Pussføljetongen del 7 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Episode 7

Vi har bedt vår entusiastiske fasadeekspert, Camilla Sandem Dhelie, om å lære oss litt om murte og pussede fasader. Det ble en føljetong i 10 deler der hun belyser fasadens tredoble funksjon: som klimabeskyttelse mot regn og vær, et estetisk ytre og som offersjikt for å beskytte byggematerialene under. Videre tar hun opp noen temaer som er viktige for å ha en flott, holdbar og funksjonell pusset vegg.

Det lekker vann- er ikke pussen tett?

“Hjelp!  Jeg har fuktroser og saltutslag inne på kjøkkenet og i stua. Pussen er ikke tett!”

Dette utsagnet møter vi stadig, og heldigvis i veldig få tilfeller er det pussen som er utilstrekkelig. Egne erfaringer og data fra Sintef Byggforsk viser at det er utforming av detaljer som er den store synderen til fuktproblemer.

Symptom: Saltutslag

Saltutslag forveksles ofte med soppangrep, men fenomenet skyldes at vannløselige salter transporteres via fuktinnsig eller kapillært oppsug fra grunnen i fuger. Deretter utkrystalliseres dette på innsiden av murveggen. Her fordamper vannet bort, mens saltene utkrystalliseres i forskjellige former og farger.  Som hvite, tykke, men porøse kaker, og snøliknende pulver. Vær oppmerksom på at dette også kan skje over bakkenivå så lenge det er innsig av fukt i murverket. Og vær forsiktige med å smake på dette - det svir godt på tunga!

Nesten uansett materialer, vil fuktighet stige i muren (1,5 meter i et teglmurverk) dersom ikke fuktsperre er benyttet. Vannet tar med seg vannoppløselige salter som avleires på muren når vannet fordamper inne i kjelleren. Dette saltet binder fuktighet og opprettholder høy luftfuktighet i kjelleren. Fuktighet gir deretter muligheter for soppdannelse, i verste fall ekte hussopp og usunt bomiljø. Ja, for selv i et murverk kan det oppstå hussopp. Det begynner i treverket og finner næring både i kalkmaterialer og til nød selv i jern.  Fukten skal alltid stoppes på utsiden! 

Mulig årsak 1: Puss + beslag = sant

Beslag (sålebenkbeslag, parapetbeslag mm) er en viktig del av en bygning. Deres oppgave er å lede vannet bort og forhindre at vann trenger inn i konstruksjonen og som dermed vil være en kilde til råte og fuktskader. I tillegg hindrer korrekt utformede beslag konsentrerte vannstrømmer og tilsmussing med støv og partikler. Spesielt sålebenkbeslag og tetting rundt vinduer er et stadig tilbakevendende tema som diskuteres mellom systemleverandør, utførende og rådgiver/arkitekt. Weber og andre leverandører har i dag detaljer og løsninger som er preaksepterte og godt utprøvde og som bør brukes som et grunnlag i prosjekteringen.

En holdbar og vakker puss forutsetter at den på utsatte steder beskyttes med tilpasset beslag og at disse vedlikeholdes slik at deres funksjon opprettholdes. Disse ulike beslagene har som funksjon å beskytte bakenforliggende bygningsdeler; tette mellom ulike bygningsdeler og materiale; samt avlede vann slik at veggens konstruksjon ikke skades. Dessverre hender det at fasader pusses eller renoveres uten at utført beslagsarbeid er tilfredsstillende. Noe som kan føre til framtidige og tilbakevendende skader i fasaden (Puts &Plåt, SPEF, 2012)

Av ulike beslagstyper kan det nevnes: takrenner, gavlbeslag, gesimsrenne, nedløpsrør, andre rør- og ledningsfester, vindussålebenker, list/ gesimsbeslag, parapetbeslag og sokkelbeslag. Utforming og montering bør alltid gjøres av en blikkenslagermester som har erfaring og forutsetninger for et godt resultat. I samarbeid med pussentreprenør kan spesielle beslag utformes og monteres underveis i prosessen.   

Mulig årsak 2: Godt resultat krever tørr sokkel

Området hvor bygget møter bakken er utsatt for en rekke påkjenninger; mekanisk, tilsmussing, fukt og frost. Når en pusset overflate står i kontakt med rå og fuktige masser vil det suges opp fuktighet (kapillært oppsug), og med tid vil lagret vann medføre frostsprengning, saltutslag og opprissing. Dette vil gi ytterligere følgeskader med malingsavflassing (spesielt ved bruk av dampdiffusjonstette malinger), avskalling av puss, vanninntrengning, mose- og algevekst. Denne problemstillingen gjelder for nye og gamle sokler på både pusset mur, isolasjon og murte teglsteinssokler. Det kapillære oppsuget i murverk og puss skjer fra løsmassene inntil veggen, jord, gress, belegningsstein satt inntil veggen, store snømengder og tette asfaltdekker. I tillegg kan en eldre teglsteins grunnmur trekke kapillært vann i fuger. En god løsning å bruke granitt, skifer eller annen egnet stein som tåler både fukt og mekanisk belastning.

Sintef Byggforsk har definert et godt utgangspunkt for en fuktsikker sokkel; Med disse som grunnlag kan man definere 6 forutsetninger. (Vi i Weber har laget en egen veiledning på sokkelløsninger - den kan du laste ned herfra.)

 

  • fall fra bygget
  • føre bort takvann
  • god og velfungerende drenering
  • benytt grunnmursplate
  • benytt kulting inntil veggen
  • tilstrekkelig tetthet mot nedbør rundt dører og vinduer

 

Så et godt råd er - som jeg også sier til mine barn- Hold deg tørr på hodet og varm og tørr på beina… Så unngår du å bli forkjøla! 

Kontakt

Artikkelserien er ikke ment til å omhandle alle aspekter ved pussete fasader; og kan ha behov for utdyping og forklaring. 

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Camilla.Sandem.Dhelie(at)weber-norge.no eller Teknisk Svartjeneste på tlf 22 88 77 00.

Fasadbrosjyre

Weber Fasadesystemer 
Vi har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate som er både tidløs og vedlikeholdsvennlig. 

Relaterte produkter

weberbase 261 Fiberpuss

weberbase 261 Fiberpuss

Fiberpuss - eneste anbefalte løsning for puss på all Leca utvendig over bakken.

weberton 303 Silikatmaling

weberton 303 Silikatmaling

En-komponent ekte silikatmaling for inn- og utvendig bruk.

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling

Silikonharpiksbasert maling til puss og betong, også egnet til rehabilitering, av tidligere akrylmalte flater.

weberpas Silikatpuss

weberpas Silikatpuss

Silikatpuss for bruk på mineralske underlag av puss og betong. Også egnet for rehabilitering.

Weber VentiGuard

Weber VentiGuard

To trinns tetting av fasaden sikrer god lufting og drenering. Weber VentiGuard er vår raskeste, rimeligste og mest rasjonelle fasadeløsning.