Pussføljetongen del 9 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Episode 9

Vår entusiastiske fasadeekspert, Camilla Sandem Dhelie, har akkurat blitt nominert til den høythengende Bygg og Bevar-prisen. Les juryens begrunnelse her.

 Hennes entusiasme har bl.a. gitt seg utslag i en 10 episoders artikkelserie om puss og fasade. Her er episode 9. Denne gang bl.a. om hva som er vakkert og hva som er stygt.

Mineralske malinger, naturlig og vakkert!

I forrige episode lovte jeg dere en artikkel om mineralske malinger. Jeg skal starte med å trekke fram en liten sammenligning: historien om skjønnheten og udyret. Dette er en klassisk fortelling om udyret som i sannhet var en vakker prins. Hva som dog er vakkert og hva som er stygt, er uansett - samme om vi snakker om udyr, fasader, farger eller strukturer- en smakssak. 

Definisjonen på hva som er pent og hva som er mindre pent endrer seg med trender og stilart. Hver enkeltes bakgrunn, preferanser og innfallsvinkel vil være med på å beskrive og bedømme en fasade. Jeg tenker nå spesielt på kalkpussede og kalkmalte fasader. Noen synes disse flatene er et fremmedelement i vår moderne glatte og jevne verden. Andre, som meg, synes det er utrolig vakkert. 

Kalkbaserte malinger

Fram til århundreskiftet (og litt til) var kalkbaserte produkter dominerende som mur- og pussmørtel og som overflatebehandling. Dette var "top notch" teknologi. Datidens murere justerte produktene med de tilsetningsstoffene de hadde for å forbedre og endre egenskapener. Men i bunn og grunn var dette kalk. 

Nå har det seg slik at trender og teknologi forandrer seg.Teknologi kan gå bidra til til det bedre eller til det verre alt ettersom hvordan man ser på det. Men det vi vet, er at Like barn leker best! Et bygg som engang er murt, pusset og malt med kalk, skal  ved rhabilitering  alltid mures, pusses og males med kalk. Uansett om vi synes det er fremmedartet eller tungvint. Harmoni mellom produktene bidrar til et langt, og fortsatt godt liv for hele bygningen. 

Dessuten: En kalkpusset og kalkmalt fasade har et helt eget liv! Kalk er et levende materiale som vil forandre seg med været. Den vil trekke til seg fuktighet, bli mørkere og nyansert. Dette er en av kalkens mest fantastiske egenskaper. Den er en del av naturen og lever med den. Det vil underveis skje små kjemiske reaksjoner og spenninger som bidrar til ytterligere liv og variasjon i overflaten. Den vil slites jevnt og verdig, den vil rekarbonatisere gang på gang, og skape mønstre som tilslutt ser ut som et kartverk, men som allikevel er med på gjøre den sterkere. 

Vær og vind vil slite ned malingen og samtidig dra med seg støv og skitt! Slitt, ja. Møkkete, nei! Den er foranderlig. Det naturlige materialet vil ha en glød og dybde som ingen annen maling vil klare å etterligne. En kalkmalt fasade er en fasade du kan hvile øynene på og allikevel finne ro, hvor du kan lese historien i bygget. Den gangen det ble bygget, var det ikke som en stuevegg. Det levde også da, og det var slik det skulle være. Et bindemiddel som har eksistert i flere tusen år har vel egentlig bevist sin styrke og fortreffelighet. Kalkbasert maling kan kun brukes på et kalkpusset underlag, og det er erfaring som gjør at den opptrer slik den skal. Det er disse levende egenskapene noen kaller irriterende. Andre vil kalle det sjarm. Jeg sier; Det er slik kalken skal være. Alt annet enn en glatt livløs vegg. 

Og noen andre mineralske og nesten-mineralske malinger

Mineralske malinger kan grovt sett deles inn i kalkbaserte malinger, silikatmalinger og sementmalinger. Silikonharpiksmaling er en sånn nesten-mineralsk variant. Det vi ønsker av en overflatebehandling til mur er som jeg har nevnt tidligere i hovedsak dampdiffusjonsåpne malinger. Egenskaper ved disse er at de gir matte overflater med en tradisjonell fargepalett. 

Silikatmaling reagerer kjemisk med underlaget (silisifisering) og har en meget lang holdbarhet. En-komponent silikatmalinger som brukes i stort omfang i dag, gir en slagregntett overflate og kan erstatte det siste sjiktet med sluttpuss. Dette er den overflatebehandlingen som i dag anbefales til nypussede underlag. Silikatmaling regnes som "ren" når den tilfredsstiller kravene i DIN 18363 pkt 2.41. mht. maks innhold av organiske tilsetningsstoffer, dette gjelder også etter pigmenttilsetning. Silikatmaling er en tradisjonsrik maling (daterer seg tilbake til 1880-tallet) med meget lang teknisk levetid.

Et godt alternativ på underlag som tidligere er malt med organisk maling eller på mer moderne pussvarianter, er overflatebehandling basert på silikonharpiks. Silikonharpiksmalinger kan sees på som en hybrid med silikatmalingens gode åpenhet og akrylatmalingens heftegenskaper, jevnhet og enkle påføring. Sammenliknet med silikat har den noe høyere glans, er mer vannavvisende og har ingen kapillaritet. I slagregnsutsatte strøk kan derfor denne være et godt alternativ til silikat. 

En av de mineralske malingenes utfordringer…

Naturlige bindemidler og naturlige, uorganiske pigmenter gir gode egenskaper og samvirke med et mineralsk underlag, men også noen begrensninger. En av disse er fargeutvalget. Skarpe og dype farger oppnås med en pigmenttype som enten er svært dyre eller umulig å oppdrive når det er krav om uorganiske pigmenter. En høy pigmentmetning vil også påvirke malingens egenskaper, og er derfor uønsket. Så hvor mørk kan den bli? Vi har pigmentert ned til NCS S 7500-N og det blir en flott flate. Vår fargevifte (se også fargekonsulenten) prøver å spenne over de mest normale og tradisjonelle norske og svenske murfarger, alt fra det lyse til det mørke.

... og muligheter

Holdbar maling på mur er mulig! Riktig type maling, riktig påføring og gode detaljløsninger vil gi en malt overflate med svært lang holdbarhetstid og enkelt vedlikehold. Harmoni med underlaget, riktig maling til riktig klimapåkjenning og korrekt utførelse er stikkord, gjerne i kombinasjon med jevnt vedlikehold og reparasjon av skader og uønskede fuktkilder. Mineralske malinger og overflate­behandlinger gir levende, vakre og holdbare flater, frie for avskalling. De eldes med skjønnhet! PS!

Sjekk gjerne vår hjemmeside www.weber-cultural-heritage.com for vakre referanser fra hele Europa ; alle med kalkbasert sluttbehandling.

Kontakt

Artikkelserien er ikke ment til å omhandle alle aspekter ved pussete fasader; og kan ha behov for utdyping og forklaring. 

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Camilla.Sandem.Dhelie(at)weber-norge.no eller Teknisk Svartjeneste på tlf 22 88 77 00.

Fasadebrosjyre

Weber Fasadesystemer 
Vi har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate som er både tidløs og vedlikeholdsvennlig. 

Relaterte produkter

webermin 244 KC-maling

webermin 244 KC-maling

Mineralsk maling basert på kalk og sement. Til nybygg og rehabilitering.

webercal 242 CD-maling

webercal 242 CD-maling

Mineralsk maling egnet for KC- eller kalkbaserte pussfasader.

webercal 246 Kalkmaling Våt

webercal 246 Kalkmaling Våt

Meget godt egnet maling til mineralske fasader og innervegger.

weberton 303 Silikatmaling

weberton 303 Silikatmaling

En-komponent ekte silikatmaling for inn- og utvendig bruk.

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling

Silikonharpiksbasert maling til puss og betong, også egnet til rehabilitering, av tidligere akrylmalte flater.