close-pop-up.svg

Våtromsvegg med Leca® Lettvegg

I denne løsningen

Leca
Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Dette er den perfekte våtromsveggen. Du unngår fukt- og råteskader fordi Leca tåler vann. Få og rasjonelle arbeidsoperasjoner gjør veggen meget konkurransedyktig. Blokkenes utforming muliggjør også skjult rør-i-rør installasjon.

Dette er en meget rasjonell løsning. Her brukes webertec superflex D2 (sementbasert membran) som poretettingslag samt membran. Denne løsningen inneholder få produkter og mindre antall sjikt, noe som gjør hele systemet veldig raskt. Samtidig vil denne løsningen også fungere på bad og våtrom i boliger, hoteller og offentlige garderober med meget stor fuktpåkjenning. 

Skissen viser oppbygning av fuktsikker våtromsløsning med Leca Lettvegg 118 mm.

Fordeler

  • Fuktsikker løsning
  • Tilpasset kanalsystem for skjult anlegg
  • Ingen fukt- og råterisiko
  • Rask montering

Spesifikasjoner

Trygg og fuktsikker løsning for både små og store våtrom, garderobe- og dusjanlegg.

Utførelse

Montering

Veggen monteres med Weber Blokklim og tilhørende limkasse eller spraylimet Weber Stone Fix og tilhørende weber Twintip.

Fuktsikring

  • Underlaget skrapes rent for løse partikler
  • Første sjikt webertec superflex D2 smøremembran. Poretetting/skrapsparkling
  • I hjørner, overganger og rørgjennomføringer benyttes mansjetter og remser
  • Andre sjikt webertec superflex D2 smøremembran
  • Fliser monteres med weber rex fix flislim
  • Fuging utføres med weber classic grout

For utfyllende informasjon om fuktsikring av Leca Lettvegg, se monteringsfilm og Weber Proffhåndbok. Se også monteringsanvisning Leca Lettvegg i brosjyren Leca Lock og instruksjonsfilm fuktsikring

Overflatebehandling.

I utgangspunktet har man stor frihet til å velge overflatebehandling og uttrykk. Ønskede egenskaper påvirkes også av overflatebehandlingen. Blokkenes overflate er spesielt godt egnet til sparkling med Weber Sparkel og Weber Sparkel RS.

Innendørs

Avhengig av hvilke egenskaper veggen skal ivareta og hvilken estetisk funksjon som er ønsket finnes det flere valg. Se her for valg av overflatebehandling.

Kalkulasjoner

Leca Lettvegg kalkulasjon

Detaljtegninger

Leca Lettvegg

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen