close-pop-up.svg

weber dry renovation

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

weber dry renovation er en absorberende offerpuss til fuktige og saltholdige vegger.

Sammensetningen til weber dry renovation sikrer en optimal effekt selv ved relativt tynne pussjikt takket være høyt luftporeinnhold og meget høy diffusjonsåpenhet. Produktet ble opprinnelig utviklet til å løse problemer med fuktige og saltholdige yttervegger i Venedig.

Egenskaper og fordeler

 • Meget diffusjonsåpen
 • Absorberer salter
 • Lett å applisere

Produktspesifikasjon

 • Mørtelklasse CS II
 • Sjikttykkelse 20-40 mm (totalt)
 • Forbruk 1 kg/m2/mm
 • Bindemiddel kalk/sement
 • Tilslag Natursand 0-1,5 mm

Bruksområder

 • Rehabilitering
 • Absorberende offerpuss til fuktige og saltholdige vegger
 • Til innendørs bruk

Problemet oppstår når...

vann kommer inn i konstruksjonen f eks via grunnmurer og yttervegger som utsettes for vanntrykk eller via kapillært fuktopptrekk. Vann fra omkringliggende jord inneholder ofte vannløslige salter som nitrater og klorider. Når det saltholdige vannet transporteres og fordamper mot overflaten, blir saltene igjen. Ved stor tilgang på fukt og saltholdig vann dannes det saltkrystaller, dvs saltutfellinger.

Funksjon hos ulike pusstyper

Utførte tester viser at hydrauliske kalkmørtler og tradisjonelle kalk-/ sementbaserte mørtler ikke har tilsvarende positive absorberende effekt som weber dry renovation.

En hydraulisk puss er åpen for salter og fukt, og det oppnås derfor ikke ønsket effekt.

Ved bruk av en tradisjonell KC-mørtel vil normalt saltene krystallisere bak pussen, noe som kan lede til at pussen skaller av.

Ved bruk av en absoberende offerpuss som weber dry renovation, vil denne tillate at krystallisering skjer i den porøse luftporestrukturen i pussen. På denne måten unngår man synlig krystallisering på overflaten. Videre bidrar den porøse strukturen til en bedre uttørking.

Ved økt sjikttykkelse økes også volumet av luftporer, og dermed også funksjonen og «levetiden» til pussen.

Saltutslaget på overflaten forhindres så lenge porene ikke er fylt. Selv om det derfor er en tidsbegrenset løsning, er den mer skånsom, og totaløkonomien i den er langt bedre enn en grundig oppussing.

Utførelse og etterhandling

Pussen påføres ved påkast med murerskje. Total pusstykkelse 20-40 mm. Anbefalt pusstykkelse er 10-15 mm per sjikt. Utfør første sjikt med grovere overflatestruktur, f eks med kost, for å sikre god heft til sjikt 2.

2. sjikt påføres dagen etter første sjikt. Pussen skal IKKE komprimeres, dette for å sikre en åpen porestruktur for absorbering/opptagelse av salt. Overflaten brettskures til ønsket struktur.

weber dry renovation kan stå ubehandlet eller males med webermin 244 KC-maling eller weberton 303 Silikatmaling. Maling påføres når pussjiktet er tørt, normalt etter ca 3-4 uker.

Se mer utførlig instruksjon i tilhørende pussveiledning for weber dry renovation.

Se veiledningsfilm her.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen