close-pop-up.svg

Weber Lydgulv Bolig

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Oppbygging

1

Parkett, flis, tepper, gulvbelegg, Weber Designgulv

2

Minst 40 mm Weber Gulvavretting

3

Evt. el-varmekabler

4

Stålarmering K131 / K189 armering v/behov – må prosjekteres i ht belastning og type overgulv

5

Weber FIberduk

6

Weber Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner

7

20 mm Glava Trinnlydsplate

8

Lydisolerende trebjelkelag * 

 

* Det forutsettes at bjelkelaget utføres i henhold til Byggforskserien 522.511

En rasjonell og solid gulvløsning for trebjelkelag, som kombinerer trinnlydsdemping og fremdrift på en imponerende måte. 

Med lett og effektiv platemontasje med Glava Trinnlydsplater, unngår man tradisjonell sjauing og tunge løft. Platene dekkes med en fiberduk for å unngå fuktvandring fra avrettingen, og det legges ut stålarmering for forsterkning av konstruksjonen. Kantlist legges mot alle vegger og faste konstruksjoner for å unngå flanketransmisjon. Ved behov kan det også legges elektriske varmekabler på armeringsnettet. Underlaget er dermed klart for Weber gulvavretting, som blir gulvets bærende sjikt.

Med gulvavretting fra Weber får man et helt rett og knirkefritt gulv, klart for alle type overgulv og belegg, som parkett, flis, gulvbelegg, Weber Designgulv, tepper etc. Det er det vi kaller full interiørarkitektonisk frihet. Testet av SINTEF Byggforsk.

Løsningsfordeler

 • Helt rette og knirkefrie gulv
 • Raskt fremdrift, gangbar 3 timer etter støping
 • Ingen sjauing og tunge løft
 • God varmefordeling og komfort
 • Testet av SINTEF

Fakta

 • Byggehøyde fra 60 mm
 • Kapasitet gulv: q=3 kN/m2 Q=2 kN
 • Egenvekt løsning: 80 kg/m2
 • Forventede lydverdier *
  • - Trinnlyd: L’n,w < 52 dB
  • - Luftlyd: R’w > 60 dB

* Lydverdiene refererer til rapport SINTEF2017:00159/00158

 Weber Gulvavretting

 • Weber gulvavretting er sementbaserte materialer med høyt polymerinnhold. På lik linje med andre sement- baserte materialer, som betong og pussystemer, kan svinnspenninger i materialet under herde- og tørketiden føre til riss i overflaten.
 • På grunn av strukturelle bevegelser og rystelser i bygningsmassen kan eksisterende riss i undergulvet over tid videreføres opp og bli synlige som riss i overflaten. Riss er mye basert på hvordan undergulvet beveger seg. Konstruksjoner som vegger og gulv kan bevege seg, og dette kan nødvendigvis påvirke gulvet og riss forekomme.
 • Riss opp til ca. 0,5 mm vil ikke påvirke funksjonaliteten til gulvet og kan derfor ikke sees på som en utseendemessig feil ved gulvet, og er ingen reklamasjonsgrunn.
 • Løsningen har begrenset kapasitet for belastning. Maks punktlast er 200 kg på 50 x 50 mm. Vi anbefaler derfor at løsningen utføres så sent som mulig i byggeprosessen, for å unngå tung belastning i bygge- perioden. Ved høyere punktbelastning enn 200 kg, må det legges ut fordelingsplater, minst 12 mm, på gulvet.

NB! Lastkapasiteten til gulvet vil variere ut i fra tykkelsen på trinnlydsplaten, sjikttykkelsen på gulvavrettingen og valg av armering. Dette må prosjekteres og kontrolleres i hvert enkelt prosjekt av ansvarlig prosjekterende ut i fra definere belastningskrav for gulvet. Weber kan bistå med råd og veiledning for valg av løsning, ta kontakt for mer informasjon.

 Vær oppmerksom på

 • Kantlist må legges mot alle vegger, søyler og vertikale oppstikk som rørgjennomføringer, piper etc. For å forhindre flanketransmisjon fra avrettingsmassen må kantlistene beholdes og det må legges en myk fuge mellom belegg og gjennomføringene.
 • Gjennomføringer som lages etter at gulvet er lagt på, løses på tilsvarende måte for å hindre lydlekkasjer gjennom disse.
 • Innervegger monteres med fordel direkte på gulvspon før lydgulvet legges. Ved montering av innervegger på ferdig avrettet gulv, er det viktig at forankringen ikke punkterer lydgulvet ved bruk av for lange plugger eller skruer. Maks forankringsdybde = tykkelse på avretting. Merk også fare for å punktere vannbåren varmerør og andre installasjoner i avrettingen.
 • Vannbåren varmesystem må prosjekteres. Type rør og kramper må verifiseres i forhold til platetykkelse. Krampene må aldri være lengre enn trinnlydsplaten, da risikerer man å punktere lydkonstruksjonen.
 • Valg av type overgulv må harmonere med valg av type gulvavretting og gulvoppbygning. Det stilles for- skjellige krav til tverrgående strekkfasthet og armering for forskjellige type gulv, sjekk alltid krav til underlag hos leverandør av overgulvet. Vær spesielt oppmerksom på limt parkett, storformat flise, herdeplastbelegg og Designgulv. Ved valg av type gulvavretting, sjekk alltid gjeldende produktdatablad for egenskaper.

 Anbefaling

Vi anbefaler alle våre gulvkonsepter utført av en Weber Sertifisert Gulventreprenør. Dette sikrer kvalitet og trygghet for at løsningen blir utført korrekt. Se oppdatert liste over godkjente entreprenører i hele Norge her.

Saint-Gobain Byggevarer AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av Saint-Gobain Byggevarer AS sine produkter og løsninger. Saint-Gobain Byggevarer AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Saint-Gobain Byggevarer AS, før de kommer til utførelse.

Mer informasjon

Mer informasjon om våre løsninger og de involverte produktene finner du andre steder på glava.no, blant annet i våre brosjyrer og datablader. Vi anbefaler at du (i tillegg til dette infobladet) benytter denne informasjonen for å kunne prosjektere og utføre løsningene korrekt.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen