close-pop-up.svg

Weber Designgulv og Weber Industrigulv

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Oppbygging

1

Overflatebehandling

weberfloor 774 Matt Sealer EP (transparent topplakk)
2

Toppsjikt 8-15 mm

Alt 1) weberfloor 4650 Design Colour (5 fargevarianter)
Alt 2) weberfloor 4635 Design Grinded Stone (3 fargevarianter)
Alt 3) Industrigulv: 4610 Industry Top / 4655 Industry Flow / Industry SR
3

Primer

Alt 1) weberfloor 4716 Primer
Alt 2) weberprim 803/804
Alt 3) weberfloor 710 EP Primer (sandavstrødd)
4

Basesjikt 10-100 mm

Alt 1) weberfloor 120 Reno / 130 Core
Alt 2) weberfloor 4600 / 4602 (bestillingsvare)
5

Primer

Alt 1) weberfloor 4716 Primer
Alt 2) weberprim 803/804
Alt 3) weberfloor 710 EP Primer (sandavstrødd)

6

Underlag

Betong / avrettingsmasse

Dette gulvet er noe helt utenom det vanlige. Weber Designgulv er tilgjengelig i 8 forskjellige naturlige fargevarianter og utførelser, samt 4 varianter av upigmentert industriavretting. De spenner fra ulike nyanser av gråtoner, til sand og beige.

Gulvet, med sine skygger, gir et dynamisk, nesten levende utseende. Her kan du få et spesialdesignet gulv ingen har maken til, med utseende og farger nettopp for deg. Samtidig får du et gulv som er raskt å installere, har høy slitasjemotstand og er enkelt å vedlikeholde. Gulvet er ergonomisk og godt å gå på. Overflaten på utvalgte varianter kan også slipes for å fram tilslaget i massen.
Weber Designgulv er antagelig vårt aller mest spennende gulvkonsept.

Teknisk informasjon Weber Design- og Industrigulv

Weber Designgulv er pigmentert industriavretting beregnet for bruk i boliger, kontorer, butikklokaler og andre type rom med gangtrafikk.

Weber Industrigulv er upigmentert industriavretting beregnet for bruk i lager- og industrilokaler, verksted, varehus, p-hus, garasjer o.l. Industrigulv tilfredsstiller høye krav til planhet, og tåler middels til høy belastning og hard intensiv slitasje. Alle Weber Industrigulv er egnet som underlag for herdeplastsystemer. Sjekk alltid datablad for aktuelt produkt, og kontrollere de tekniske egenskapene mot prosjektet krav.

Både Industrigulv og Designgulv kan utføres med transparent overflatebehandling, og ligge som et synlig ferdig gulv. Utseende av gulvet variere fra gang til gang med forskjellig spill og sjatteringer, avhengig av både materialet som legges, fysiske forutsetninger på legge stedet, samt utførelse.

Bestiller og utførende må være oppmerksomme på og akseptere at følgende forutsetninger kan påvirke gulvets sluttresultat og utseende.

Riss

weberfloor avrettingsmasser er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og puss systemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten. Ved endring i romgeometri vil spenningen variere, som kan føre til riss, typisk ut fra innvendige hjørner eller gjennom døråpninger. Strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen/gulvkonstruksjonen vil kunne videreføre eksisterende riss i undergulvet/underlaget over tid, og evt. føre til nye riss i overflaten. Riss opp til 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en feil ved gulvet eller grunn til reklamasjon.

Faktorer som er viktig for å minimere riss dannelsen i overflaten er et hold fast eksisterende underlag, så vel som klimatiske forhold, for eksempel å unngå direkte sollys og trekk under legging og de første dagene etter legging. Merk at store glassfasader må tildekkes.

Faktorer som minimerer riss

  • Ved montering direkte på betong eller hulldekker må eksisterende bevegelsesfuger i underlaget være gjennomgående opp til topp gulv.
  • For å ta opp eventuelle svinnspenninger i materialet og for å få bedre kontroll på eventuelle riss i overflaten, bør det skjæres rissanvisere i toppsjiktet. Bevegelsesfuger og riss anvisere kan fylles igjen med fleksibel fugemasse/fugeprofil.
  • Bevegelsesfuger og riss anvisere må prosjektets av ansvarlig RIB på prosjektet.
  • Kantlist skal monteres langs alle vegger, rundt søyler og andre vertikale installasjoner for å avrunde skarpe hjørner.
  • Gulvvarme må alltid må legges i ett basesjikt under toppgulvet og skal være avslått ca. 3-4 dager før legging og ca. 1-2 uker etter legging.
  • Ved usikker kvalitet på underlaget må det legges et flytende armert basesjikt på minst 30 mm før toppgulvet av Design/Industri. Basesjiktet legges på fiberduk eller trinnlydsplater. Sjikttykkelse og armerings dimensjon må prosjekteres i henhold til belastning på ferdig gulv og kvaliteten på underlaget.

Luftporer

Luft porer og pin holes i ferdig herdet overflate kan oppstå av forskjellige grunner. Ved temperaturforskjell mellom dekke og omgivelsesluft, kan luftbobler presses opp gjennom massen og forårsake små hull i overflaten. Høy temperatur i lufta sammenliknet med underlaget vil føre til at overflaten på massen stivner raskere enn det som ligger ned mot dekket, noe som gjør at luft som kan bevege seg gjennom massen etterlater spor i overflaten fordi denne da er for stiv til å flyte sammen. Dette kan skje uavhengig av om primingen av underlaget er god. Fenomenet kan også forekomme dersom hele eller deler av gulvet er utsatt for trekk eller direkte sollys. Ørsmå hull i overflaten kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, men som en naturlig del av herde prosessen.

Faktorer som minimere luftporer

  • Temperatur i underlag og luft ved utførelse på minst +10 grader.
  • Så lite temperaturforskjell som mulig mellom romluft, masse og underlag.
  • Nedkjølt pulver bør varmes opp før utførelse.
  • Nedkjølt pulver kan kompenseres med oppvarmet vann (maks +20 grader)
  • Unngå trekk eller direkte sollys på avrettingsmassen mens den herder.
  • Korrekt utført priming av underlaget for å etablere god heft og jevnt sug på hele gulvflaten.

Overflatebehandling

Det ferdige gulvets egenskaper, som f.eks. bestandighet mot flekker, vanninntrenging, slitestyrke, rengjøring- og vedlikeholdsvennlighet etc. vil være avhengig av valg av type overflatebehandling.

Gulvet skal overflatebehandles så raskt som mulig ut i fra tykkelse og tørkektid på det valgte produktet. Normalt sett innen 1-3 døgn, og tidligst etter 24 timer. Sjekk respektivt datablad for spesifikk informasjon. Valg av overflatebehandling avhenger av gulvets tiltenkte bruk. Generelt anbefaler vi weberfloor 774 Matt Sealer EP som overflatebehandling på synlige Designgulv, se datablad og FDV for utfyllende info.

Generelle forutsetninger for Industri- og Designgulv

  • Temperatur i underlaget skal være > 10°C og omgivende temperatur i rommet skal være > 10-25°C under og etter påføring for optimale herdeforhold.
  • Relativ fuktighet (RF) i luften skal være 50-75%.
  • Underlaget må være hold fast, rengjort og fritt fra støv og skitt, løse partikler, sementslam, olje, fett, forurensninger eller andre urenheter.
  • Gulv på grunn må være utført med dampsperre
  • Underlagets tverrgående strekkfasthet skal være > 1.5 N/mm² (MPa)
  • Relativ fuktighet (RF) i underlaget skal være < 95%
  • Nystøpt betong eller sementbaserte underlag må være minimum 28 dager.
  • Underlaget må være sementbasert.
  • Underlagets overflatetoleranser bør være slik at tykkelsen på toppsjiktet ikke varierer mer enn 3-5mm for å unngå større fargeforskjeller.
  • For betongelementdekker bør det legges et flytende stålarmert basesjikt.
  • For tre bjelkelag bør det legges et flytende stålarmert basesjikt.
  • Gulvet tåler full mekanisk belastning ca. 1-2 uker etter legging.
  • Tildekking av ferdig overflatebehandling kan tidligst skje etter 48 timers herding, helst etter 72 timer.
  • Ved tildekking skal det benyttes diffusjonsåpne materialer som fiberduk e.l.
  • Bruk av gass-, dieselfyring og avfukter må ikke brukes før-, under og minst en uke etter utførelse.

Utførelse

Weber Industri og Designgulv er et totalt gulvkonsept hvor ikke bare produktene, men også hele utførelsen inngår. Weber Industrigulv skal utføres av en Sertifisert Weber Gulventreprenør (SWG), som innehar den nødvendige kompetansen og erfaringen med legging av ferdige slitesjikt. Det gir en sikkerhet for at gulvet blir utført i henhold til Webers gjeldende anvisninger og kvalitetssikring. Kontakt Weber for henvisning til anbefalt SWG.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på glava.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen