close-pop-up.svg

Brannvegg REI-240

I denne løsningen

Leca
Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Fordeler

 • Stor brannmotstand
 • Fukt- og råtesikker
 • Robust
 • Gode akustiske egenskaper

Spesifikasjoner

Dette er en vegg med god bæreevne, fukt-egenskaper og brannmotstand. Veggen er
velegnet som bærende og ikke bærende innervegg der man ønsker en fuget/spekkmurt side med synlige blokkmønster som gir mulighet for god akustisk demping. Vegg av spekkmurt Leca Murblokk Fin med brannmotstand REI 240.

Spekkmurt vegg består av:

 • Leca Murblokk Fin 15 cm.
 •  Leca Murblokk Fin U 15 cm.
 • Weber Murmørtel M5 i vannrette og loddrette fuger (spekkmuring)
 • Weber B20 tørrbetong i U-blokkskift

NB! Ikke-bærende vegger kan avsluttes på toppen uten bruk av Leca Murblokk Fin 15 cm U.

Nøkkeltall for vegger av Leca murblokk fin

LECA FINBLOKK 15 CM

 • U-verdi: 1,20 W/m²K
 • Brannmotstand: REI 240
 • Lydisolering: (R) 45 db
 • Egenvekt: 13 kg/stk/100 kg/m²
 • Fasthet: 4 N/mm²
 • Densitet: 675 kg/m³

U-verdiene er orienterende og angis for veggfelt med 10 skift. Veggen trenger ikke poretettes for å oppnå brannmotstand. Oppgitt lydisolering forutsetter veggfelt med fulle ligge- og stussfuger, og 10 mm puss på en side.

Utførelse

MURING
Veggen mures med Weber Murmørtel M5 murmørtel i både ligge- og stussfuger. Veggen armeres med 2 stk. Leca Fugearmering i minimum hvert 2. skift. Mørtelfugene komprimeres og fuges med egnet redskap under muring. Evt. kan tilbakeliggende (utkrassede) mørtelfuger spekkes med egen spekkemørtel etter muringen.

Bærende vegger avsluttes med et kontinuerlig armert og utstøpt U-blokkskift på toppen. Til armering av U-blokkskiftet benyttes minimum 1 stk. Leca U-blokk-armering, og til utstøping benyttes Weber B20 tørrbetong. U-blokkskiftet brukes også som bærende bjelker over. vindus og døråpninger. Antall U-blokkarmeringbestemmes da ut ifra opptredende laster.

Husk å mure med stussfuger i U-blokkskiftet. NB! Ikke-bærende vegger kan avsluttes på
toppen uten U-blokkskift.

Overflatebehandling

Veggen kan pusses med ett sjikt weberbase KC 50/50, tykkelse 5-12 mm. Som evt. sluttpuss kan ett sjikt weberbase 136 Tynnpuss påføres i 2-3 mm tykkelse. Total tykkelse skal være 8-12 mm. Alternativt til tynnpuss kan veggen males med to strøk weberton 303 Silikatmaling. En spekkmurt vegg av Leca Finblokk (minimum 15 cm tykk) har en brannmotstand på REI 240 uten overflatebehandling.

Hva er spekkmuring?

Blokker som er murt med mørtel både i vannrette og loddrette fuger. Fugene forsenkes normalt noe for å gi pene, markerte fuger.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen