close-pop-up.svg

Weber puss og maling innendørs

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Varianter av innvendig pussoppbygging

Egnet underlagGrunningGrovpussSluttbehandlingSe også
TynnpussTegl/betongweberbase 103 Rødgrunning/ 105 Hvitgrunning, Weber Murmørtel M5, weberbase KC 35/65, weberbase KC 50/50 weberbase KC 50/50, weberbase 136 Tynnpuss, weberbase 201 Stenkpuss, webermin 203 Slemmemørtel, weberbase 138, TynnpussSe egen veiledning for puss på betong
TykkpussLeca weberbase 261 Fiberpussweberton 303 Silikatmaling, weber silco paint 
Ettsjikts pussLeca  Weber Grå/Hvit Slemming, Weber Sparkel, Gypsum Naturgips 
 Tegl  webermin 215 Sekkeskuringsmørtel, webermin 203 Slemmemørtel, weber KC 50/50, Gypsum Naturgips 

En innvendig puss har ikke de samme kravene som en utvendig puss, og skal ofte kun ivareta en estetisk funksjon og gi farge og struktur til overflaten. Valg av løsning styres ofte av hvilke krav man stiller til utseendet og hva underlaget består av. Weber har alt fra enkle pussløsninger til estetiske behandling for å gi din vegg det riktige mineralske utseendet. Stort sett alle våre mineralske overflatebehandlinger kan benyttes innendørs.

Egenskaper og fordeler

• Naturlige mineralske overflatebehandlinger
• Medvirker til gunstig inneklima
• Tradisjonelle produkter
• Moderne interiør

De mineralske produktene man benytter innvendig er naturlige, emisjonsfrie og sikrer dampdiffusjonsåpne overflater. Dette bidrar til et godt inneklima. Her finner du informasjon om oppbygging og de ulike produktene både til estetiske og tekniske løsninger.

Hvordan oppnå “pusset uttrykk” og kalket overflate innendørs?

Pusset, mineralsk og kalkmalt uttrykk er et hyppig innslag i interiørmagasiner og blogger. Det er kalkuttrykket som er tiltalende med variasjoner, nyanser og spill. Effekten oppnås ved ulike teknikker og materialkombinasjoner. Enhver vegg kan oppnå slikt uttrykk ved å bygge den opp med korrekte produkter. Har du en murt eller støpt vegg er det ekstra lett. Og med bruk av våre rene mineralske produkter bidrar det til et godt inneklima.

weberbase 138 Tynnpuss er et upigmentert og finkornet produkt som filses, og man oppnår en naturlig look. Med kalkmalinger kan man oppnå en pigmentert overflate med mye spill, og med silikatmaling en matt overflate med god dekkevne. En sekkeskuring eller slemmemørtel egner seg godt på murte teglsteinsvegger som skal «dempes» eller sløres. Velg løsning ut fra rommets bruk og veggens belastning. En kalkmalt overflate som ikke fikseres kan lett smitte av og egner seg derfor best til dekorative vegger uten belastning. Mineralske produkter er av natur porøse og er lite vaskbare dersom de ikke fikseres med organiske produkter. Ved fiksering tapes mye av fordelene for godt inneklima.

Tykkpuss eller tynnpuss

Ønsker man en puss som skal rette opp ujevnheter i underlaget, velger man en tykkpuss. Ofte kan det være tilstrekkelig med 1-sjiktspuss i tykkelse 2-5 mm. Velges en tynnpuss, har man begrensede muligheter for å rette opp ujevnheter i underlaget.

Gipspuss

Gipspuss er et meget godt egnet pussalternativ på de fleste innvendige underlag av tørr betong, tegl, Leca, puss og gipsflater, samt tidligere malte flater. Gipspuss svinner ikke ved herding og gir en stabil og død overflate. Gipspuss kan legges i store og varierende tykkelse (10-60 mm) og på ulike underlag og er derfor et meget godt alternativ. Gipspuss er perfekt til å benytte på peishetter og brannmurer. Gipspuss er som all annen mineralsk puss ubrennbar og i brannklasse A1. I tillegg kan gipspuss bearbeides til ønsket struktur; fra fin brettskurt til en blank, glatt flate klar til maling og tapetsering til kreative modellerte overflater. Gipspuss overmales med standard interiørmalinger, voksbehandles, men kan også stå ubehandlet. Gipspuss tar opp fuktighet fra inneluften, og vil være med på å bidra til et sunt inneklima.

Weber Sparkel

Weber Sparkel er en ferdigblandet håndsparkel med smidig konsistens basert på co-polymer beregnet til hel- og flikksparkling av tak og vegger i tørre rom. Weber Sparkel har høy fyllevne og lav krymp hvilket gjør den godt egnet til påføring i tykke sjikt. Etter sliping oppnås en glatt  overflate ferdig for maling. Sparkelen brukes både til renovering og i nybygg. Produktet er spesielt velegnet til underlag av Leca, puss, betong og tidligere malte flater. Sparkelen overmales med standard interiørmalinger eller tapetseres. weber wall plaster rapid (sementbasert veggsparkel) kan også benyttes til sterkere underlag (betong).

Mineralske malinger

Mineralske malinger er svært godt egnet som innendørsmaling. Disse er emisjonsfrie og gir levende og vakre overflater. Spesielt godt egnet på mineralske flater er weberton 303 Silikatmaling og webercal 246 Kalkmaling Våt. weber silco paint gir også svært flott innendørs overflater. Våre mineralske malinger krever underlag av puss. Alle malingene kan også benyttes på baderom bortsett fra i våtsone. Vær dog oppmerksom på at mineralske produkter har høy overflateporøsitet og kan oppfattes som lite vaskbare, overflatene rengjøres normalt med støvsuger.
Se egen veiledning for maling på pusset underlag for mer informasjon.

Vi har oppsummert de fleste innvendige pussvarianter i tabellen under. Listen er ikke uttømmende og andre varianter er også mulig. Grunningssjiktet skal alltid være like sterkt eller sterkere enn sluttpuss ved innvendig bruk. Se alltid tilhørende produktdatablader for mer utførlige anvisninger.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen