Weber gyver løs på framtiden - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber gyver løs på framtiden

Ledelse og ansatte i Weber har brettet opp ermene og tar nå et solid grep om egen framtid. - Endringene er nødvendige og ønskelige, fastslår Kristin Røed Eriksen, direktør for forretningsenhet Weber.

Kristin Røed Eriksen (Weber) og Jon Karlsen (Saint-Gobain GLAVA) bygger en ny og mer slagkraftig operasjon i Norge (foto: Unni Bjørgeengen).

Den nye organiseringen har nettopp til hensikt å ta ut synergier i det norske markedet.

Det skjer merkbare endringer i den norske organisasjonen, og utviklingen har skutt fart etter at Weber ble en del av storfamilien Saint-Gobain GLAVA. Den nye organiseringen har nettopp til hensikt å ta ut synergier i det norske markedet, og det har gitt Weber en ekstra motivasjon for å sette fart på interne endringsprosjekter.

- Bransjen har endret seg. For vår del er det særlig dette med at folk flest ikke lenger bygger kjellere med Leca som har fått merkbare konsekvenser. Vi må derfor tenke nytt og annerledes, slår Røed Eriksen fast.

Hele organisasjonen er involvert i det storstilte endringsprosjektet, og allerede nå er det klart at prosessen vil få konsekvenser blant annet for lager- og produksjonsstruktur i Norge. Endelig struktur er ikke besluttet, men vil bli offentliggjort så fort den endelige kabalen er lagt. Hensikten er å bygge en ny, enklere, robust og mer effektiv operasjon. På enkelte områder skal Weber også samarbeide med GLAVA.

- Dette er jo egentlig en utvikling som har pågått lenge. Når Weber, Gyproc og GLAVA nå er blitt en del av samme familie her i Norge, har det vært en katalysator for Weber til å ta de siste, nødvendige skrittene, sier Jon Karlsen, som er administrerende direktør i Saint-Gobain GLAVA.

Leca er i dag skilt ut og er i realiteten en handelsvare for Weber. Karlsen og Røed Eriksen understreker at det nå er "på innsiden" de største endringene skjer.

- Enkelte kunder vil nok for eksempel måtte endre litt på sine henterutiner, men i det store og hele er det ikke snakk om de store tingene utad. Det vi imidlertid håper markedet vil merke, er at vi styrker oss i salgsfront og bygger en mer moderne organisasjon. Vi skal bli bedre på service, levering og produksjonseffektivitet, sier Karlsen.

Om Weber i Norge

Weber er ledende innen murverk og murverksrelaterte produkter. I Norge er Weber organisert som en del av Saint-Gobain GLAVA, som består av merkevarene Weber, Gyproc og GLAVA. Weber har en merkevare som er tuftet på innovasjon til beste både for miljø og mennesker.

Mer informasjon

Kontakt: Per Stræde, per.strade(at)glava.no, mobil: 917 97 613