close-pop-up.svg

Weber Fiberpussystem - puss på Leca utvendig over bakken

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Med Weber Fiberpussystem på underlag av Leca® får du en utvendig puss som sikrer et vellykket resultat med en rissfri og vakker fasade år etter år. Fiberpuss er en to-sjikts fiberarmert puss som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri, holdbar og vakker fasade. Pussens og sluttbehandlingens mineralske og dampdiffusjonsåpne sammensetning bidrar til et godt inneklima for bygningens beboere.

Egenskaper og fordeler

 • Uorganisk
 • Diffusjonsåpen
 • Innvendig/utvendig
 • Hydrofobert (vannavvisende)
 • Meget god vedheft
 • Lang levetid – meget vedlikeholdsvennlig
 • Pumpbar/sprøytbar
 • Slagregntett med Weber sluttbehandling (silikat eller silikonharpiksbasert)
 • Over 10 års erfaring fra det norske markedet, med svært gode tilbakemeldinger

Godt egnet til

 • Weber VentiGuard Extreme
 • Weber Serpomin
 • Weber Serpotherm
 • Leca® utvendig over bakken
 • Andre mineralske underlag

weberbase 261 Fiberpuss har vært på markedet siden 2004, og er i dag vårt hovedprodukt. Fiberpussystemet kan benyttes på de fleste underlag, inne og ute, og med et stort utvalg av ulike sluttbehandlinger. Fiberpuss er en fiberarmert, fleksibel kalk og sementbasert puss som legges i to sjikt med armeringsnett. Dokumentert slagregnstett og tilpasset norsk klima. Fiberpussystemet inngår som komponent i mange av Webers fasadesystemer som innehar godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

På underlag av Leca® 

Weber Fiberpussystem er førstevalget og vår eneste anbefalte løsning til pussing av all Leca-blokk utvendig over bakken. Det ferske murverket bør stå i ca 4 uker før det pusses. weberbase 261 Fiberpuss påføres i to omganger til totalt 8-12 mm. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i det første sjiktet med overlapping mellom skjøter og ekstra armering rundt alle åpninger. 2. sjikt påføres normalt dagen etter 1. sjikt. For å forhindre fuktopptrekk i pussen anbefales det å benytte Weber 400N Startlist som et kapillærbrytende sjikt og for å få en skarp overgang mellom sokkel og fasade. Under Startlist ned mot terreng benyttes Weber Grå Slemming. Ønskes puss helt ned mot bakken, kan webertherm 260 Sokkelpuss benyttes på samme måte som 261 Fiberpuss. Benytt Weber 400 N Startlist som kapillærbryter og evt markering av sokkel.

Under terreng og over grunnmursplate anbefales Weber Grå Slemming i to strøk, kostet eller trukket på med brett og deretter kostet ut. Det anbefales alltid å bruke grunnmursplate med egen kantlist i tillegg under terreng.

Sokkelpuss er en naturlig del av Fiberpussystemet

webertherm 260 Sokkelpuss er en spesialvariant som benyttes på alle typer sokler, også ved etterisolering. Pussen inneholder bl.a. mer sement og får dermed lavere fuktopptrekk og bedret frostmotstand. 260 Sokkelpuss benyttes på minimum de nederste 30 cm (fra 15 cm under bakken og opp til ca 1 m over bakken). Sokkelpuss kan, men må ikke, overflatebehandles med weber silco paint.
Normale tiltak for å få en tørr sokkel skal følges (drenering, lufting og avrenning).

Overflatebehandling av Weber Fiberpuss

Anbefalt herdetid er minimum 14 dager før overflatebehandling påføres. Valg av type overflatebehandling er avhengig av estetiske ønsker, klimatiske påkjenninger samt krav til holdbarhet.

Alt 1: weber silco paint

Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag ca ti dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100 % dekk og til anbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Videre må ferdig utført overflate beskyttes mot regn i minimum 3 dager.

Alt 2: weber silco render/weber topdry render

Overflatene grunnes først med 1 strøk weber silco paint ca ti dager etter grunnpussen. Etter minimum ett døgn påføres ett sjikt med weber silco render i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss, weber silco render, alternativt weber topdry render, trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Videre må ferdig utført overflate beskyttes mot regn i minimum 3 dager.

Alt 3: weberton 303 Silikatmaling

Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag ca 14 dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100 % dekk og til anbefalt forbruk. Malte overflate må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Videre må ferdig utført overflate beskyttes mot regn i minimum 3 dager.

Alt 4: weber silicate render

Overflatene grunnes først med ett strøk Silikatmaling ca 14 dager etter grunnpussen. Etter minimum én dag påføres ett sjikt med silikatpuss i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss weber silicate render 1,5 mm trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Ferdig malt overflate må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Videre må ferdig utført overflate beskyttes mot regn i minimum 3 dager.

Alt.5: webermin 209 Rivpuss

209 Rivpuss er en meget holdbar, mineralsk, tykk og gjennompigmentert sluttpuss med et kornet utseende. Se egen veiledning for mer informasjon.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen