset fasade, medføre frostskader innen kort tid. En god vedlikeholdsplan er derfor nødvendig for å sikre en lang levetid, både med tanke på jevnlig vask og reparasjon av småskader.

Når skal vi pusse på nytt? Eller male...

Vi skal skille på levetid for hele fasadepussen og vedlikeholdsintervall. Som bygningseier kan du forvente at en fasadepuss med de riktige forutsetningene har en levetid på mellom 40 og 80 år- før den må erstattes helt inn til underlaget. Vi ser allikevel eksempler på at selv etter 100 år har en fasadepuss sine egenskaper intakt. Men slitasje av vær, vind, overmalinger og klimapåkjenninger kan redusere egenskapene til pussen- og den fremstår som svak, porøs og uten heft. Da er det på tide å skifte den ut.

En puss med sluttbehandling, en malt fasade, kan gjerne ha et vedlikeholdsintervall på 7-20 år avhengig av type mineralsk maling og påkjenning. Vi ser dog alt for ofte, spesielt på privathus og sokler at man heller maler om sin murte flate enn å vaske den. En pigmentert sluttpuss vil ha noe lengre intervall for oppshining, men kanskje et kortere intervall for vasking da en kornete struktur vil lettere tiltrekke seg støv.

Med riktig utformete detaljer, gode beslagsløsninger, gode produkter tilpasset underlaget, lokal påkjenning og klimapåkjenninger, og gode vedlikeholdsrutiner som etterleves; vil en pusset fasade ha et langt og lykkelig liv.

Men husk da dere...: Vær forsiktige med høytrykkspyleren!

Kontakt

Artikkelserien er ikke ment til å omhandle alle aspekter ved pussete fasader; og kan ha behov for utdyping og forklaring. 

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Camilla.Sandem.Dhelie(at)weber-norge.no eller Teknisk Svartjeneste på tlf 22 88 77 00.

Les mer

  • Sluttpuss og maling

Fasadbrosjyre

Weber Fasadesystemer 
Vi har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate som er både tidløs og vedlikeholdsvennlig. 

Relaterte produkter

weberbase 261 Fiberpuss

weberbase 261 Fiberpuss

Fiberpuss - eneste anbefalte løsning for puss på all Leca utvendig over bakken.

weberton 303 Silikatmaling

weberton 303 Silikatmaling

En-komponent ekte silikatmaling for inn- og utvendig bruk.

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling

Silikonharpiksbasert maling til puss og betong, også egnet til rehabilitering, av tidligere akrylmalte flater.

weberpas Silikatpuss

weberpas Silikatpuss

Silikatpuss for bruk på mineralske underlag av puss og betong. Også egnet for rehabilitering.

Weber VentiGuard

Weber VentiGuard

To trinns tetting av fasaden sikrer god lufting og drenering. Weber VentiGuard er vår raskeste, rimeligste og mest rasjonelle fasadeløsning.