Weber er en av material sponsorene til nytt atrium på Catosenteret i Son. - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber er en av material sponsorene til nytt atrium på Catosenteret i Son.

En utbygging av atriet ved Catosenteret i Son kan bidra til nye rehabiliteringsområder og økt trivsel for pasientene.

Følg fremdriften med Webkamera

Fra mandag 4.4 blir det full byggestart med maskiner og mannskap, samt med mulighet til å følge byggeprosessen med CatoSenterets live-kamera.

Se live-kamera her

Weber er en av material sponsorene i samarbeid med Darren Saines

Catosenteret har siden oppstarten i 1998 tatt imot syke og skadde fra sykehus, med ulike behov for rehabilitering. På grunn av økt aktivitet og flere pasienter har det blitt behov for å tilrettelegge og bruke uteområdene på en bedre måte. Nå har senteret inngått et samarbeid med hagedesigner Darren Saines, om å oppgradere ca 800 kvadratmeter av utearalene til en funksjonell og vakker atriehage med flere bruksområder. Som vanlig er Weber en av materialbidragsyterene til Darren Saines.

I dag består dette arealet bare av en sliten plen med litt beplantning og utemøbler. Catosenteret ligger på toppen av et høydedrag i et boligfelt og har dermed gode solforhold og utsikt. Tomten er variert med litt skog og ulendt terreng, et par store plener, en ballbinge og en bålhytte.

Hele prosjektet har en total kostnadsramme på mellom fire til fem millioner kroner og håper det blir mulig å sette i gang i løpet av sommeren eller høsten, alternativt i 2016. I 2014 fikk godt over 1100 pasienter rehabilitering ved senteret, og av disse var 165 barn og unge.

Søker sponsorer
–Catosenteret regner med å sette av inntil én million kroner i egenandel, og vi vil også søke bidrag fra ulike fond og legater. Likevel vil prosjektet neppe la seg realisere uten betydelige bidrag fra sponsorer. Weber er nå i samarbeid med Darren Saines en av bidragsyterene.

Inspirert av Sunnaas
Darren Saines har utformet planen for uteområdet som skal oppgraderes, og han gjorde et lignende prosjekt da Sunnaas sykehus fikk oppgradert sin store, men akk så triste takterrasse med betongheller til et flerfunksjonelt og grønt uteområde i 2012. Les mer om Sunnås prosjektet her

Om Catosenteret

Rehabliteringssenteret Catosenteret er en ideell privat stiftelse som åpnet i 1998. Senteret har fått en naturlig plass i lokalmiljøet i Son, hvor mange innbyggere benytter seg av treningsfasilitetene. Stiftelsen både eier og driver rehabiliteringssenteret.

Cato Zahl Pedersen gav sitt navn til senteret og deltok aktivt i utformingen av rehabiliteringsfilosofien. Han har hatt ulike roller ved senteret, sittet i styret og vært direktør. Nå er han inspirator for brukere og ansatte og kommer på månedlige besøk med foredrag.

Senterets visjon er at det skal være et Mulighetenes Senter, som innebærer fokus på den enkeltes muligheter og ikke begrensninger.

CatoSenteret arbeider målrettet med å utvikle tilbud og spisse fagkompetansen innen rehabilitering og har særlig vektlagt disse områdene: Nevrologi, da særlig ryggmargskade (RMS), rehabilitering av barn og unge, sårbehandling og sårdokumentasjon, rehabilitering av kreftpasienter og arbeidsrettet rehabilitering. (Kilde: Catosenteret)