close-pop-up.svg

Weber overflatebehandling og puss på betong

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Tabell 1

Produkt
Inne/ute
Bindemiddel/egenskap
Forbehandling
Farger

Weber Mineralux 8270

Ute

Akrylplastdispersjon, karbonatiserings-bremsende. Fin korning

weberprim Silikongrunn

Hvit, Lys Grå, Mørk grå

weber silco paint

Inne/ute

Silikonharpiks, uten korning. Dampdiffusjonsåpen

weberprim Silikongrunn

99 standardfarger

Cempexo

Inne/ute

Hvit sement, fin korning

 

Hvit, Grå, Krem, Gul, Gråbeige

weberton 303 Silikatmaling

Inne/ute

Silikat, meget fin korning. Dampdiffusjonsåpen

 

99 standardfarger

Tabell 2

Produkt
Inne/Ute
Bindemiddel
Bruksområde
Overflatebehandling
Vær oppmerksom på

Weber Sparkel (Sparkel RS)

Inne

Co-polymer

Vegg

Ubehandlet/slipt, tapet, maling.

Ferdigblandet. Tørre rom

weber wall plaster rapid

Inne

Sementbasert, hurtigtørkende

 

Innendørs: ubehandlet, membran, flislegging eller maling. Utendørs: overmales.

Produktet anbefales brukt i lite fuktusatte områder utendørs

Weber Hvit/ Grå Slemming

Inne/ute

Sementbasert

Vegg og tak

 

 

 

Tabell 3

Puss
Grunning. 3-5 mm heldekkende
Grovpuss. Max 10 mm pr dag pr påslag
Finspuss/ sluttbehandling. Tykkelse og utførelse iht datablad

Tykkpuss

weberbase 103 Rødgrunning

weberbase KC 35/65, weberbase KC 50/50

weberbase KC 50/50, weberbase 136 Tynnpuss (0-1mm korning), weber 138 Tynnpuss (0-0,5mm korning), weberbase 201 Stenkpuss (pigmentert), webermin 203 Slemmemørtel (pigmentert), weber silco render/weber topdry render (pigmentert). Maling (se veiledning for maling)

Tykkpuss (pumpebare mørtler)

weberbase 103 Rødgrunning

weberbase 132 Grovpuss B, weberbase 134 Grovpuss C, Weber Murmørtel M5

weberbase 136 Tynnpuss (0-1mm korning) weber 138 Tynnpuss (0-0,5mm korning) weberbase 201 Stenkpuss (pigmentert) webermin 203 Slemmemørtel (pigmentert) weber silco render/weber topdry render (pigmentert) Maling (se veiledning for maling)

Tynnpuss

weberbase 103 Rødgrunning, weberbase 105 Hvitgrunning (til lyse farger på sluttpuss)

 

weberbase KC 50/50, weberbase 136 Tynnpuss, weberbase 201 Stenkpuss (pigmentert), webermin 203 Slemmemørtel (pigmentert), weber silco render/weber topdry render (pigmentert). Maling (se veiledning for maling)

Puss på betong kan utføres på mange måter. Helt avhengig av om det er inne/ute, krav til utseende og holdbarhet. Det benyttes ofte sparkel eller en to-sjikts puss. Betong kan også males uten noen form for grunningssjikt. Vi anbefaler at horisontale betongflater på for eksempel støpte støttemurer står ubehandlet eller avdekkes med skifer.

Egenskaper og fordeler

  • Malte, sparklede og pussete overflater
  • Gjennomprøvde løsninger
  • Stor variasjon i overflateegenskaper
  • Sterk grunning sikrer heft

Forarbeid

Forarbeidet er viktig for å få god heft. Betongen skal være velherdet. Dersom den kun skal males, er kravet minimum 4 uker mellom utstøping og maletidspunkt. Videre skal betongflaten være fri for sementslam, smuss, fett og andre forurensninger som kan redusere heften til underlaget. All formolje fjernes ved lett sandblåsing, høytrykksspyling eller svak syrevask. Eldre underlag skal vaskes med egnet vaskemiddel og evt. alger skal fjernes 100%. Meget glatte flater kan med fordel rubbes noe opp. Overflaten skal være ru, tørr og ha et jevnt sug. Evt sår i underlaget skal utbedres med egnede reparasjonsmørtler. Til mindre arbeider kan man benytte Weber Outdoor Repair eller Weber Maxfix.

Ved behov for større mengder benytt Weber REP 25 til reparasjoner. Til finflikk og sparkling av sår, staghull etc kan man også benytte REP 970 Fin Flikksparkel eller Weber Vetonit 4400. Konferer alltid dproduktdatablader før bruk.

Enkel overflatebehandling

Man kan impregnere en betongoverflate og beholde betong-uttrykket. Dette gjøres med egnede betongimpregneringer eller støvbinding med vannglass. Benytt for eksempel Weber BI-væske/Vannstopp som støvbinding.

Malt overflate

Betong kan males direkte etter rengjøring, på tørr overflate. Valg av maling gjøres på basis av behov for beskyttelse og krav til holdbarhet. Vær oppmerksom på at horisontale flater som males vil være sterkt utsatt for slitasje/frostpåkjenning. Se tabell 1 under løsningsdata.

Sparkel og slemming på betong/tettsjikts puss

Betong kan sparkles for å få en malingsklar eller ferdig overflate. De ulike sparkeltypene benyttes avhengig av bruksområde og krav til etterbehandling/ holdbarhet. Se tabell 2 for de ulike valgene. Se tabell 2 under løsningsdata

Puss

Selv om betong fint kan stå uten behandling, er det også ofte av estetiske eller rehabiliteringsårsaker behov for å pusse betong; gjerne i de tilfeller hvor det er tilstøtende flater som skal være like. De fleste pussløsningene kan benyttes både inne og ute. Sjekk datablad for ytterligere veiledning. Weber Fiberpussystem kan også benyttes på betong.

For økt beskyttelse av underlaget, benyttes en tynnpuss (2 sjikt), evt en tykkpuss (3 sjikt) for en slagregntett overflate. Det siste sjiktet i en 3-sjiktspuss kan erstattes med malingsbehandling f.eks. weber silco paint (2 strøk) eller weberton 303 Silikatmaling.

Reparasjon av puss på betong

Se tabell 3 for anbefalt pussoppbygging. Fjern skadet puss/bompartier ca 5 cm inn på fast underlag. Vinkelrette sårkanter. Evt korrodert armering i underlaget skal slipes ned til SA-grad 2 og korrosjonsbeskyttes med REP 05 før ny puss bygge opp. Seis sårkanter med Weber BI-væske/Vannstopp. Påfør weberbase 103 Rødgrunning på underlaget. Bygg deretter opp puss med standard KC-mørtler som for nytt underlag. Ved sprekk/riss i underlaget eller i materialoverganger kan man bake inn weber 411 Rissarmeringsnett i grunningen som glidesjikt. Se tabell 3 under løsningsdata.

Rehabilitering av betong

Betong er et meget bestandig materiale, men kan allikevel ha behov for reparasjon. Weber har en egen serie med reparasjonsmørtler for betong. Mer veiledning for dette finner du her. Ta kontakt med oss i Weber for å finne de beste løsningene og produktene.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen