close-pop-up.svg

Yttervegg med påforing, U-verdi 22

I denne løsningen

Leca
Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Spesifikasjoner

Yttervegg av Leca Isoblokk 25 cm delvis under bakken med puss på utvendig side og 50 mm innvendig tilleggsisolasjon.

Murt vegg

A Leca Isoblokk 25 cm
B Leca Isoblokk Hjørne 25 cm
C Leca Iso U-blokk 25 cm
D Leca Laftestrimmel 90 mm
E Leca Fugearmering
F Leca U-blokkarmering

Utvendig overflatebehandling over bakken

G weberbase 261 Fiberpuss 1. sjikt (t = 4-6 mm)
H webertherm 397 Armeringsnett
I webertherm 391 Hjørnelist
J weberbase 261 Fiberpuss 2. sjikt (t = 3-4 mm)
K Sluttbehandling
Alt. 1: weberton 303 silikatmaling
Alt. 2: weber silicate render 1,5 mm

Innvendig tilleggsisolering

L Poretetting
M Lekting (48x48 mm, c/c 600 mm)
N Mineralull i isolasjonsklasse 37 (t = 50 mm)
O Innvendig kledning (gipsplate, sponplate e.l.)

Dette er en ytterveggløsning som ivaretar både isolasjon og bæring. Veggen tilfredsstiller TEK 07 byggeforskriftenes minstekrav til U-verdi for yttervegger når utførelsen er som vist over. Veggen har solid bærekapasitet, bra brannmotstand og god lydisolasjon mot trafikkstøy.

Fordeler

  • Lavt vedlikeholdsbehov
  • Fukt- og brannsikker
  • Sunt inneklima

Utførelse

Utvendig overflatebehandling

Evt. oppretting gjøres dagen før pussing med Weber M5 Murmørtel. Som utvendig overflatebehandling over bakken benyttes weberbase 261 Fiberpuss. Pussystemet bygges opp av 2 sjikt weberbase 261 Fiberpuss med et armeringsnett av glassfiber innbakt i 1. sjikt og en sluttbehandling. Total pusstykkelse er 8-10 mm. Første sjikt pusses 4-6 mm tykt. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i sjiktet vått i vått. Det skal være 100 mm overlapp ved skjøter. Utvendige hjørner forsterkes med webertherm 391 Hjørnelist. Etter 1-3 døgns herding påføres det andre sjiktet i 3-4 mm tykkelse. Pussen trenger minimum 14 dagers herding før sluttbehandling.

For å oppnå god lufttetthet anbefaler vi pussing til full lufttetthet av alle utvendige overflater inkludert murkrone samt smyg for vinduer og dører. Smygene skal være pusset før vinduer og dører settes inn.

Sluttbehandling

Sluttbehandlingen kan være

Alt. 1: To strøk weberton 303 Silikatmaling som spes ut med 10% weberton 301 Silikatgrunning i første strøk.
Slagregnutsatte vegger bør grunnes med ett strøk weberton 301 Silikatgrunning utspedd 1:1 med vann før malingen påføres.

Alt. 2: Ett sjikt weber silicate render med 1,5 mm kornstørrelse. Kornstørrelse 1 mm og 2 mm kan også leveres på bestilling. Veggen grunnes med weberton 303 Silikatmaling i samme farge før pussen påføres i tykkelse tilsvarende kornstørrelse. Tilsvarende sluttbehandlinger kan også utføres med Weber silkonharpiksprodukter, weber silco paint og weber silco render.

Innvendig tilleggsisolering

Før tilleggsisoleringen foretas, skal veggen poretettes/slemmes på innsiden. Til poretetting/ slemming kan man bruke Weber M5 Murmørtel, weberbase KC 50/50 eller Weber Grå Slemming. Stenderverk med trestendere 48x48 mm (c/c 600 mm) festes til veggen med skruer e.l. vanligvis etter at etasjeskilleren er lagt. Deretter settes 50 mm mineralull mellom stenderne. Til slutt monteres kledningen (gipsplater, sponplater, e.l.).
Over bakken anbefales bruk av dampsperre på innvendig side.

Kalkulasjoner

Se våre blokk-kalkulasjoner her

Detaljtegninger

Vegger og grunnmur

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen