Mørtel og fasade - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Mørtel/ Fasade

Weber holder fasaden. År etter år etter år

Riktig valg av fasadesystem tar hensyn til funksjon, estetikk, økonomi og miljø. Når du velger et av Webers Fasadesystemer, får du et bærekraftig arkitektonisk og økonomisk veloverveid fasade. En pusset overflaten er vakker og tidløs, og med Weber Fasadesystemer får du samtidig en brukervennlig løsning som er lett å vedlikeholde. Weber har et omfattende sortiment av mørtelprodukter for alle behov; støp, muring, puss og rehabilitering.

Weber Fargevelger

Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger.

Se fargevelgeren her

Weber ivaretar kulturarven

Weber har nylig lansert en internasjonal fasadeside med flotte rehabiliteringsprosjekter.

Besøk siden her 

Våre produkter & løsninger

Mørtel og fasade produkter

Mørtel og fasade produkter

Det stilles stadig strengere krav til kvalitetssikring og dokumentasjon. Bruk av fabrikkfremstilt mørtel gir jevn kvalitet med dokumenterte egenskaper.

Fasadesystemer

Fasadesystemer (5)

Weber har flere fasadesystemer der sluttresultatet er en pusset overflate. En pusset overflate er tidløs og vedlikeholdsvennlig.

Veiledninger

Veiledninger (16)

Weber har produkter for både muring og pussing av tegl. Det estetiske uttrykket varieres ved bruk av alt fra farget murmørtel, til bruk av ulike puss teknikker.