close-pop-up.svg

Weber VentiGuard

I denne løsningen

Weber

Kontakt oss om denne løsningen

Weber VentiGuard er et fasadesystem basert på prinsippet om to-trinns tetting og er særdeles godt egnet i norsk klima. I kombinasjon med en pusset overflate oppnår man en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en tiltalende og estetisk overflate. Weber VentiGuard kan benyttes på alle typer bygninger i hele Norge.

Egenskaper og fordeler

 • Rask og kostnadseffektiv løsning for bruk i hele Norge 
 • To-trinnstetting sikrer slagregntett fasade
 • Strukturert sluttpuss basert på silikonharpiks
 • Slank og fleksibel konstruksjon
 • Slagfast og ubrennbar
 • Mulighet for buede fasader
 • Teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk (nr. 20406).
 • Sparkling av skjøter hindrer kantreisning og reduserer synlige plateskjøter i slepelys.

Bruksområder

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • For både tunge og lette veggkonstruksjoner
 • Hele Norge

Montering

Vi anbefaler at Aquapanel platene monteres på impregnerte trelekter 21x95 mm eller 36x73 mm. Tilpasning av plater gjøres med egnet verktøy før montering. Unngå kontinuerlige plateskjøter ved åpninger. Platene monteres med 3 mm avstand for å forhindre kantreisning og monteres med det tilpassede skrue eller spikersystemet, normalt maks 220 mm avstand (130 mm ved spikring). Alle skjøter sparkles med weberpas FlexiGuard. Evt vindlastkapasitet skal beregnes av prosjekterende. Ved overgang til andre materialer benyttes Weber Fugebånd.

Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse og veiledning.

Sparkling

Avstanden mellom platene og sparklingen forhindrer riss, kantreising og synlige plateskjøter i slepelys. I tillegg gir dette ne helthetlig stiv plate som forenkler pussarbeidet.

Pussystem 

Det benyttes weberpas FlexiGuard som pussystem. Pussen legges i ett sjikt, 4 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd Benytt lister tilpasset 4 mm pusstykkelse. webertherm 117 Armeringsnett bakes inn i pussen.

Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse og veiledning. 

Sluttbehandling

Sluttpuss weber silco render, alternativt weber topdry render, påføres ca tre dager etter grunnpussen. Trekkes på for hånd eller sprøytes på. Planlegg arbeidet og unngå skjøter på store flater.

Webers standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles.

Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse og veiledning.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen