Pussføljetongen Sesong 2. Episode 1 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Sesong 2. Episode 1

I pussføljetongens sesong 2 tar vi for oss litt diverse problemstillinger og gleder vedrørende det å ha en pusset fasade eller vegg. Det blir mer om weber sparkel, om anti-graffiti løsninger, skadeproblematikk og inspirasjon til etterfølgelse.

Norske fasader faller

Våren er over oss. Det smelter og sildrer i bekker og taknedløp. Våre gamle fasader varmes opp og sitrer av solvarme. Isen tiner. Isen bak puss og i sprekker tiner. Og så faller pussen ned i fortauet! 

For ikke lenge siden var en kollega og jeg vitne til at puss falt rett ned i bakken midt på Majorstua i Oslo. Bygningen er en 1890-talls gård, rikt utsmykket og flott på avstand. Puss-nedfallet vitner allikevel om at den skjuler skader som kan være livstruende. Det vi var vitne til er ikke unikt. Et raskt søk i internettaviser viser at hver vår skrives det om at fasadene faller. I Bergen, i Fredrikstad, i Trondheim og i Oslo. Betong, puss, tegl og beslag dundrer i baken. I 2007 døde en kvinne i Oslo etter at store deler av en fasade falt ned fra en fraflyttet, men dårlig sikret bygning. Varselrop har blitt gitt etter dette, uten at det har kommet helt fram til riktig mottaker. Det er ikke fasadene det er feil med, det er ikke at de er gamle det er noe feil med. Det er manglende vedlikehold som er årsaken.

Ingen materialer er 100% vedlikeholdsfrie

Det finnes ingen materialer som er 100% vedlikeholdsfrie, bare vedlikeholdsvennlige. I Norge sliter vi med regn og frost, og uheldigvis viser skadedatabasen til Sintef Byggforsk at vann er hovedårsaken til de fleste byggskader i Norge. Kombinerer man dette regnet og frosten med manglende vedlikehold sitter enhver bygårdseier på en potensiell bombe. Utfordringen våt høst fulgt av en lang frostperiode er farlig for en fasade som har stått i 30 år uten annet tilsyn enn et nytt malingssjikt. Fukt trenger inn i sprekker, bak utette beslag og fuger. Vannet akkumuleres uten mulighet og tid til å fordampe. Så kommer frosten og utvider skaden. Så kommer sola og tiner isen. Sprekken har blitt såpass stor at det ikke er noe heft igjen til underlaget og det ramler.

Et paradoks at nordmenn elsker å pusse opp innvendig

Det er et paradoks at nordmenn elsker å pusse opp innvendig, men ofte glemmer det utvendige, spesielt ettersom det oppfattes som som dyrt og vanskelig. Et regelmessig vedlikehold og ettersyn av fasadene kan forhindre disse ulykkene. Et ettersyn som innebærer bruk av lift og profesjonelle. Noen som kan vurdere tilstand på beslag, holdfasthet på trekninger og ornamenter, samt pussens tilstand. Ettersynet og tilstandsrapporteringene skal ikke skje når det først har begynt å falle ned biter. Den skal skje planmessig. Oslo kommune har sammen med Multiconsult utarbeidet en egen veiledning for vedlikehold av gamle bygårder.

Sintef Byggforsk kommer også i disse dager med et ny oppdatert Byggdetaljblad for pusskader og har veiledninger for hvordan pussreparasjoner skal utføres.

Bruk riktige materialer.

Vår oppfordring er: Bruk veiledninger både fra Sintef Byggforsk og kommunene, bruk veiledninger fra leverandører og Norsk Puss- og mørtelforening. Og ikke minst: bruk riktige materialer. Det kan ofte vise seg at det er dyrt å være fattig.

 I neste episode skal jeg introduserer dere for vår nye innvendige sparkel beregnet for bruk på Leca® Lock.

Kontakt

Artikkelserien er ikke ment til å omhandle alle aspekter ved pussete fasader; og kan ha behov for utdyping og forklaring. 

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Camilla.Sandem.Dhelie(at)weber-norge.no eller Teknisk Svartjeneste på tlf 22 88 77 00.

Fasadbrosjyre

Weber Fasadesystemer 
Vi har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate som er både tidløs og vedlikeholdsvennlig. 

Relaterte produkter

weberton 303 Silikatmaling

weberton 303 Silikatmaling

En-komponent ekte silikatmaling for inn- og utvendig bruk.

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling

Silikonharpiksbasert maling til puss og betong, også egnet til rehabilitering, av tidligere akrylmalte flater.

Weber Grå Slemming

Weber Grå Slemming

For slemming av Leca, tegl og betong.

Weber Sparkel

Weber Sparkel

Sparkel til flikk- og helsparkling av vegger og tak innendørs i tørre rom.

weberbase KC 50/50

weberbase KC 50/50

Mørtel til mur- og pussarbeider innvendig og utvendig. Til grovpuss (utstokning), sluttpuss eller slemming på underlag av f.eks. betong, tegl, Leca...

weberbase 136 Tynnpuss

weberbase 136 Tynnpuss

For tynne pussjikt der det ønskes en fin kornstruktur på pussoverflaten.

webermin 203 Slemmemørtel

webermin 203 Slemmemørtel

Fabrikkfremstilt gjennomfarget edelpuss, til bruk ved slemming av tegl.

Gypsum Naturgips

Gypsum Naturgips

Lettbearbeidet, miljøvennlig og brannsikkert materiale laget av naturgips. Til innendørs bruk.