Weber lanserer en helt ny pumpebil for Weber Betongflyt og andre spesialbetong produkter. - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber lanserer en helt ny pumpebil for Weber Betongflyt og andre spesialbetong produkter.

Den nye pumpebilen er bygget på Weber sitt eget verksted på Lillestrøm. Bilen har blitt tilpasset den harde påkjenningen det er å pumpe betongprodukter med høy hastighet og presisjon på blandeforhold. Bilen er utstyrt med moderne teknologi som gjør det mulig pumpe opp mot 20 tonn per  time med ferdigblandet produkt.

Perfekt produkt hver gang

Med Weber sitt enestående kvalitetsikringssystem er du garantert å få perfekt produkt hver gang ettersom produktet blandes direkte på byggeplassen. Både vannmengde og flytprøver blir utført rutinemessig under hele prosessen. Weber står for blandingsforhold og kvaliteten, og leverer produktet ferdig ut av slange 10 cm fra gulvet.

Med denne pumpebilen dekker vi en enda større del av markedet for betong og gulvavretting. Weber Betongflyt er et avrettingsprodukt som tåler både fukt, frost og andre klimatiske påkjenninger, og kan dermed ligge ubehandlet utendørs. Dette gjør det mulig å levere avretting til garasjer, uteplasser og andre prosjekter hvor tradisjonell gulvavretting ikke egner seg. Fordelen er at man slipper å legge så tykke sjikt som tradisjonell betong, samtidig som vi har redusert svinnet til et minimum. Du får altså et gulv med minimal svinnriss som likevel er like sterkt som industribetong.» sier Salgssjef Tarjei Høgetveit.

Bruk av pumpebil har i tillegg en klar miljøgevinst

Den nye pumpebilen har en lastekapasitet på 23 tonn tørrpulver, og kobler seg på vann på byggeplassen. Dette gjør at den får med seg mye mer enn tradisjonelle betongbiler. Dersom det er behov for større leveranser, suppleres det med en bulkbil, som fyller opp pumpebilen mens den er i gang. Dette gir i utgangspunktet en ubegrenset leveringskapasitet.

For Weber er miljøaspektet viktig i alle sammenhenger. Ved leveranse med pumpebil produseres det ikke noe avfall på byggeplass, og man unngår dermed sortering og miljøbelastning. I tillegg er det ikke noe svinn, ettersom man kun blander opp det man skal levere. Resten blir tatt med tilbake, og benyttet på neste prosjekt. Det at bilen frakter kun tørrpulver gir også et lavere fotavtrykk fra transporten, ettersom man ikke behøver å transportere vann unødvendig, poengterer Høgetveit.

Bilen betjenes fra Weber sitt lager på Lillestrøm, men kan levere Weber Betongflyt til hele landet på forespørsel.