Pussføljetongen Sesong 3 - Vinterarbeider - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussføljetongen Sesong 3 - Vinterarbeider

Vinteren er normalt sett en tid vi forbinder med lav aktivitet for fasade-arbeider. Lave temperaturer, store og hyppige klimaskiftninger, vær og vind gjør det utfordrende å pusse en fasade. Med riktige tiltak og valg av løsning er det fremdeles mulig å forlenge sesongen med like godt resultat.

NS 3420-N; Pusskapittelet

I NS 3420-NE, står det klare krav til hvordan en pusset flate skal bygges opp, hvilke produkter og hva som forventes av en tilfredsstillende flate."...Bindemiddel og sammensetning skal velges slik at pussen sikres et hensiktsmessig herdeforløp i forhold til de forventede klimapåkjenninger, aktuelle beskyttelsestiltak, forutsatt sluttbehandling og tidspunkt for dette....

Frysepunktnedsettende midler skal ikke benyttes ved pussarbeider og nødvendige tiltak for å sikre gunstige klimaforhold under utførelse og herdeforløp skal iverksettes. Minimumstemperatur i underlag og omgivende luft skal ikke kommer under +5°C."

Hva innebærer dette?

Dette innebærer at ved fasadepuss er det påkrevd med full innkledning av stillas til det oppnås tilstrekkelig herdning. Herdning i KC-baserte produkter er avhengig av temperatur og luftfuktighet- og med lavere temperatur og høyere luftfuktighet øker også herdetiden med inntil 100%. For tradisjonelle bindemidler som kalk/sement baserte produkter innebærer dette minimum 2 uker, opptil 4 uker ned mot grensen på +5°C. For rene kalkbaserte systemer kan det være nødvendig med tildekking og frostfrie betingelser i inntil 4 måneder avhengig av tykkelse på pussen. Og husk at temperaturen gjelder også for de timene vi ikke arbeider med produktet. Her er det viktig å sjekke systemets krav, da moderne løsninger basert på organiske bindemidler faktisk kan ha kortere herdetid.

Pussing på kalde flater, med kalde produkter og ugunstige herdebetingelser øker faren for frostskader, redusert heft og redusert styrke. I tillegg til at tildekking og oppvarming gir redusert risiko for skader gir det også gir bedre HMS på byggeplassen.

Nye fasadesystemer gir nye muligheter

 

Fasadearbeider er fullt mulig med tildekking av stillas og tiltak. Men riktig planlegging gir også muligheter for å sikre tett og lukket bygg slik at man kan jobbe sikkert innendørs gjennom vinteren. Webers Fasadesystemer, VentiGuard og VentiGuard Extreme består bla. av en uorganisk, sementbaserte plate som monters som et luftet system på lekter. Platene kan etter sparkling av skjøter og spiker-/skruehull stå i inntil 6 mnd uten puss. Oppvarming blir derfor ikke nødvendig og pussarbeidet kan starte umiddelbart når temperaturen tillater det.

De to ulike puss-løsningene gir muligheter for å ta hensyn til både tidspunkt og fremdrift. Estetisk sett er det lite som skiller de to systemene. VentiGuard-systemet har en fordel ved knappe tidsfrister at det benyttes en organisk puss som har betraktelig kortere herdetid enn tradisjonelle puss-mørtler og evt oppvarming av fasadene blir derfor også dertil redusert.

Kontakt

Artikkelserien er ikke ment til å omhandle alle aspekter ved pussete fasader; og kan ha behov for utdyping og forklaring. 

For mer informasjon og kommentarer, kontakt Camilla.Sandem.Dhelie(at)weber-norge.no eller Teknisk Svartjeneste på tlf 22 88 77 00.

Fasadbrosjyre

Weber Fasadesystemer 
Vi har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate som er både tidløs og vedlikeholdsvennlig. 

Relaterte produkter

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

Til grunning ved rehabilitering og pussing av svake underlag.

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

Til grovpussing, murarbeider og reparasjoner på eldre pussede/ murte underlag.

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov MF

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov MF

Fabrikkfremstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk og med fingradert knust dolomitt samt natursand. Mørtelen har høyere try...

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

Tynnpuss av hydraulisk kalkmørtel der det kreves en slett og jevn overflate.

webercal 246 Kalkmaling Våt

webercal 246 Kalkmaling Våt

Meget godt egnet maling til mineralske fasader og innervegger.

Rødvig Kulekalk

Rødvig Kulekalk

Til kalking av tegl og annet pusset underlag, spesielt gamle, tidligere kalkede bygg.

weber REP 05 Betoheft

weber REP 05 Betoheft

Heftforbedrende, korrosjonsbeskyttende mørtel.