Pussføljetongen Sesong 2. Episode 7 Skal du rehabilitere din gamle pussede fasade? - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Sesong 2. Episode 7 Skal du rehabilitere din gamle pussede fasade?

I de neste artiklene skal vi konsentrere oss om rehabilitering. Norske murte bygninger har en historikk som strekker seg 800-1000 år tilbake. Teknologisk utvikling har medført nye produkter og løsninger- og ved en rehabilitering av så vel de eldste som nyere bygninger er det viktig at vi tar hensyn til datidens byggemåte og produkter, både av antikvariske og av tekniske hensyn.

Weber

Weber er Norges ledende murverksbedrift. Vårt mest kjente produkt er Leca®, byggeklossen med de mange bruksområdene. Weber har i tillegg et komplett program for rehabilitering og overflatebehandling til de fleste murte, pussete og støpte konstruksjoner. Som leverandør er vi opptatte av å fremstille og forsyne markedet med de produktene som er best egnet og som samsvarer med underlaget.

Vi har derfor et sortiment med mørtel-, puss- og malingsprodukter som er spesielt tatt fram for rehabilitering av eldre bygninger, basert på rene mineralske ingredienser - Naturlig hydraulisk kalk, luftkalk, natursand og til våre fargede produkter - lysekte mineralske pigmenter. Produktene er, forutsatt riktig oppbygging og bruk; dampdiffusjonsåpne og frostresistente. 

Harmoni og samsvar med underlaget

Ved rehabilitering av en pusset fasade er det viktig at man velger produkter som har tilsvarende egenskaper som er brukt tidligere. Da unngår man nye sprekker, avskalling og ytterligere påkjenninger som kan lede til skader. Ved all rehabilitering og før valg av produkter bør det foreligge en tilstandsanalyse som beskriver bygningen.

Weber leverer bla. en serie med naturlige hydrauliske kalkmørtler, Weber.cal- serien, til bygårder, skoler, til offentlige og private prosjekter. Konseptet består av en grunningsmørtel , to ulike grovpusser med ulik korngradering. Den groveste kan også fås med fiber for å forhindre tidlige svinnriss. Som Finpuss kan det benyttes en 0-0,5mm variant eller en 0-1mm variant. Disse tilfredsstiller kravene til en tre-sjikts pussoppbygging, men ofte avsluttes dette med sluttbehandling av kalk- eller silikatbaserte malinger.

Til sterkere og nyere underlag (bla. betong) har vi et bredt spekter av Reparasjonsmørtler og standard KC-baserte mørtler. Som sluttbehandling kan det f.eks benyttes silikatmaling. Silikatmaling danner ingen vanlig malingsfilm, men reagerer med underlaget. I normale tilfeller vil den derfor ikke flasse av, men derimot gi en estetisk vakker og levende overflate. Til verneverdige bygninger har Weber også rene kalk- og hydrauliske kalkmalinger.

Forventninger og holdbarhet

Gjøres en full rehabilitering med fullstendig fjerning av gammel puss og ny oppbygging korrekt, kan man forvente en levetid på opptil 30 år eller mer. Om maling vil være nødvendig om 10-20 år avhengig av type maling, hyppighet på fasadevask og annet vedlikehold. Velges det allikevel en flekkreparasjon av økonomiske eller av verneverdige hensyn, er det viktig å gjøre dette på en korrekt måte slik at inngrepet blir minst mulig synlig- men man må akseptere at alle reparasjoner vil synes i større eller mindre grad.

Vi anbefaler alle å sette en struktur- og fargeprøve før arbeidet settes i gang. Da vet man hva man kan forvente av overflatens utseende og farge.

«We care for the cultural heritage of future generations»

På vår internasjonale hjemmeside weber-cultural-heritage.com kan du bla deg gjennom 30 ulike og flotte referanseprosjekter fra hele Europa hvor det er benyttet løsninger fra Weber. Her finner du selvfølgelig Universitetet i Oslo, Uffizi-galleriet i Italia, Picasso-museet i Malaga og en mengde uvanlige bygg med kulturell verdi- slott, kirker, boligblokker og industribygg. Her er det også skrevet om de generelle prinsippene for rehabilitering med kalkbaserte produkter og hvilke skader man oftest. Prinsippene bygger på Venecia-charteret som ble utformet i 1967 om hvordan man skal håndtere eldre og verneverdige bygg.

Vi i Weber er stolte over å si at vi har vært med å reise byggene opprinnelig- og nå også en del av deres videre liv gjennom rehabilitering. I neste artikkel skal vi diskutere om hvorfor det er viktig å rehabilitere med de riktige produktene.

Kontakt

Artikkelserien er ikke ment til å omhandle alle aspekter ved pussete fasader; og kan ha behov for utdyping og forklaring. 

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Camilla.Sandem.Dhelie(at)weber-norge.no eller Teknisk Svartjeneste på tlf 22 88 77 00.

Fasadbrosjyre

Weber Fasadesystemer 
Vi har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate som er både tidløs og vedlikeholdsvennlig. 

Relaterte produkter

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

Til grunning ved rehabilitering og pussing av svake underlag.

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

Til grovpussing, murarbeider og reparasjoner på eldre pussede/ murte underlag.

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov MF

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov MF

Fabrikkfremstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk og med fingradert knust dolomitt samt natursand. Mørtelen har høyere try...

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

Tynnpuss av hydraulisk kalkmørtel der det kreves en slett og jevn overflate.

webercal 246 Kalkmaling Våt

webercal 246 Kalkmaling Våt

Meget godt egnet maling til mineralske fasader og innervegger.

Rødvig Kulekalk

Rødvig Kulekalk

Til kalking av tegl og annet pusset underlag, spesielt gamle, tidligere kalkede bygg.