close-pop-up.svg

Ny maling på eksisterende malt underlag

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Malingsvalg på mur/puss

Ny malingsbehandling/ Underlag weber silco paint
(primes m/silikongrunn)
303 Silikatmaling
(primes m/301)
Cempexo Kalkbaserte malinger
(242, 244, 246, 249
og Kulekalk)
Maling fjernet og underlag rengjort X X (X) (X)
Organisk maling/ukjent X      
Silikatmaling X X    
Silikonharpiks-/emulsjonsmaling X      
Kalkmalinger   (X)   X

Valg av malingstype på tidligere malt underlag må gjøres ut fra hva som er benyttet tidligere, hva som er i underlaget og ønsker om holdbarhet - dvs hensikten med ommalingen. En korrekt utført og vedlikeholdt malt overfalte kan stå fra 5-30 år uten ny maling, avhengig av type maling. Se også veiledningen “Maling på pusset underlag” for de ulike typene maling.

Egenskaper og fordeler

• Mineralske overflatebehandlinger
• Maling tilpasset underlaget
• Lang holdbarhet
• God heft
• Dampdiffusjonsåpne løsninger

Viktigheten av dampdiffusjonsåpenhet

En samlet murbransje står bak anbefalningen om å unngå bruk av akrylbaserte produkter på underlag av murverk og puss. Dampdiffusjonåpenhet er evnen et overflatemateriale har til å transportere vanndamp; en effekt som er sterkt avhengig av porestruktur og -størrelse i overflatematerialet. Enkelte produkter opprettholder dampdiffusjonsåpenheten etter mange strøk, mens andre, deriblant dampdiffusjons-åpne akrylmalinger, vil bli tettere allerede etter 2 strøk. Tette malinger vil medføre økt vanndamptrykk, avflassing og potensielt frostskader i pussen.

Rengjøring vs fjerning av maling

Vi anbefaler at all organisk maling fjernes i sin helhet med kjemiske eller mekaniske metoder før ny maling påføres.

En dampdiffusjonåpen maling over eksisternde organisk maling vil ikke gi pussen bedre vilkår, men bidra til tettere overflate og dermed risiko for rask malingsavflassing. Men som en midlertidig løsning kan enkelte produkter benyttes over organisk maling.

Vask alltid overflaten godt før ny maling for å fjerne støv og skitt og løs maling. Ta kontakt med fasadefirmaer for godt utført arbeid. Gjøres det selv - unngå høyt trykk og benytt nøytrale vaskemidler. Se for øvrig vår FDV for Fiberpussystemet og sluttbehandling som omhandler vask og vedlikehold på malte flater.

Flekkmaling

Flekkmaling vil alltid gi skjolder, selv med maling fra samme spann, dersom underlaget har tørket eller stått i en tid. Mal derfor på hele flater med naturlige avgrensninger.

Hvilken maling når?

Se tabellen for malingsvalg på mur/puss. Det er flere mulige malingsløsninger for enkelte pusset/murt underlag.

Konferer det enkelte datablad for ytterligere opplysninger vedr påføringsegenskaper. Unngå å male i direkte sol, regn og uttørkende/nedkjølende vind. Minimum +5OC ved påføring og i herdetiden (3 døgn).

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen