close-pop-up.svg

Pussen på grunnmur trekker fukt

Artikkelen oppdatert 22. des.2022
Artikkelen oppdatert 22. des.2022

Dersom pussen på grunnmur trekker fukt, bør du unngå planting inntil huset og sørge for at det er godt drenerende materiale i bakken.

All puss har et naturlig kapillært sug. Når pussen kommer i kontakt med et vannførende sjikt, vil pussen trekke vann og slippe den ut litt lenger opp på grunnmuren. Fukten trekker med seg kalk og salter som avsettes på overflaten som hvite utfellinger.

Slikt fuktopptrekk kan medføre frostskader og avskalling av puss og maling. Det bør benyttes en sementrik/sterk puss eller en vannavvisende puss i overgangssonen mellom bakke og fasade for å hindre dette.

Er skaden allerede skjedd, kan det slisses inn et kapillærbrytende beslag som forhindrer videre fuktopptrekk. Under beslaget benyttes Weber Grå slemming eller Weber Hvit slemming på Leca. Eventuelt Weber Rep 980 på underlag av betong.

Har du spørsmål om et byggeprosjekt?Kontakt oss, så hjelper vi deg.