close-pop-up.svg

Weber Serpotherm – puss på isolasjon

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Weber Serpotherm gir deg en varig, isolerende og pusset fasade. Systemet er enkelt å montere, og siden alt arbeid foregår på utsiden, unngår man utflytting av beboere. Til bruk på fukt- og brannsikre bakvegger.

Egenskaper og fordeler

 • Et solid fasadesystem med puss på EPS
 • Rask og enkel montering
 • Gode detaljløsninger
 • Reduserte oppvarmingskostnader og CO2-utslipp
 • Gjennomgående isolasjonssjikt hindrer kuldebroer
 • God bestandighet mot mekanisk påvirkning
 • God lydreduksjon
 • Testet i klimakarusell og innehar teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk (nr 2428)

Bruksområder

 • Fasade
 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • Kan benyttes på fasade t.o.m. 4 etasjer
 • Til områder med liten til moderat slagregnpåkjenning (f.eks. Østlandet)

EPS monteres på fuktsikker bakvegg (f.eks. tegl, betong, Leca) med plugger tilpasset underlaget og isolasjonens tykkelse. Serpotherm kan benyttes på bygninger opp til fire etasjer. Systemet kan benyttes både til nybygg og til renovering av eldre bygninger, og den forbedrer både isolasjonsverdi og lydegenskaper. Overflaten har god bestandighet mot mekanisk påvirkning. Weber Serpotherm anbefales i områder med liten til moderat slagregnpåkjenning.

Montering

Underlaget skal utbedres for større skader og alt løst materiell skal fjernes. Isolasjonen monteres til underlaget i forbandt med både helliming og plugging til underlaget. Som lim benyttes weberbase 261 Fiberpuss. Plugger velges ut fra bakvegg og isolasjonens tykkelse. Det benyttes også en tett sokkellist. Vær oppmerksom på utforming av detaljer og beslag da dette vil heve både den tekniske og estetiske kvaliteten. Til sokkel benyttes andre systemer. For utførlig beskrivelse og veiledning; ta kontakt.

Pussystem

weberbase 261 Fiberpuss legges i to sjikt til totalt 8–10 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd. Benytt lister tilpasset 10 mm pusstykkelse. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i første pussjikt. Andre sjikt påføres etter 1–3 dager avhengig av herding. Pusses til ønsket struktur avhengig av sluttbehandling. For utførlig utførelse, se vår veiledning for Fiberpussystemet og gjeldene datablader, sjekklister og FDV.

Sluttbehandling

For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbeidet planlegges for at man skal unngå skjøter på store flater. Webers standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles.

Alt 1: weber silco paint

Malingen påføres i to strøk med minimum én dags mellom-rom. Påføres på godt herdet underlag ca ti dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100 % dekk og til anbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Videre må ferdig utført overflate bør beskyttes mot regn i minimum 3 dager.

Alt 2: weber silco render

Overflatene grunnes først med 1 strøk weber silco paint ca ti dager etter grunnpussen. Etter minimum ett døgn påføres ett sjikt med weber silco render i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss, weber silco render 1,5 mm trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Videre må ferdig utført overflate bør beskyttes mot regn i minimum 3 dager.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen