close-pop-up.svg

Weber Fiberpussystem - pussveiledning

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Overflatebehandling av Weber Fiberpuss

Overflate Inne/ute Grunning/primer Sluttbehandling
Ubehandlet Inne/ute weberton 301 Silikatgrunning weberton 301 Silikatgrunning
Malte overflater Inne/ute weberton 303 Silikatmaling
+ weberton 301 Silikatgrunning
weberton 303 Silikatmaling
Inne/ute weber silco paint weber silco paint
Pusset overflate (alle underlag) Inne weberton 303 Silikatmaling weber silicate render
Inne/ute weber silco paint weber silco render
Ute weber silco paint weber topdry render
Pusset overflate (underlag av Leca/betong/tegl) Ute   webermin 209 Rivpuss

weberbase 261 Fiberpuss har vært på markedet siden 2004, og er i dag vårt hovedprodukt. Fiberpussystemet kan benyttes på de fleste underlag, inne og ute, og med et stort utvalg av ulike sluttbehandlinger. Fiberpuss er en fiberarmert, fleksibel kalk- og sementbasert puss som legges i to sjikt med armeringsnett. Dokumentert slagregnstett og tilpasset norsk klima. Fiberpussystemet inngår som komponent i mange av Webers fasadesystemer som innehar Sintef Teknisk Godkjenning.

Egenskaper og fordeler

  • Dokumentert slagregnstett
  • Kompatibel med de fleste underlag
  • Til nye og eldre underlag
  • Stort utvalg av sluttbehandlinger

Den originale fiberpussen siden 2004

Weber Fiberpussystem har i mange år bevist sine uovertrufne egenskaper og gir den største sikkerhet mot sprekkdannelser, fuktinntrengning og bestandighet i det røffe norske klimaet. Weber Fiberpussystem med egnet sluttbehandling er dokumentert slagregntett.

Fiberpuss kan benyttes på følgende underlag:

  • Leca® og lettklinker
  • Aquapanel Outdoor
  • Tegl, betong og sementbaserte plater
  • Tidligere pussete underlag
  • Hardrock Mineralull og EPS. Se egne veiledninger, samt isolerte grunnmurssystemer/ICF-løsninger.

På underlag av Leca®

Weber Fiberpussystem er førstevalget og vår eneste anbefalte løsning til pussing av all Leca blokk utvendig over bakken. Det ferske murverket bør stå i ca 4 uker før det pusses. weberbase 261 Fiberpuss påføres i to omganger til totalt 8-12 mm. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i det første sjiktet med overlapping mellom skjøter og ekstra armering rundt alle åpninger. 2. sjikt påføres normalt dagen etter 1. sjikt.

For å forhindre fuktopptrekk i pussen anbefales det å be-nytte Weber 400N Startlist som et kapillærbrytende sjikt og for å få en skarp overgang mellom sokkel og fasade. Under Startlist ned mot terreng benyttes Weber Grå Slemming. Ønskes puss helt ned mot bakken, kan webebase 260 Sokkelpuss benyttes på samme måte som 261 Fiberpuss. Benytt Weber 400 N Startlist som kapillærbryter og evt markering av sokkel.

Under terreng og over grunnmursplate anbefales Weber Grå Slemming i to strøk, kostet eller trukket på med brett og deretter kostet ut. Det anbefales alltid å bruke grunnmursplate med egen kantlist i tillegg under terreng.

Sokkelpuss er en naturlig del av Fiberpussystemet

weberbase 260 Sokkelpuss er en spesialvariant som benyttes på alle typer sokler, også ved etterisolering. Pussen inneholder bl.a. mer sement og får dermed lavere fuktopptrekk og bedret frostmotstand. 260 Sokkelpuss benyttes på minimum de nederste 30 cm (fra 15 cm under bakken og opp til ca 1 m over bakken). Sokkelpuss kan, men må ikke, overflatebehandles med weber silco paint.

Normale tiltak for å få en tørr sokkel skal følges (drenering, lufting og avrenning).

Overflatebehandling av Weber Fiberpuss

Anbefalt herdetid er minimum 14 dager før overflatebehandling påføres. Valg av type overflatebehandling er avhengig av estetiske ønsker, klimatiske påkjenninger samt krav til holdbarhet. Se tabell under løsningsdata.

Vedlikehold av Fiberpuss

Alle overflater trenger en vask med jevne mellomrom. Spesielt i områder med lite tilgang på sol og ned mot bakken vil det kunne oppstå algevekst. Nedsmussing i nærheten av uheldig utformet beslag forekommer også ofte.

Rebehandling er sterkt avhengig av lokale mikroklimatiske påkjenninger og type verflatebehandling. Se datablad for nærmere anbefalinger.

Vi anbefaler vask annethvert år eller ved behov. Benytt vaskemidler for alkaliske underlag. Vask alltid nedenfra og opp og skyll ovenfra og ned. Benytt svakt trykk (hageslange) og myke koster.

Spesialvaskemidler kan benyttes avhengig av type ned-smussing som skal fjernes. Antialge-beskyttelse kan også benyttes etter vask. Hard bearbeiding av overflaten kan medføre et behov for et nytt malingsstrøk. Overflatene kan også beskyttes med dampdiffusjonsåpne anti-grafitti løsninger påført som offersjikt.

Se også vår utførlige FDV-dokumentasjon for ytterligere detaljer.

sokkelpuss modell web.jpg

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen