Effektive tiltak mot radon - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Effektive tiltak mot radon

Radoninfisert luft innendørs øker dramatisk risikoen for lungekreft, og det er anslått at denne radioaktive gassen forårsaker hele 12-14 prosent av lungekrefttilfellene hvert år. Heldigvis er det enkelt å måle radon, og om nivåene er for høye finnes det gode tiltak som kan iverksettes og som gir deg og familien din effektiv beskyttelse.

Alle nybygg skal også ha radonsperre mot grunnen

TEK17 inneholder strenge krav til radonforebyggende tiltak når nye bygg skal føres opp. Blant annet må maksimal radonkonsentrasjonen innendørs i varig oppholdsrom ikke overstige 200 Bq/m3, samt være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m3. Alle nybygg skal også ha radonsperre mot grunnen. Les mer om kravene hos Direktoratet for byggkvalitet.

Rimelig løsning

Produktsjef for fasade hos Weber, Jonas Jalmerbrandt, forteller at arkitekter setter pris på at Weber VentiGuard tilbyr full arkitektonisk frihet. -Weber VentiGuard er et fasadesystem som ikke setter begrensninger på form og utseende. Det er en fleksibel konstruksjon som gir mulighet for spennende geometri, som for eksempel buede fasader, sier Jalmerbrandt. Weber VentiGuard er tilpasset dagens krav til produktivitet i arbeidsprosessen. Gode enkeltkomponenter er satt sammen til et raskt og kostnadseffektivt system uten at det går på bekostning av kvalitet eller estetikk.

Tenk radonsikring allerede i prosjekteringen

- Det er særdeles viktig at du allerede i prosjekteringen tenker på hvordan radon skal forhindres å sive inn gjennom sprekker og utettheter. Går du i gang med det radonforebyggende arbeidet når mye av byggverket er oppe blir det mer komplisert og dyrere å gjøre gode tiltak. Dessuten oppnår du da neppe den tettheten du ønsker, sier Tom Chr. Gefle i Weber. Gjennom mange år har Weber forsket på og utviklet ulike produkter for å hindre at skadelig radongass siger inn i bygget. Eksempler på dette er membran i ulike materialer som bitumen, herdeplast eller gummi, skjøtetape og tettemasse.

Teknisk Godkjenning» fra SINTEF Byggforsk

Weber Radonsystem er en komplett løsning for tetting mot radon fra grunnen. Systemet er skreddersydd for å håndtere norske forhold og har også oppnådd kvalitetsbetegnelsen "Teknisk Godkjenning" fra SINTEF Byggforsk, opplyser Tom Chr. Gefle. - Den risikoen radon utgjør overfor de som oppholder seg eller bor i bygget medfører stadig strengere krav til radonforebyggende tiltak. Derfor må proffene sette seg skikkelig inn temaet, slik at de kan gi gode råd til huseierne, avslutter Tom Chr. Gefle.

Radonprodukter fra Weber

Weber Radonsperre

En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av bitumen, plast eller gummi. SINTEF Byggforsk kategoriserer plasseringen for radonmembraner i tre forskjellige bruksgrupper: A, B og C. Plasseringen avgjør hvordan membranen kan belastes mekanisk og kjemisk. Weber Radonsystem er tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner.

Weber Radonsperre til ringmur

Radonsperren legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden beskyttes membranen med isolasjon, beskyttelsesplast eller annet glide- eller beskyttelsessjikt. Minst to tredjedeler av isolasjonstykkelsen bør ligge på undersiden av membranen. Radonsperren føres ut over ringmurskronen for å sikre lufttette tilslutninger mellom ringmur og gulv.

Weber Radonsperre til Leca Isoblokk

Ved bruk av Leca Isoblokk ringmurssystem, benyttes Weber radonsperre, remse. Remsen legges ca. 15 cm inn mellom Isoblokkene. Når gulvet senere skal oppføres, skjøtes radonsperren enkelt til remsen med Skjøtetape og Tettemasse eller Multitape.

Weber Radonsperre til Thermomur

Ved bruk av Thermomur ringmurssystem benyttes Weber radonsperre, remse. Remsen legges ca. 15 cm inn mellom Thermomurelementene. Når gulvet senere oppføres, skjøtes radonsperren enkelt til remsen med Skjøtetape og Tettemasse eller Multitape.