close-pop-up.svg

Weber Industrigulv

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Oppbygging

1

Overflatebehandling – f.eks. weberfloor 4720 Vannglass, weberfloor 730 epoxyimpregnering eller weberfloor herdeplastsystemer.

2

5-40 mm weberfloor Industry SR, weberfloor 4655 Industry Flow Rapid, weberfloor 4610 Industry Top, weberfloor 4630 Industry Lit

3

weberfloor 4716 Primer / weberfloor 710 epoxyprimer

4 Underlag/etasjeskiller

Rask og effektiv rehabilitering av industrigulv. Kan legges på alle typer underlag.

Dette er et gulvkonsept som gir deg et nytt gulv på kortest tenkelige tid. Installasjonen er meget hurtig, og kvaliteten meget god! Resultatet er vedlikeholdsvennlige gulv som tåler røff behandling.

Hemmeligheten i konseptet ligger i produktene som benyttes. Avrettingsmassene for industri har en trykkstyrke på linje med den sterkeste betong, en smidighet som gir en superplan overflate, samt en tørketid på kun få timer før belegg.

Med alle weberfloor avrettingsmasser får du en superplan overflate som enkelt tilfredsstiller de strengeste toleransene for planhet i NS-EN 3420.

Fakta

 • Belastningsklasse NS-EN 1991-1-1 · Kategori E1 & E2
 • Egenvekt: 1700-1900 kg/m3
 • Tverrgående strekkfasthet: 3,0 N/mm2 (MPa)
 • Trykkfasthet: 32-40 N/mm2 (MPa)
 • Byggehøyde: 5-40 mm

Weber Gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sementbaserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.

Vær oppmerksom på

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. Kantlistene må beholdes og det må legges en myk fuge mellom massen og gjennomføringene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt, løses på tilsvarende måte.
 • Innervegger og andre faste installasjoner som skal monteres på gulvet må festes med monteringslim eller forborres før skruing.
 • Ved flytende gulv skal basesjikt armeres med basaltnett eller stålarmeringsnett.
 • Ved bruk av gulvvarme skal dette installeres i base-sjikt.
 • Unngå direkte sollys og trekk på overflaten.
 • Bevegelsesfuger i underlaget må videreføres til overflaten.
 • Bevegelsesfuger og rissanvisere må prosjekteres av Byggherre/Rådgivende Ingeniør Bygg på prosjektet.
 • Se de aktuelle produktdatablad og forutsetninger for industrigulv for mer informasjon.

Merk

 • Ved bruk av weberfloor industrimasser kan overflaten behandles etter 1 døgn og bør behandles innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. rask uttørking.
 • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på glava.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen