close-pop-up.svg

Betongrehabilitering

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Produkter og bruksområder

Produkt NOBBnr. Beskrivelse Lag tykkelse
weber REP 05 korrosjonsbeskyttelse, heftbro finfilsing 56518575 (15 kg) Korrosjonsbeskyttelse av rengjort stål (min SA 2.0/2,5 ) og heftbro for Rep produkter til betongunderlag. Samt til finfilsing av overflater Ugjennomsiktig lag ca 1 – 3 mm
Weber Sprøyterep T 44096757 Tørrsprøytemørtel til utbedring av større skader på vegg og i tak. Ca. 10-80 mm
weber REP 25 reparasjonsmørtel 56725786 Til å rette av, fylle i og pusse ut små skader på vegg, i tak og på horisontale flater. Benyttes på betongunderlag som har fasthet mellom ca 20 - 35 MPa Ca. 5-20 mm normal tykkelse, maks 50 mm pr gang.
weber REP 45 reparasjonsmørtel 56725794 Til å rette av, fylle i og pusse ut små skader på vegg, i tak og på horisontale flater. Benyttes på betongunderlag som har fasthet mellom ca 35 - 55 MPa Ca. 5-20 mm normal tykkelse, maks 50 mm pr gang.
weber REP 930 56725813 Til reparasjoner på horisontale overflater, samt i forskalinger. Kan også brukes som tynn påstøp. Ca. 10- 50 mm
weber REP 931 56725824 Til reparasjoner på horisontale overflater, samt i forskalinger. Kan også brukes som tynn påstøp. Flytende og pumpbar mørtel. Egnet ved bruk der det er mye armering pga god flyt. Fra ca 30 mm og tykkere. Kan legges tynnere ved bruk av Weber Epoxylim
weber REP 970 Finflikk 51714543 Utjevningsmørtel og fin flikkmørtel til finpussing og småskader på betongunderlag. Ca. 0 – 5 mm
weber REP 65 reparasjonsmørtel 56725805 Til å rette av, fylle i og pusse ut små skader på vegg, i tak og på horisontale flater. Benyttes på betongunderlag som har fasthet mellom fra ca 40 MPa, Sulfatbestandig. Trykkfasthet over 60MPa. 5-20 mm normal tykkelse, m

Arbeid, kompatible produkter, riktige arbeidsmetoder og planlegging er avgjørende for en vellykket reparasjon av betongkonstruksjoner for å sikre lang levetid.

Produktfordeler

  • Tilpassede produkter til forskjellige bruksområder
  • Håndapplisering
  • Tørrsprøyting
  • Våtsprøyting
  • Til rehabilitering eller forsterking

Forutsetning

Skadeårsak kjent og vurdering som konkluderer med at mekanisk reparasjon kan gjennomføres.

Beregnet tykkelse 5-50 mm, ved dypere sår påføres mørtelen i flere lag.

Generelt

Beste temperatur for utførelse er fra + 10oC til + 20oC, alltid over +5oC. Valg av reparasjonsmetode avgjøres som regel av hvilken type reparasjon som skal gjøres, samt størrelse på reparasjonen.

Håndmørtling

Ved kun noen få små felt benyttes som regel manuell håndpåføring med f.eks weber REP 05 og weber REP 25.

Tørrsprøyting

Ved større områder er det rasjonelt å påføre massen med sprøyteutstyr. Bruken av tørrsprøyting er mest utbredt ved betong rehabilitering av større områder, da den er veldig rasjonell. En kan sprøyte store områder på kort tid, samt at denne metoden også gjør at en kan påføre større tykkelser uten lang ventetid før massen setter seg. Massen er nesten hard umiddelbart etter at den har truffet underlaget og kan bearbeides med en gang uten ventetid.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen