close-pop-up.svg

Brannvegg EI-120

I denne løsningen

Leca
Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Innvervegg av Leca blokk 10 cm med puss på én side

Produkt Leca blokk 10 cm
U-verdi 1,60 W/m²K
Brannmotstand EI 120
Lydisolering (R)41 db
Egenvekt 10 kg/stk/ 90 kg/m²
Fasthet 3 N/mm²
Densitet 770 kg m³

Leca er et materiale med svært gode brannegenskaper, de fleste Leca vegger har en brannmotstand på REI 240 (A240). Foruten økt trygghet mot brann, vil murverk av Leca opprettholde mesteparten av sin bæreevne under brannen. Det er selvfølgelig vesentlig for sikkerheten. Leca vegger gir god varmeisolasjon. 

Fordeler

  • Stor brannmotstand
  • Fukt- og råtesikker
  • Slank konstruksjon

Utførelse

Detaljtegninger

Vegger og grunnmur

Leca Teknisk Håndbok

Les mer om Brannvegger i kap. 6 i Leca Teknisk Håndbok

Brosjyre

Sjekk brannveggen

Annen informasjon

Mur og betong i bygningsmessig brannvern - M-kravet.

Kalkulasjoner

Leca kalkulasjon

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen