close-pop-up.svg

Weber liming av skifer og naturstein

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Systemoppbygging

1

Underlag

Betong, avrettingsmasser, puss etc.

2

Primer

Forvanning/weberfloor 4716/weberprim 801

3

Membran

webertec Superflex D2

4

Flislim

Weber Steinlim

5

Fugemasse

weber rapid grout/Weber Skiferfug

Skifer

Skifertype

Karakteristikk

Limtype

Underlag

Heft

Kommentar

Offerdal

Skifer

Weber Steinlim

Betong

1,55 N/mm²

Brudd i skifer

Oppdal lys

Kvartsittskifer

Weber Steinlim

Betong

2,05 N/mm²

Brudd i skifer

Snåsa

Kvartsittskifer

Weber Steinlim

Betong

3,80 N/mm²

Brudd i skifer

Brasil

Skifer

Weber Steinlim

Betong

3,05 N/mm²

Brudd i skifer

Otta

Fyllitt, glimmerskifer

Weber Steinlim

Betong

0,15  N/mm²

Brudd i selve steinen

Weber har god og bred erfaring med å levere produkter til liming og fuging av naturstein.

Naturstein et samle begrep for en rekke ulike steintyper (skifer, granitt, marmor m.m.), og som i mange tilfeller krever spesielle egenskaper til flislimet og fugemassen som skal benyttes. Eksempelvis vil farge ømfintlig marmor stille spesielle krav til lim og fugemasse. Weber har produkter som ivaretar disse behovene. Ved utvendig legging av skifer og naturstein anbefaler Weber å beskytte underliggende konstruksjon med for eksempel webertec superflex D2 - en to-komponent sementbasert og diffusjonsåpen smøremembran for inn- og utvendig bruk.

Fordeler

 • Produkter som gir sikkert resultat
 • Meget god vedheft
 • System som hindrer utfelling

Bruksområder

 • Terrasser og balkonger
 • Trapper
 • Gulv
 • Fasade

Praktiske tips ved utførelse

Forbehandling

Underlaget må være rent og fritt for støv og vedheftshindrende deler. Sjekk at underlaget er rett og plant, samt at det er riktig fall på utvendig flater eller i våtsoner innvendig. Det er veldig viktig med riktig fall utvendig slik at vann renner av flaten og ikke samler seg og kan forårsake frostskader på vinteren.

Ved oppretting på gulv innvendig benyttes en weberfloor avrettingsmasse. Utvendig anbefaler vi å slipe små ujevnheter, eventuelt kan Weber Gulvavretting Ute eller webervetonit 4400 benyttes.

Priming

Innvendig underlag primes med weberfloor 4716 utblandet til riktig underlag. Utvendig forvannes sugende sementbaserte underlag. Vannfilm må fjernes før videre arbeid utføres. Underlaget skal kun være matt fuktig.

Membran

I våtsoner innvendig og på utvendige flater anbefaler vi bruk av en sementbasert membran. Membranen vil hindre nedfukting av underlaget og beskytte eventuell konstruksjon under mot vannlekkasje. En membran vil også hindre kalkutfelling fra underliggende konstruksjon, samt virke fleksibel og ta opp en del svinn og temperaturbevegelser. webertec superflex D2 er en sementbasert diffusjonsåpen membran til bruk innvendig og utvendig, og kan belegges etter kort tid. Forbruk ca 2,5 kg/m² ved 2 mm tykkelse.

Liming

 • Liming med Weber Steinlim - Skifer og natursteinslim. Benyttes spesielt der det skal limes ukalibrert skifer og der en har behov for litt tykkere limlag opp til 20-30 mm. Limet har også en sammensetning som minsker faren for utfellinger.
 • Liming med vanlig flislim. weber supra light fix er et hvitt lim og kan også benyttes til liming av marmor og gjennomskinnelig naturstein. Det anbefales dobbeltliming på utvendige flater. Maks limtykkelse 6 og/eller 10 mm avhengig av type lim.
 • Liming med weber flow fix. weber flow fix er et grått lettflytende flislim som kan benyttes på de fleste skifer og naturstein som ikke er fargeømfiendtlig. Innvendig erstatter limet dobbeltliming. Utvendig bør det sjekkes at full limdekning oppnås. Dobbeltlimingsmetoden bør benyttes, der en drar på lim bak på stein, samt på underlaget når en limer. weber flow fix anbefales på kalibrerte steintyper hvor en har en maks tykkelse på limet på ca 15 mm.
 • Ved liming av naturstein anbefales full limdekning. 

Fuging

 • weber rapid grout er en hurtigherdende fugemasse for fuger fra 2-20 mm bredde. Den er spesielt godt egnet for fuging av skifer med bredere fuger. Dette for at fugemassen skal tørke slik at en kan få vasket fugemassen etter kort tid og på den måten hjelpe til med en tidsbesparende arbeidsprosess.
 • Weber Skiferfug er en vanligherdende fugemasse, spesielt beregnet for fuging av skifer. Finnes i to farger, grå og koksgrå.
Weber_liming_av_skifer_og_naturstein_tips_fuging.jpg
 

Liming/setting av natursteinsplater i mørtel

Den klassiske metoden for å legge store natursteinsheller er i jordfuktig mørtel. Denne metoden benyttes spesilet ved legging av tykkere heller og der en må bygge mye for å oppnå riktig høyde.

Montering

Se pdf "Løsning Weber liming av skifer og naturstein"

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen