close-pop-up.svg

Leca Gulv

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Oppbygging

1

Parkett, flis, belegg etc.

2

30-50 mm weberfloor 120 Reno, 130 Core, 140 Nova, 150 Dura

3

K-131 Armeringsnett eller tilsvarende

4

weberfloor 4940 Fiberduk

5

Fuktsperre (plastfolie 0,20 mm)

6

Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner

7

Løs Leca Iso 10-20 (10-60 cm). Over 60 cm kjøres lett over med vibroplate

8

Underlag/etasjeskiller/gulv på grunn

Den perfekte løsningen for rørføring på oversiden av etasjeskiller, samt når det er behov for å bygge opp gulvet ditt, eller til gulv på grunn. Konseptet kan benyttes ved behov for oppbygning av gulvet på etasjeskilleren, eller ved isolasjonsbehov mot grunnen. Løs Leca legges i ønsket høyde, og avsluttes med et av weberfloor-konseptene.

Løs Leca på etasjeskilleren gir stor fleksibilitet til rørføringer og kanaler i sjiktet. Løsningen kan blåses inn på gulvet, noe som gir en meget rask installasjonstid. I tillegg har man full frihet i forhold til høyder.

Med weberfloor avrettingsmasse får du en superplan overflate som tilfredsstiller de strengeste toleransene for planhet i NS-EN 3420.

Fakta

 • Belastningsklasse NS-EN 1991-1-1 Kategori A & B
 • Egenvekt: g = 0,7 kN/m2 + Løs Leca (+/- 230 kg/m3)
 • Byggehøyde varierer

Weber Gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.
 • Løsningen har begrenset kapasitet for belastning. Maks punktlast er 200 kg på 50 x 50 mm. Vi anbefaler derfor at løsningen utføres så sent som mulig i byggeprosessen, for å unngå tung belastning i byggeperioden. Ved høyere punktbelastning enn 200 kg, må det legges ut fordelingsplater, minst 12 mm, på gulvet.

Vær oppmerksom på

 • Se gjeldende produktdatablader for mer informasjon.

Merk

 • Ved bruk av weberfloor 120 Reno kan overflaten belegges etter 1 døgn og bør belegges innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
 • Ved bruk av weberfloor 140 Nova kan overflaten belegges etter ca. 1-9 uker.
 • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.
 • Tørketid på Weber Betongflyt før lett trafikk er ca. 1 døgn.
 • Tørketid på Weber Betongflyt før normal trafikk er ca. 1 uke.
 • Ved utvendig bruk anbefales overflatebeskyttelse med Weber Krympsperre for å unngå rask uttørking. Weber Krympsperre påføres når massen er gangbar

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på glava.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen