close-pop-up.svg

Weber sluttpuss

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Produkter

Overflate
Utseende/
bruksområde
weberbase 261
Fiberpuss
weberpas
FlexiGuard
KC-puss
Tegl
m/grunning)
Betong
m/grunning)

webermin 201 Stenkpuss

Stenket/ Strukturert
pigmentert edelpuss

 

 

Egnet

Egnet

Egnet

webermin 203 Slemmemørtel

Slemmet pigmentert
edelpuss

 

 

Egnet

Egnet

Egnet

webermin 215 Sekkeskuringsmørtel

Sekkeskurt

 

 

 

Egnet

 

webermin 209 Rivpuss

Gjennom-pigmentert
tykk edelpuss

Egnet

 

Egnet

Egnet

Egnet

weber topdry render

1,5 mm pigmentert sluttpuss med
Aquabalance teknologi

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

weber silicate render

1,5 mm silikatbasert
sluttpuss

Egnet

 

Egnet

Egnet

Egnet

weber silco render

1,5 mm
Silikonharpiks-basert
sluttpuss

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Weber Slemmemørtel

Tradisjonell hydrofobert
slemming (grå og hvit)

 

 

Egnet

Egnet

Egnet

Weber har i sitt sortiment flere typer gjennomfargede sluttpusser. Disse er tilpasset de fleste underlag og kommer i 99 standardfarger. Spesialfarger leveres på forespørsel. Valg av overflatebehandling velges ut fra estetiske og tekniske krav. Struktur og farge er bare en av variasjonsmulighetene da hvert underlag har sine spesielle behov som skal tilfredsstilles for å oppnå en varig og vakker flate.

Egenskaper og fordeler

  • Struktur og farge i samme produkt
  • Offersjikt
  • Stort utvalg av farger og bindemidler
  • Tilpasset norsk klima
  • Tilpasset Weber Fasadesystemer
  • Tradisjonelle overflater

99 standardfarger

De 99 standardfargene representerer de nordiske tradisjonelle murfarger som også finnes i andre eksteriør fargevifter. Produktene er pigmentert med uorganiske og kalkekte pigmenter. Dette gir en palett som er dominert av jordfarger og nøytrale farger. Men de gir allikevel mulighet for spenstige fargekombinasjoner og teknikker. Pigmentene gir sluttprodukter som er fargestabile.
De fleste produktene kan leveres som prøver og oppstryk. Vennligst ta kontakt med din forhandler for bestilling. Arkitekter kan ta kontakt på epost.

Ferdig overflate med sluttpuss

Sluttbehandlingen er det som skal ta imot direkte værpåkjenning og ivareta det estetiske. Et viktig aspekt er at all overflatebehandling benyttet på mur skal være dampdiffusjonsåpen. Denne egenskapen sørger for rask og effektiv fordampning av fuktighet bort fra overflaten. Dette vil forhindre at fukt akkumuleres i puss-sjiktene som bidrar til frostskader og avflassing Det stilles derfor store krav til det siste sjiktet i en puss-oppbygging; både gjennomfarget sluttpuss og maling. En riktig pusset overflate kan vare i 15-40 år uten større vedlikehold enn nødvendig fasadevask. Holdbarheten er en kombinasjon av godt produkt, godt håndverk og godt vedlikehold. En pusset overflate må ikke nødvendigvis males dersom den tilfredsstiller krav til funksjonalitet. En sluttpuss vil gi teknisk beskyttelse, fungere som offersjikt, gi struktur og farge.

Vedlikehold av pusset overflater

Alle overflater trenger en vask med jevne mellomrom. Spesielt i områder med lite tilgang på sol og ned mot bakken vil det kunne oppstå algevekst. Nedsmussing i nærheten av uheldig utformet beslag forekommer også ofte.
Rebehandling er sterkt avhengig av lokale mikroklimatiske påkjenninger og type overflatebehandling. Se datablad for nærmere anbefalinger.

Vi anbefaler vask annethvert år eller ved behov. Benytt vaskemidler for alkaliske underlag. Vask alltid nedenfra og opp og skyll ovenfra og ned. Benytt svakt trykk (hageslange) og myke koster.

Spesialvaskemidler kan benyttes avhengig av type nedsmussing som skal fjernes. Antialge-beskyttelse kan også benyttes etter vask. Hard bearbeiding av overflaten kan medføre et behov for et nytt malingsstrøk. Overflatene kan også beskyttes med dampdiffusjonsåpne anti-grafitti løsninger påført som offersjikt. Se vår FDV for Fiberpuss og sluttbehandlinger for utførlig beskrivelse.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen