close-pop-up.svg

20 cm murvegg Leca® Basic

I denne løsningen

Leca
Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Murt vegg

A Leca Basicblokk 20 cm
B Leca Basic Hjørneblokk 20 cm
C Leca Basic U-blokk 20 cm
D Weber Murmørtel M5
E Leca Fugearmering / Leca Fugearmering 18 mm
F Weber B20 Tørrbetong
G Leca U-blokkarmering

Overflatebehandling på begge sider
H: Egnet puss eller Weber Sparkel (kun innendørs)

NB! Ikke-bærende vegger kan avsluttes på toppen uten bruk av Leca U-blokk.

En murvegg av Leca Basic 20 cm er en robust og rask løsning. Avhengig av hvilke behov veggene skal tilfredsstille og hvilke krav som stilles - for eksempel til lydisolasjon, brannmotstand, bæreevne etc, kan du velge mellom forskjellige oppbygninger av veggen

Leca Basic er en allrounder, og kan brukes til nesten alt. Dette er en vegg med god bæreevne, lydisolasjon og brannmotstand. Veggen er velegnet som bærende og ikke-bærende innervegg der man ønsker pussede overflater på begge sider.

Fordeler

  • Rasjonell og rask utførelse
  • Robust og brannsikker
  • Fukt- og råtesikker
  • Krever lite vedlikehold

Utførelse

Muring

Veggen strengmures med Weber M5 Murmørtel i liggefuger. Strengmuring forutsetter at mørtelarealet utgjør minst 2/3 av liggeflaten. Det er ikke nødvendig å mure med mørtel i stussfuger. Evt. gap i stussfugen fylles med murmørtel før pussing. Veggen armeres med 2 stk. Leca Fugearmering i hvert 2. skift.

Dersom fundament eller underliggende gulv er av betong, anbefaler vi at veggen skilles fra underlaget med et kombinert glide- og tetningssjikt av tynnplater i syrefast, rustfritt eller korrosjonsbeskyttet og plastbelagt stål. Eventuelt kan man bruke 2 lag med egnet plastfolie som kan gli mot hverandre. Bærende vegger avsluttes med et kontinuerlig armert og utstøpt U-blokkskift på toppen. Til armering av U-blokkskiftet benyttes minimum 1 stk. Leca U-blokkarmering, og til utstøping benyttes Weber B20 Tørrbetong. U-blokkskiftet brukes også som bærende bjelker over vindus- og døråpninger. Antall U-blokkarmering bestemmes da ut i fra opptredende laster.

NB! Ikke-bærende vegger kan avsluttes på toppen uten U-blokkskift.

Overflatebehandling

Begge sider på veggen pusses med ett sjikt weberbase KC 50/50 mur- og pussmørtel, tykkelse 5-12 mm. Som evt. sluttpuss kan ett sjikt weberbase 136 tynnpuss påføres i 2-3 mm tykkelse. Total tykkelse skal være 8-12 mm. En 1-sjikts puss medfører risiko for at fugemønsteret er synlig på pussoverflaten. Alternativt til tynnpuss kan veggen males med to strøk weberton 303 Silikatmaling.

Kalkulasjoner:

Leca Basic kalkulasjon

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen