Pussføljetongen Sesong 2. Episode 6 Grafitti. Kunst eller plage? - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Sesong 2. Episode 6 Grafitti. Kunst eller plage?

Grafitti er et tohodet troll som på sitt verste er hærverk og på sitt beste kunst av ypperste kvalitet (sjekk eksempler fra Urban Samtidskunst). Grafitti slik vi kjenner den på sitt verste er signaturer/tags utført kun med tanke på å markere. Det blir benyttet mange slags materialer som kan legge seg som tette sjikt utenpå eller løsemidler som trekker seg langt inn gjennom maling og puss, og dermed skade veggen. På muraler (store veggmalerier) er kunstnerne i dag blitt så bevisste, at de tar hensyn til underlagets egenskaper og benytter malinger som er dampdiffusjonsåpne og dermed akseptable å benytte på murte og pussete vegger.

Jeg skal her konsentrere meg om hvordan man kan forhindre og fjerne de plagsomme variantene, og heller overlate til dere selv å utforske de mange flotte veggmaleriene som finnes, til glede for forbipasserende.

Først litt historikk

Fenomenet grafitti " [ def: kunstform der en maler el. risser inn skrift og figurer på vegger og andre flater; veggskrift] er ikke nytt. Vikingene ga sitt bidrag på Pireusløven i Hellas allerede i år 800! Grafitti er tekster eller tegninger som blir malt eller risset inn på offentlige steder og i de riktige miljøene blir dette kalt for pieces og "kunstnerne" omtales som "writers". Dette vitner om at grafitti, som for de fleste er til sjenanse og irritasjon, er et viktig markeringssymbol i de riktige miljøene. Interne web-sider arrangerer konkurranser og premiering for de mest dristige og synlige signaturene.

For de fleste er dette et anonymt "piece" hvor miljøet selv vet hvem som står bak. Muraler [def: Et veldig stort bilde, et maleri eller fotografi som er påført direkte på en vegg eller et tak] har en lang tradisjon (opptil 30,000 år) som dekorasjon på vegger ute og inne, og er en anerkjent kunstform. En spesiell karakteristikk ved en slik mural er at arkitektoniske elementer er harmonisk inkorporert inn i bildet. Et berømt eksempel er takmaleriene i St.Peters kirken i Roma. I dag blir de fleste muraler faktisk utført etter godkjennelse fra Bygårdseier og myndigheter, og gjerne som bestillingsverk.

Når grafitti blir et problem

Grafittien vil avhengig av type materialer som blir brukt, trekke seg inn i underlaget (basert på tectyl, spraylakk eller tusj/anilin) eller legge seg som en film utenpå. Felles for de som danner film er at de stopper dampdiffusjonsåpenheten, mens de som trekker seg inn i underlaget ikke bare vil trekke seg langt inn, men vil også svette gjennom et evt. nytt malingslag. Uansett vil nye malingslag over grafitti bidra til tette sjikt som stanser diffusjonen og vil med etterhvert føre til malingsavflassing og kvelning av en evt puss under.

Anti-grafitti løsninger
Grafitti er en form for vandalisme på bygninger og eiendom som er både meningsløs og kostbar å fjerne. Ved å beskytte underlaget med anti-grafitti, gjør det ikke bare fjerningen enklere, men det gis også et signal til vandalene at dette ikke aksepteres, at det blir raskt fjernet. Videre vil en rask og effektiv fjerning medføre at hyppigheten av vandaliseringen reduseres. Økonomisk sett vil man ved bruk av antigrafitti, redusere vedlikeholdskostnadene med 60-80% sammenlignet med fysisk fjerning av malingen og ny oppmaling. Med bruk av de riktige produktene kan man få en overflate som er både mer holdbar og vaskbar.

Vi i Weber har testet flere ulike løsninger også på underlag av kalkmaling og kalkpuss. Effektive anti-grafittløsninger beskytter godt, er enkle å fjerne (offerbehandling) og er skånsomme nok for å bevare mest mulig av pussen. Veggen er god som gull uten rester av voks og uønsket maling.Etter fjerning males ved behov et nytt strøk maling og det påføres et nytt offersjikt.

På pussete fasader anbefales det bruk av voksbaserte produkter. Disse blir anbefalt på bakgrunn av sin dampdiffusjonsåpenhet, holdbarhet og enkle fjerning. Disse voksbaserte produktene påføres ca 14 dager etter siste malingsbehandling. Ved tilgrising blir det aktuelle området vasket/ spylt med varmt vann og det blir lagt på et nytt lag. Produktene er fargeløse (kan dog pigmenteres om ønskelig), matte og vil derfor ikke bidra til vesentlige endringer i farge eller glans på en mineralsk overflate. Av hensiktsmessige årsaker bør det behandles opp til naturlige avgrensinger (kant-i kant med vinduer eller etasjeskillere). Produktene er vannbaserte og gir en langtids beskyttelse for all slags vær, og er beregnet for de fleste typer overflater. De fanger opp spray- og penselgrafitti og har god motstandskraft mot tusj. I tillegg beskytter den behandlede overflaten mot luftforurensing, værpåvirkning og fukt i inntil 7 år. Produktene er i tillegg biologisk nedbrytbare! Ved grafittifjerning fjernes også antigrafitti-behandlingen og må da også påføres på nytt (såkalt katodisk beskyttelse med offeranode).

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon og henvisning til aktuelle firmaer som har anti-grafitti som sitt arbeidsområde.

Kontakt

Artikkelserien er ikke ment til å omhandle alle aspekter ved pussete fasader; og kan ha behov for utdyping og forklaring. 

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Camilla.Sandem.Dhelie(at)weber-norge.no eller Teknisk Svartjeneste på tlf 22 88 77 00.

Fasadbrosjyre

Weber Fasadesystemer 
Vi har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate som er både tidløs og vedlikeholdsvennlig. 

Relaterte produkter

weberbase 261 Fiberpuss

weberbase 261 Fiberpuss

Fiberpuss - eneste anbefalte løsning for puss på all Leca utvendig over bakken.

weberton Silikonharpiksmaling

weberton Silikonharpiksmaling

Silikonharpiksbasert maling til puss og betong, også egnet til rehabilitering, av tidligere akrylmalte flater.

Weber Grå Slemming

Weber Grå Slemming

For slemming av Leca, tegl og betong.

Weber Hvit Slemming

Weber Hvit Slemming

Weber Hvit Slemming brukes til slemming av pipe, Leca, tegl og betong og i overgang grunnmur/fasade. Gir en vannavvisende overflate.