Pussføljetongen del 8 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Episode 8

Vi har bedt vår entusiastiske fasadeekspert, Camilla Sandem Dhelie, om å lære oss litt om murte og pussede fasader. Det ble en føljetong i 10 deler der hun belyser fasadens tredoble funksjon: som klimabeskyttelse mot regn og vær, et estetisk ytre og som offersjikt for å beskytte byggematerialene under. Videre tar hun opp noen temaer som er viktige for å ha en flott, holdbar og funksjonell pusset vegg.

Maling av pussete flater- med lang holdbarhetstid!

Maling som flasser er ikke et vakkert syn. Dette er dog et altfor ofte forekommende problem og skaper hodebry for byggherre og for den utførende. Samtidige krav til enkelt vedlikehold og lang holdbarhet, kombinert med estetiske krav som farge, spenstige detaljløsninger mv, kan ikke alltid lett kombineres. Men hvorfor flasser maling av en mur, og skal vi akseptere det? 

Weber har i sitt sortiment 6 ulike malinger spesialtilpasset murte og pussete underlag og 5 ulike gjennomfargede sluttpusser. Man kan spørre seg hvorfor så mange, men det er en enkel forklaring. Ulike bindemidler i underlaget og i noen grad varierende krav til vedlikehold og holdbarhet, åpner for og krever flere ulike typer malingstyper med ulikt bindemiddel. Det du skal være helt sikker på er at riktig type maling, gir et godt resultat.

Skal puss alltid males?

Slagregnstester hos Sintef Byggforsk viser at en tre sjikts puss er slagregntett. Dvs. en puss på et vilkårlig underlag bygget opp av et heldekkende grunningssjikt, en grovpuss og en sluttpuss, med anbefalte tykkelser, styrkeforhold og herdetid imellom hvert sjikt er slagregntett. Tester viser videre at sluttpussen kan erstattes med 2 strøk silikatmaling eller tilsvarende. Man må derfor ikke alltid male for å tilfredsstille slagregntettheten- men det skal være 3 klart forskjellige sjikt! Historisk sett er mange bygninger avsluttet med en naturlig farget sluttpuss uten pigment. Overflaten vil da patineres naturlig og nedsliting evt. avflassing av maling vil ikke være et problem. 

Krav til bruk av maling kommer når man ønsker en farget overflate. Ideelt sett skulle en skurbar, gjennomfarget mineralsk puss være løsningen- fordi dette har farge også i dybden og slitasjen vil derfor bli mer jevn. Men slike sluttpusser vil ofte gi uønskede fargeskjolder pga bearbeidingen som forringer det estetiske. Sammen med flere andre ulemper er dette en løsning som bla. ikke er egnet for vårt klima. Når det er sagt, vil gjennomfargete pusser basert på silikat eller silikonharpiks kunne skures. Eventuelt kan det benyttes gjennomfargete slemmemørtler eller stenkpusser som i tillegg gir en struktur. 

Viktig å tenke på når vi skal male puss

Når man allikevel velger å male, er det viktig å tenke funksjon. Vi maler for å 

a) få tilstrekkelig klimabeskyttelse 
b) beskytte av den underliggende pussen (offersjikt) 
c) fargesette fasaden 

Stort sett all puss krever overflatebehandlinger som har høy dampdiffusjons-åpenhet (og lav dampdiffusjons-motstand) for å slippe damp inn og ut i puss og konstruksjon. Denne diffusjonen er bla. viktig for å opprettholde pussens styrke. De mineralske malingene som har disse egenskapene, vil i tillegg til å få en svært god heft til underlaget gjennom kjemiske bindinger, også ha et kapillært sug. Dette gir fuktopptak i malingen som synes som sjatteringer i fuktig vær og som vil gi hurtig uttørking av fasaden. Dette kapillærsuget er et kvalitetstegn og en unik egenskap. Denne effekten gir levende flater og er et unikt kjennetegn for bla. kalkmaling! 

Så når malingen ikke er tilpasset underlaget…

Tette og filmdannende malinger vil sakte kunne drepe en KC-basert puss og forårsake oppsmuldring. Enten fordi det er for liten tilgang til livgivende fukt/CO2 eller for mye fukt. En filmdannende maling alltid vil slippe inn noe fukt, og med noe dårligere dampdiffusjonsåpenhet, høy dampdiffusjons-motstand og null kapillært sug, vil fukt kunne akkumuleres på baksiden. Dette vil med tiden gi i verste fall pusskader pga tapt fasthet og frost. OG i enda verre tilfeller saltutfellinger og mugg og sopp i konstruksjonen.... 

Malinger med dårlig heft og harmoni med underlaget vil i beste fall gi irriterende avflassing. Gjentakende overmalinger for å bøte på avflassingen, over graffiti eller for å shine opp, vil for selv i utgangspunktet dampdiffusjonsåpne, men filmdannende malinger, gi fare for krakeleringer og avflassing. Maling og sluttpusser ned mot bakkenivå vil også kunne gi avflassing og pusskader, da all puss og de fleste mineralske malinger har et kapillært sug. Tilgangen til fukt i en sokkel er ofte stor og konstant. Uten tilstrekkelig opptørking vil selv den mest åpne maling kunne få saltutslag som sprenger i stykker puss og maling... Her bør man derfor velge malinger med lavt kapillært sug, god heft til underlaget og høy dampdiffusjonsåpenhet (f.eks spesialtilpassete slemmemørtler eller Silikonharpiks). 

Male eller ikke male? Det er det store spørsmålet!

Bruk av maling på mur er et vidtspennende tema. Farge og estetikk er bare en liten- men ja en viktig del. Malingens funksjon for å beskytte mot ytre påkjenninger er nok den viktigste egenskapen vi skal vurdere når vi maler om en fasade- og da er det viktig at vi velger riktig. I neste artikkel skal vi se nærmere på mineralske malinger og deres egenskaper. Gled dere! Dette er de vakreste av alle pussete overflater.

Kontakt

Artikkelserien er ikke ment til å omhandle alle aspekter ved pussete fasader; og kan ha behov for utdyping og forklaring. 

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Camilla.Sandem.Dhelie(at)weber-norge.no eller Teknisk Svartjeneste på tlf 22 88 77 00.

Fasadbrosjyre

Weber Fasadesystemer 
Vi har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate som er både tidløs og vedlikeholdsvennlig. 

Relaterte produkter

weberbase 261 Fiberpuss

weberbase 261 Fiberpuss

Fiberpuss - eneste anbefalte løsning for puss på all Leca utvendig over bakken.

weberton 303 Silikatmaling

weberton 303 Silikatmaling

En-komponent ekte silikatmaling for inn- og utvendig bruk.

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling

Silikonharpiksbasert maling til puss og betong, også egnet til rehabilitering, av tidligere akrylmalte flater.

weberpas Silikatpuss

weberpas Silikatpuss

Silikatpuss for bruk på mineralske underlag av puss og betong. Også egnet for rehabilitering.

Weber VentiGuard

Weber VentiGuard

To trinns tetting av fasaden sikrer god lufting og drenering. Weber VentiGuard er vår raskeste, rimeligste og mest rasjonelle fasadeløsning.