close-pop-up.svg

Sokkeletasje med tilleggsisolasjon

I denne løsningen

Leca
Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Murt vegg

A Leca Isoblokk LSX 25 cm
B Leca Isoblokk Hjørne LSX 25 cm
C Leca Iso U-blokk LSX 25 cm
D Leca Laftestrimmel 90 mm
E Leca Fugearmering
F Leca U-blokkarmering

Utvendig overflatebehandling under bakken

G Weber Grå Slemming 1. sjikt (ca. 4 kg/m2)
H Weber Grå Slemming 2. sjikt (ca. 2 kg/m2)
I Platon grunnmursplate med kantlist på toppen

Utvendig overflatebehandling over bakken

J weberbase 261 Fiberpuss 1. sjikt (t = 4-6 mm)
K webertherm 397 Armeringsnett
L webertherm 391 Hjørnelist
M webertherm 400 Startlist
N weberbase 261 Fiberpuss 2. sjikt (t = 3-4 mm)
O Sluttbehandling
Alt. 1: weberton 303 silikatmaling
Alt. 2: weber silicate render 1,5 mm

Innvendig tilleggsisolering

P Poretetting
Q Lekting (36x73 mm, c/c 600 mm)
R Mineralull i isolasjonsklasse 35 (t = 75 mm)
S Innvendig kledning (gipsplate, sponplate e.l.)

Dette er en ytterveggløsning som ivaretar både isolasjon og bæring. Veggen tilfredsstiller TEK 10 og byggeforskriftenes minstekrav til U-verdi for yttervegger. Løsningen er trygg og varig, og har solid bærekapasitet og god brannmotstand. God løsning for sokkel-/ kjelleretasje til trehus.
Veggen tåler jordtrykk og er derfor egnet til bruk som kjeller eller sokkel. Med riktig utførelse blir dette en trygg og varig løsning nesten uten vedlikeholdsbehov.
Leca Blokker har en kapillærbrytende egenskap. Dette betyr at fukt ikke vil suges opp i materialet.

Fordeler

  • Enkel og rasjonell utførelse
  • Tåler fukt
  • Trygg kjeller-/ sokkelkonstruksjon

Utførelse

Veggen bygges opp av Leca Isoblokk 25 cm LSX byggesystem. Systemet består av blokker, murmørtel, armering og laftestrimmel. Veggen tilleggsisoleres innvendig for å oppnå ønsket isoleringsevne.

Overflatebehandling

Utvendig murverk over bakken anbefales pusset med Weber Fiberpussystem. Utvendig under bakken anbefales Weber Slemmemørtel og grunnmursplater, f.eks. Platon.

Innvendig tilleggsisolering

For å kunne tilfredsstille TEK10 må veggen tilleggsisoleres. Med 75 mm innvendig isolering (isolasjonsklasse 35) oppnås U-Verdi < 0,18 W/m2K. Komplett liste over veggens isoleringsevne finner du her 
Se brosjyreside 49 eller datahenvisning side 24.

Dersom mindre enn halvparten av veggen er under bakkenivå kan det benyttes dampsperre av plast mellom isolasjon og innvendig kledning..

Kalkulasjoner:

Se våre blokk-kalkulasjoner her

Detaljtegninger:

Vegger og grunnmur

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen