close-pop-up.svg

Leca® lydvegg 55 dB

I denne løsningen

Leca
Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Spesifikasjoner

Innervegg av Leca Lydblokk 25 cm med fulle ligge- og stussfuger og puss på begge sider.

Murt vegg

A Leca Lydblokk murt i 25 cm tykkelse
B Leca Fugearmering

Overflatebehandling på begge sider

C Grovpuss: weberbase KC 50/50 (t = 8-12 mm)
D Sluttpuss: weberbase 136 Tynnpuss (t = 2-3 mm)
(evt. weberton 303 Silikatmaling)

Dette er en vegg med meget god bæreevne, lydisolasjon og brannmotstand. Veggen er velegnet som bærende og ikke-bærende innervegg der det stilles strenge krav til lydisolasjon. Veggen murt i 250 mm tykkelse tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til luftlydisolasjon, klasse C (R’w ≥ 55 dB) i henhold til NS 8175, når utførelsen er som vist. Det forutsettes i tillegg at tilslutningsdetaljer og knutepunkter er riktig prosjekter.

Fordeler

  • God lydisolasjon
  • Høy brannsikkerhet
  • Fukt- og råtesikker

Utførelse

Muring

Veggen mures med Weber Murmørtel M5 med fulle ligge- og stussfuger. Veggen armeres med 2 stk. Leca Fugearmering i minimum hvert 2. skift. Det er ikke behov for U-blokkskift på toppen i bærende vegger. For øvrig anbefaler vi å lese kapittel 5 i Leca Teknisk Håndbok der det er angitt en rekke viktige lyddetaljer og råd for lydteknisk prosjektering. OBS! Leca Lydblokk er et produkt med dimensjoner 175 x 250 x 250 mm slik at veggtykkelse kan bli enten 250 mm eller 175 mm avhengig av hvordan blokkene settes.

Overflatebehandling

Begge sider på veggen pusses med ett sjikt weberbase KC 50/50, tykkelse 8-12 mm. Som evt. sluttpuss kan ett sjikt weberbase 136 Tynnpuss påføres i 2-3 mm tykkelse. Total tykkelse skal være min. 10 mm. Alternativt til tynnpuss kan veggen males med to strøk weberton 303 Silikatmaling. En 1-sjikts puss medfører risiko for at fugemønster er synlig på pussoverflaten.

Kalkulasjoner

Leca kalkulasjon

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen