close-pop-up.svg

Weber puss på porebetong

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Produktbeskrivelse

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
weberbase 105 Hvitgrunning 23817422 KC 10/90 basert på hvit sement. Til grunning spesielt på porebetong.
weberbase 261 Fiberpuss 48390436 Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a. Leca, isolerte grunnmursystemer/ICF løsninger og Aquapanel. Inngår i Weber Fiberpussystem.
Weber 411 Rissarmeringsnett 51473100 Reduserer risikoen for at det skal oppstå eller gjenoppstå riss i pussede overflater på rissutsatte steder ved nybygging eller rehabilitering.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144. Pigmentert: 23852551 Silikatmaling til innen- og utendørs bruk. Emisjonsfri. Glansgrad 0. Til bruk på nye og gamle pussete underlag samt betong. Kryssmales/villstrykes. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tilfredsstiller DIN 18363 pkt.2.4.1.
weber silco render Hvit: 55366360. Pigmentert: 55366341 Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare). Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberpas Silikonharpikspuss
weber silco paint Hvit: 55366413. Pigmentert: 55366394 Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberton Silikonharpiksmaling.
weberpas topdry render Hvit: 53601304. Pigmentert: 53601312 Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser begroing på fasader. Uten tilsatte biocider. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.

Puss på porebetong utføres som tradisjonell tre sjikts pussoppbygging eller som en kombinasjon av grunning og Fiberpussystem. Det viktigste sjiktet er grunningssjiktet, som bør bestå av hvitsement for å unngå reaksjoner over tid med underlaget.

Egenskaper og fordeler

• Sikrer god heft
• Mineralske produkter
• Armert pussystem reduserer riskoen for riss

Pussbehandling på nytt underlag

Benytt weberbase 105 Hvitgrunning som grunning. Påfør i jevnt sjikt 3-5 mm. Følg databladet for blandeforhold, samt for- og etterbehandling.
Etter grunning påfør Weber Fiberpussystem med tilhørende sluttbehandling. Ca 8 mm i 2 sjikt inkl armeringsnett og forsterkninger.
Sluttbehandling: weberton 303 Silikatmaling, weber silco paint eller weber silco render, alternativt weber topdry render. webermin 209 Rivpuss kan også benyttes.

Utbedring av eldre puss

Fjern skadet puss/bompartier ca 5 cm inn på fast underlag. Vinkelrette sårkanter. Seis sårkanter med Weber BI-væske/Vannstopp. Påfør weberbase 105 Hvitgrunning på underlaget.
Bygg deretter opp puss med KC-mørtler:
Grovpuss: weberbase KC 35/65.
Finpuss: weberbase KC 50/50, alt. weberbase 136 Tynnpuss.
Sluttbehandling, se veiledning om pussbehandling på nytt underlag.
Ved sprekk/riss i underlaget kan man bake inn weber 411
Rissarmeringsnett i grunningen som glidesjikt.

Sokkel

På sokkel, de nederste 30 cm, benyttes webertherm 260 Sokkelpuss eller KC 35/65 etter påføring av 105 Hvitgrunning. Sørg for god drenering, og benytt knotteplast for lufting inn mot grunnmur.
Puss på porebetong utføres som tradisjonell tre sjikts pussoppbygging eller som en kombinasjon av grunning og Fiberpussystem. Det viktigste sjiktet er grunningssjiktet, som bør bestå av hvitsement for å unngå reaksjoner over tid med underlaget.
 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen