close-pop-up.svg

Leca® grunnmursystem

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Dette er vår desidert mest kjente løsning, og har vært på markedet med større og mindre forandringer i rundt femti år. Og stadig er den like aktuell. Dagens løsning er selvfølgelig tilpasset dagens krav og regelverk, men det er fortsatt høyt fokus på enkelheten i systemet.

Fordeler

• Krever lite vedlikehold
• Sunt inneklima
• Brannsikker
• Høy isoleringsevne

Leca Grunnmur skal fortsatt være selvbyggervennlig og pålitelig. Men produktene som brukes, både på blokk- og mørtelsiden, har gjennomgått en del forandringer siden oppstarten.

Dokumentasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette databladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen