close-pop-up.svg

Vindtetting av vegg

I denne løsningen

Kontakt oss om denne løsningen

Sammen med dampsperre sikrer vindtetting et tett, fuktsikkert og energieffektivt bygg fra grunnmur til tak. 

Med Glava Tettesystem hindrer kald luft i å trenge inn i isolasjonen og bygningen er tett fra grunnmuren til raftet. 

VEMPRO™ Vindsperre tar de store veggflatene og svillemembranen tetter mellom ringmur, bjelkelag og vegg. Stagene virker som avstivning for bindingsverket. Kort sagt produkter som du må ha for å få til den beste ytterveggskonstruksjonen. 

VEMPRO™ vindsperre 

Svært diffusjonsåpen, samme nivå som de beste på markedet. Sikrer god uttørking av konstruksjonen. Med etasjehøy vindsperre reduseres skjøter til et minimum, dette gir ekstra sikkerhet mot uønskede luftlekkasjer. Kan brukes som ytterste tettelag om det ønskes to trinns tetting, f.eks GU gips + VEMPRO™. Dette er en forholdsvis vanlig løsning, men er ikke nødvendig for å oppnå et godt vindtetteresultat. Vi anbefaler i utgangspunktet et vindsperresjikt godt utført enn to sjikt dårlig utført. 
 

  • 3 bredder; 3 m, 2,74 m og 1,3 m 
  • fyller alle krav til tetthet 
  • lett i vekt og lett å montere 
  • tåler nedbør i monteringsperioden 
  • solid produkt med stor rivstyrke 
  • blender ikke ved montering 
  • full etasjehøyde gir god økonomi 
  • Teknisk Godkjenning nr. 20017 fra Sintef. 

VEMPRO™ S Svillemembran: 

VEMPRO™ S er laget av samme materiale som Vindsperren og har alle de samme egenskapene som denne. Vindsperreremsene er påført tre 6 mm tykke butylbånd som sørger for god tetting og er et kapillærbrytende sjikt mellom bunnsvill og mur. VEMPRO™ S er en svært lett svillemembran, den kleber godt mot mur-kronen og er enkel å montere. 
 
Produkter leveres i to utførelser med en eller to lepper. Leppene er vindtette og diffusjonsåpne. 

Glava Avstivningsstag 

Stagene avstiver veggkonstruksjonen under byggeprosessen og gir permanent avstivning i det ferdige bygget. Stagene monteres på yttersiden av bindingsverket og festes mot stendere og svillene. Stagene er enkle å feste. Det benyttes normalt 2 stag pr. veggelement. Produktet leveres i galvanisert stål. 
Teknisk Godkjenning nr. 20017 fra Sintef. 

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen