close-pop-up.svg

Weber ekspanderende mørtel til understøping

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Produkter og egenskaper

Ekspanderende masse
Produktinfo
Trykkfasthet MPa 1 døgn v/20 °C
Trykkfasthet MPa 7 døgn v/20 °C
Trykkfasthet MPa 28 døgn v/20 °C
Åpentid v/20 °C
Begynner å herde
Ekspansjon %
Brukstemp. 0 °C
Anbefalt tykkelse
Flytende masser

Understøp

Ekspanderende mørtel 2 mm

> 25 MPa

> 50 MPa

> 60 MPa

30 min.

4 timer

0,5-2 %

> 5 °C

10-150 mm

EXM 4

Ekspanderende mørtel 4 mm

> 20 MPa

> 40 MPa

> 55 MPa

30 min.

4 timer

0,5-2 %

> 5 °C

25-300 mm

EXM 703

Ekspanderende mørtel 4 mm

> 20 MPa

> 30 MPa

> 60 MPa

30 min.

4 timer

0,5-2 %

> 5 °C

30-300 mm

EXM OS

Ekspanderende mørtel 2 mm høyfast

> 20 MPa

> 50 MPa

> 90 MPa

30 min.

4 timer

0,5-1 %

> 2 °C

20-300 mm

EXM 711

Ekspanderende mørtel 1 mm antifrost

> 20 MPa

> 15 MPa v/-10 °C

> 45 MPa v/+20 °C, > 25 MPa v/-10 °C

15 min.

30-60 min.

0,5-2 %

> -10 °C

5-100 mm

EXM 715

Ekspanderende mørtel 4 mm antifrost

> 20 MPa

> 30 MPa, > 10 MPa v/-10 °C v/3 døgn

> 50 MPa v/+20 °C, > 30 MPa v/-10 °C

25 min.

60 min.

0,5-2 %

> -10 °C

15-300 mm

Tixotrope masser

Bolt

Ekspanderende mørtel 0,5 mm 

> 25 MPa

> 45 MPa

> 50 MPa

45 min.

4 timer

0,5-2 %

> 5 °C

2-30 mm

Bolt Zink

Ekspanderende mørtel 0,5 mm for zink bolter

> 20 MPa

> 40 MPa

> 55 MPa

45 min.

4 timer

0,5-2 %

> 5 °C

2-30 mm

EMX 731

Ekspanderende mørtel 1 mm tixotrop

> 20 MPa

> 30 MPa

> 40 MPa

30 min.

4 timer

Maks 4 %

> 5 °C

10-50 mm

EXM 741

Ekspanderende mørtel 1 mm tixotrop antifrost

> 20 MPa

> 30 MPa. Former og materiale -10 °C: > 8 MPa

> 40 MPa. Former og materiale -10 °C: > 15 MPa

30 min.

4 timer

Ca. 2 %

> -10 °C

10-50 mm

 

 

 

Arbeidsbeskrivelse gjelder for de fleste typer av understøpinger med ekspanderende mørtel. Beskrivelsen er kun et generelt forslag. Utførende skal kunne dokumentere at aktuelle produktblad og anvisninger er fulgt.  

Understøp/ekspanderende mørtler

Egnede produkter for understøping er Weber Understøp, EXM 702, EXM 4, EXM 703, EXM 711, EXM 715, EXM OS, EXM 731, EXM 741, Boltemørtel, Bolt Zink, Boltemørtel Hurtig.

Utførelse

Det er fire vanlige metoder for utførelse av ekspanderende mørtler under søyler, element, maskiner og utstyr. Bildene viser noen områder der Weber sine ekspanderende mørtler kan benyttes.

For større areal eller ved komplekse arbeidssituasjoner, kan det være en fordel å tilpasse utførelsen slik at hulrom og luftbobler elimineres på best mulig måte.

Blanding

Mørtel blandes maskinelt i ca 3-10 minutt (se aktuelt produktblad for respektive produkt).

Blanding gjøres med tvangsblander, hurtigblander, bormaskin/ visp alt. blandepumpe. Vannkvalitet skal være av drikkevannskvalitet. Anbefalt temperatur etter blanding er +20°C.

For mer informasjon, se pdf "Løsning Weber ekspanderende mørtler til understøping"

Temperatur

Temperaturen bør være minst +5°C både i konstruksjon og omgivelsene under utstøping og under herding det første døgnet. Vær oppmerksom på at fasthetsutviklingen er langsom de første dagene etter utstøping ved temperaturer under +10°C.

Vinterhåndtering

Uten vintertilsetning i produktet:

  1. Forbehandling og arbeidsbeskrivelse kan benyttes hvis det settes inn tiltak for å håndtere kulde. Mørtel bør oppbevares varmt, eventuelt blandes med lunket vann for å oppnå en temperatur på ca +15-20°C. Underlag og element som skal understøpes kan holdes varmt med tildekking og varmekabler/varme. Det må holdes varmt til understøpen har en fasthet over minst 5 MPa før den bør utsettes for frost. Ved forankring av bolter bør disse også vurderes om bør forvarmes/holdes varme.

Med vintertilsetning i produktet:

Gjelder produktene: Weber EXM 711, EXM 715, EXM 741

  1. Ved understøping på vinteren i kuldegrader skal det ikke forvannes. Det må ikke understøpes direkte på snø eller is.
  2. Temperatur i blandingen bør være ca +15-20° C. Dette kan justeres ved å lagre material/objekt oppvarmet eller ved bruk av lunket vann i blandingen.

Maskin og utstyr

Utførelse av støping kan gjøres med enten bøtte/kanne eller mest egnet med pumpe. Bruk utstyr som er egnet for pumping av understøpsmasser. Gysepumpe med blander og pumpe er godt egnet, automixer pumper kan også være et alternativ. Viktig at massen blir godt blandet og at det ikke blir blandet inn for mye luft. Pumpelengde og pumpehøyde avhenger av type produkt og pumpeutstyr som benyttes.

Mer informasjon

Forbehandling og etterbehandling av underlag og mørtel: Se Løsning for Betongrehabilitering og aktuelle produktark. Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på glava.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen