close-pop-up.svg

Fukt- og radonbeskyttelse av vegg og gulv på grunnmurer

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Fuktbeskyttelse av konstruksjoner i grunnen

1 Underlag Betong, mur, puss, tegl, Leca, isopormur  
2 Primer Sterkt sugende underlag primes med weberprim 801, eventuelt kan bitumenmassen blandes ut 1:10 med vann og brukes som primer.  
3 1. sjikt vanntetting webertec Superflex 10 (eventuell innbaking av
glassfibernett/duk)
 
4 2. sjikt vanntetting webertec Superflex 10  
5   Beskyttelseslag av isopor, XPS, drensplater eller
knotteplast
 

Gulvavretting på vanskelig underlag

1 Underlag Betong
2 Primer Sterkt sugende underlag primes med weberprim 801, eventuelt kan bitumenmassen blandes ut 1:10 med vann og brukes som primer.
3 1. sjikt vanntetting webertec Superflex 10 (eventuell innbaking av
glassfibernett/duk)
4 2. sjikt vanntetting webertec Superflex 10
5 Sandstrøing 0-4 mm sand
6 Avretting weberfloor 140 Nova/Gulvavretting Normal

 

Til fuktbeskyttelse av kjellervegger og gulv har vi et system med 2-komponent bitumen membran.

Påføring skjer sømløst uten noen former av skjøter og overganger. Membranene kan enten kostes, sparkles eller sprøytes. De er enkle å arbeide med, og store arealer kan dekkes hurtig. Avhengig av type, kan membranene utføres for forskjellige belastningsforhold fra jordfukt til kortvarig og konstant vanntrykk. Enkelte kan også beskytte mot radon.

Gulvavretting på bitumen

Bitumenlag på gulv med webertec Superflex 10 og Superflex 100 S kan sandavstrøs med tørket sand 0-4mm i fersk tilstand.

Støvsug opp løs sand. Gulvet kan avrettes med weberfloor 140 Nova eller Weber Gulvavretting Normal i minimum 15 mm tykkelse. Hvis det ikke sandavstrøs i fersk tilstand, kan det legges fiberduk/plastfolie over bitumenlaget før det avrettes med weberfloor 140 Nova eller Weber
Gulvavretting Normal i minimum 25 mm tykkelse. weberfloor 4960 Kantlist og weberfloor 4945 Glassfibernett legges som armering i massen. Ved flater >10 m2 benyttes armeringsnett K-131.

Se tabeller under løsningsdata.

NB: Det er viktig at bitumenlaget får ligge i et stabilt klima under 35 OC. For høy temperatur kan føre til at bitumenmassen blir myk og gir dårlig heft, samt at det kan forekomme en oljeodør. webertec Superflex 10 er testet mot radongass og kan senke radonnivået betraktelig. Løsning er ikke emisjonstestet. For å opprettholde krav til emisjon kan en dampsperre i plastfolie legges over Superflex 10.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på glava.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen