close-pop-up.svg

Weber støp og avretting som underlag for herdeplast

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Løsningstyper og produkter

Løsningstype Industriavrettingsmasse Pumpbar hardbetong Håndappliserbar hardbetong"
Sluttbehandling Eventuelt: weberfloor 776 glossy sealer EP/ 774 matt sealer EP    
Overflatebehandling Herdeplastbelegg/ Maling. F.eks: weber.floor 740 universalcoating EP/ 736 vannbasert maling, EP/ 730 vannbasert epoxyimpregnering    
Overflate primer Epoxyprimer: weberfloor 710 Epoxyprimer/ Vannbasert epoxymaling/impregnering    
Avretting/Støpemasse 5-30 mm weberfloor 4655 Industry Flow Rapid, 5-40 mm weberfloor 4602 Industry base extra 10-80 mm weber Betongflyt, 30-300 mm weber REP 931 10-50 mm weber rep 930/Industri HP
Primer/ Heft weberfloor 4716/ 710 Epoxyprimer weber Epoxylim weber Epoxylim
Underlag Eksisterende betong, min B30 kvalitet    

Rask og effektiv rehabilitering av industri eller garasjegulv. Dette er et gulvkonsept som gir deg et nytt gulv på kortest tenkelige tid og kvaliteten meget god! Resultatet er vedlikeholdsvennlige gulv som tåler røff behandling.

Vær oppmerksom på

 • Ved underlag av elementdekker, Leca Byggeplank eller trebjelkelag skal det legges et flytende armert basesjikt.
 • Ved flytende gulv skal basesjikt armeres med basaltnett eller stålarmeringsnett. Rep 931 kan legges flytende med armering.
 • Ved bruk av gulvvarme skal dette installeres i basesjikt.
 • Gulvet må beskyttes med fiberduk og plater etter at gulvet er lagt før f.eks. innflytting og annen montasje.
 • Unngå direkte sollys og trekk på overflaten.
 • Bevegelsesfuger i underlaget må videreføres til overflaten.
 • Bevegelsesfuger og rissanvisere må prosjekteres av Byggherre/Rådgivende Ingeniør Bygg på prosjektet.
 • Se de aktuelle produktdatablad for mer informasjon.

Merk

 • Ved bruk av alle beskrevne produkter kan overflaten behandles etter 1-2 døgn og bør behandles innen ca. 1 uke, eller gjøre tiltak pga. for rask uttørking.
 • Ved bruk av weber REP 930/ 931 eller Industri HP er alle disse selvtørkende basert på lavt V/C tall som gjør at de er beleggbare etter kort tid.
 • Dette vil imidlertid avhenge av sjikttykkelse og de lokale uttørkingsforhold.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen