close-pop-up.svg

Supply Chain Director

Glava og Saint-Gobain Byggevarer er i en fase hvor det er behov for re-etablering av Supply Chain funksjonen. Selskapet har som mål å være best på merkevarebygging og produksjon, og strategien for Supply Chain skal underbygge dette gjennom å sørge for effektive og kostnadsbesparende logistikk- og vareflytprosesser.

Artikkelen oppdatert 27. apr.2023
Søknadsfrist:
15.05.2023
Sted:
Etter nærmere avtale
Stillingstittel:
Supply Chain Director
Stillingstype:
Fast
Ansettelsforhold:
Heltid
Stillingsprosent:
100

Supply Chain Director skal eie kartleggingen av nåværende behov og utviklingen av ny strategi for logistikk, lager, transport og produksjonsplanlegging i konsernet og på tvers av selskapene. Gjennom motiverende og holdningsskapende ledelse skal rollen sørge for en helhetlig og samlet verdikjede, samt styrke synergier mellom de ulike merkevarene. Rollen rapporterer til administrerende direktør og sitter i ledergruppen til Glava og Saint-Gobain Byggevarer.

 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Strategisk og operativt ansvar for Supply Chain i selskapet, inkludert datterselskapene Glava , Gyproc og Weber
 • Lede utviklingen og implementeringen av ny strategi for funksjonen og tilrettelegge for en systematisk oppfølging og optimalisering av lagerstyring
 • Sikre lønnsom drift gjennom optimal organisering, kommunikasjon, trening og utvikling av ansatte i Supply Chain avdelingen
 • Sikre kvalitet og mål, og at alle arbeidsprosesser blir utført iht. gjeldende lover og forskrifter, herunder sikker drift mht. HMSK
 • Lede digitaliseringsprosesser, øke systematisering og modernisering av styringssystemer, sørge for implementering av SAP HANA, WMS og Pakkseddel nivå 3
 • Aktivt bidra til ledergruppen med henblikk på effektiv verdikjedetenking

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning og ledererfaring innen verdikjede og logistikk fra større selskapsstruktur
 • Kan vise til dokumenterte resultater innenfor endringsprosesser og optimalisering av verdikjeden
 • Erfaring med å drifte flere anlegg samtidig, inkludert erfaring med å lede og utvikle ledere som har selvstendig ansvar
 • Erfaring med å bygge opp nye prosesser, rutiner, metoder eller standarder som skal sikre en helhetlig gjennomføring i en forsyningskjede eller på tvers av funksjoner
 • Erfaring med å gjennomføre Warehouse footprint-analyse, identifisere og implementere forbedringstiltak og styringssystemer
 • Erfaring med digitaliseringsprosesser og kjennskap til SAP HANA

 

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Hedda Tollefsrud eller Jostein Hjellegjerde i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00.

Vennligst registrer din CV og kortfattet søknad her snarest og senest innen 15. mai på iscogroup.no