close-pop-up.svg

Puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Pussoppbygging

Pussoppbygging
Kjennetegn på opprinnelig mørtel
Fugemørtel
Grunning
Grovpuss*
Finpuss

Natursteins-konstruksjoner

 

webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov

 

 

 

Ren kalk (se datablad)

Lys/hvit. Svært svak.

Rødvig Kulekalk. Alt. webercal K-100

Rødvig Kulekalk. Alt. webercal K-100

Rødvig Kulekalk. Alt. webercal K-100

Rødvig Kulekalk

Hydraulisk kalk

Beige, svak, noe fasthet

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

Inneholder «en neve» sement

Grålig skjær. Betydelig fasthet

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

KC-mørtel

Lys grå. Høy fasthet. Skader på murverket

weberbase KC 50/50

weberbase KC 35/65

weberbase KC 50/50

weberbase 136 Tynnpuss

* For tykkere sjikt kan webercal 158 (med fiber) eller webercal 159 (0-6mm korning) benyttes som første grovpuss-sjikt.

Overflatebehandling velges ut fra tidligere behandling og underlag i tillegg til evt. krav fra byggherre og krav til holdbarhet.

Produkt
Eksisterende underlag:
Ren kalk (kulekalk)
Eksisterende underlag:
Hydraulisk kalmørtel (NHL)
Eksisterende underlag:
Svake KC-mørtler

Rødvig Kulekalk (hvitting)

X

X

 

webercal 249 Kalkmaling/Kulturkalkfärg

X

X

 

webercal 246 Kalkmaling våt

 

X

 

webercal 242 CD-maling

 

X

 

weberton 303 Silikatmaling

 

X

X

webercal 244 KC-maling

 

 

X

Til eldre murte konstruksjoner, dvs bygd tidligere enn 1910 skal det benyttes Kalkmørtler til både reparasjon av fuger og oppbygging av puss. Sement ble først vanlig i norsk byggeri i løpet av de første 10-årene på 1900-tallet. Før 1900 er det stort sett alltid kalkmørtler, mens fram mot 1920 ser vi mer bruk av sement i både fuger og puss.

Rene kalkmørtler oppfører seg annerledes enn mørtler som inneholder sement (kalk-sement blandinger og spesielt rene sementmørtler). Ved bruk av kalkmørtler oppnår man korrekt styrke, fleksibilitet og dampdiffusjonsegenskaper.

Ved rehabilitering må byggets premisser alltid vurderes før valg av behandlingsmetode og mørtelvalg. Se tabell under løsningsdata.

Produktene er gitt som forslag. Forslagene kan ikke erstatte gode forundersøkelser. Se tabell under løsningsdata.

Se også murbyenoslo og riksantikvaren.

Pussoppbyggingen kan benyttes både inn- og utvendig. En suksessfaktor er god for- og ettervanning.

pussoppbygging.png

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen