close-pop-up.svg

Slemming av mur

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Slemming av mur er viktig for å beskytte mot klimatiske og mekaniske påkjenninger. Du kan påføre slemmingen for hånd eller med sprøyte.

Slemming av mur betyr å påføre en fin blanding av puss som du enten kan slenge på eller sprøyte på muren. Før du slemmer må du fylle fuger og sår med mørtel. Men så er alt klart for å slemme.

Slemming av mur kan enten kostes på i 1-2 strøk eller trekkes på med stålbrett og deretter kostes ut. Den kan også påføres med sprøyte og kostes ut.

Beskytt muren

Slemming er en tynn overflatebehandling som kan påføres på Leca, tegl eller betong. Dette beskytter muren slik at vann ikke trenger inn i konstruksjonen, Weber slemmemørtel gir en vannavvisende overflate. 

Forarbeid

Før du slemmer mur, må du fylle fuger og sår med mørtel. Du kan velge mellom farget mørtel eller mørtel uten farge.

Før du starter med slemmingen må alle fuger og sår fylles med mørtel. Alle overflater rengjøres nøye for løse partikler, støv etc. Underlaget kan med fordel forvannes.

Utførelse

Du kan enten slemme for hånd. Det foregår på den måten at du blander ut puss med vann slik som beskrevet på pakken. 

Det går også an å slemme med sprøytemaskin. Det er en veldig effektiv måte å slemme store flater på. I tillegg sparer håndverkerne tunge løft.

Bland med vann i hurtiggående blander i 3-4 minutter eller i langsomtgående blander i minst 10 minutter. Hold konstant vannmengde og samme blandingstid ved hver blanding. Benytt ca. 4,4-5,6 liter vann pr. sekk.

Weber Grå Slemming kostes på i 1-2 strøk (2 strøk utvendig), med 1 døgns herdetid mellom første og andre strøk.

Weber Grå Slemming kan også trekkes på med brett i 1. sjikt og deretter kostes ut. På sokkel grunnmur bør Weber Grå Slemming trekkes opp til ca. 30-45 cm over bakkenivå.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen