FAQ Mørtel / fasade - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

FAQ Mørtel / fasade

Vi i Weber ønsker vi at våre produkter skal brukes på riktig måte, for det er da de gir det beste resultatet, og det er da du som kunde blir fornøyd. Under finner du noe ofte stilte spørsmål med tilhørende svar. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter der erfarne ingeniører står kostnadsfritt tilgjengelig for alle våre kunder, både profesjonelle og selvbyggere.

FAQ Facade

Hvordan pusser og maler jeg min Leca grunnmur?

Vi anbefaler Weber Grå slemmemørtel i to sjikt. Slemmemørtelen trekkes opp på grunnmuren opp over bakken. Benytt knotteplast med topplist for fuktdrenering

Hva skal jeg pusse med?

I Weber Produktguide finnes det flere ulike tabeller for valg av puss produkter for de ulike underlagene. Se også egne artikler under ”Finn riktig løsning”. Valg av pussløsning må gjøres ut fra ønske om funksjon (slagregntett, opprettende, estetisk etc) og ønske om sluttresultat (glatt, strukturert, malt etc.)

Jeg har en materialovergang. Hvordan pusser jeg over denne?

Materialer vil bevege seg ulikt og kan skape riss og sprekker. Vi anbefaler derfor generelt at det benyttes diletasjon fuger ved materialoverganger utendørs

Pussen på min grunnmur min trekker fukt, hva gjør jeg?

All puss har et naturlig kapillært sug. Når pussen kommer i kontakt med et vannførende sjikt vil pussen trekke vann og slippe den ut litt lenger opp på grunnmuren. Fukten trekker med seg kalk og salter som avsettes på overflaten som hvite utfellinger. Slikt fuktopptrekk kan medføre frostskader og avskalling av puss og maling. Det bør benyttes en sementrik/sterk puss eller en vannavvisende puss i overgangssonen mellom bakke og fasade for å forhindre dette. Er skaden allerede skjedd, kan det slisses inn en kapillærbrytende beslag som forhindrer videre fuktopptrekk. Under beslaget benyttes Weber Grå/Hvit slemming på Leca, evt Weber Rep 980 på underlag av betong.

Hva skal jeg mure med?

Leca mures med vanligvis med Murmørtel M5. KC 35/65 eller KC 50/50 kan også benyttes. Tegl mures vanligvis med M5/M5 SS. Farget Murmørtel, KC 20/80, KC 35/65 eller KC 50/50 kan også benyttes til tegl. Valg av murmørtel gjøres ut fra steinenes fasthetsegenskaper og krav til murverket. 

Hva skal Leca pusses med?

Webers eneste anbefalte løsning for pussing av all Leca utvendig over bakken er Weber Fiberpussystem. Dette er en tosjikts fiberarmert puss med innbakt Armeringsnett, hjørnelister. Systemet reduserer faren for riss betydelig. Fiberpussen blir slagregntett med sluttbehandling av de anbefalte Silikat- eller Silikonharpiksprodukter (se datablad). Ned mot bakken brukes Weber Grå slemming.

Hvordan skal jeg pusse pipa?

Har du rester av murmørtelen, Weber.mix M5, kan denne benyttes som slemming.

Over tak kan man også bruke Weber Grå eller Hvit Slemming

Under tak kan man benytte Weber.base KC 50/50

Weber.base 261 Fiberpuss med Hjørnelister kan også benyttes, men evt. sprekker som følge av skader i pipa vil da ikke oppstå like fort.

Hvor stort er forbruket til muring av tegl?

Standard forbruk er ca 70 kg/m2

Hvor stort er forbruket til muring av Leca?

Utfyllende informasjon om forbruk finnes i datablader og i Byggeboka. Forbruket ved en fylt fuge er ca 20kg/m2.

Hvor stort er forbruket ved utstøping av såleblokk?

Utfyllende informasjon om forbruk finnes i datablader og i Byggeboka. Forbruket ved en fylt fuge er ca 16 kg/lpm.

Jeg har et hus/bygård fra før 1930, hvordan skal jeg pusse og rehabilitere dette?

Vi anbefaler deg til å ta kontakt med oss. Det er vanskelig å gi noen generelle råd pga mange ulike underlag, underlagets beskaffenhet og eldre reparasjoner. Begrensninger fra Antikvariske myndigheter kan også være begrensende på materialvalg.

Hvordan pusser og maler jeg min Leca grunnmur?

Vi anbefaler Weber Grå slemmemørtel i to sjikt. Slemmemørtelen trekkes opp på grunnmuren opp over bakken. Benytt knotteplast med topplist for fuktdrenering

Hva er forskjellen på en 2-lags og en 3-lags puss?

En 3-sjikts puss er anbefalt for å oppnå en slagregntett puss. Den skal bygges opp med grovt og sterkt innerst , med finere og svakere utover i sjiktene. Dette bidrar til et kapillærsug utover i sjiktene.

En to-sjikts puss består av grunning for å få heft og et toppsjikt for det estetiske. Pussen er ikke slagregntett.

Mitt hus er i et ekstremt værutsatt klima. Hvordan skal jeg pusse og male det?

Uavhengig av underlaget så skal det benyttes en tre-sjikts puss som bygges opp etter anbefalte pussystemer. Ekstra grunning/hydrofobering kan også være nødvendig for å oppnå slagregntetthet. Det er også viktig å tenke på utforming av beslag og takutstikk for å sikre korrekt avrenning .

Kan jeg etterisolere huset mitt og få det til å se ut som et murhus?

Ja. Med Weber VentiGuard Extreme kan du gå fra ”Trehus til Murhus på 1-2-3”. Du kan også benytte Leca Fasadeblokk, som gir isolasjon og pussbærer i samme operasjon.

Hva med Fiberpuss på andre underlag?

Weber kan bare anbefale bruk av 261 Fiberpuss på sine underlag, da ikke alle varianter er testet for heftfasthet. Fiberpuss har dog god heft til de fleste underlag. Fiberpuss skal aldri benyttes uten armeringsnett.

Hvordan skal jeg pusse en Leca vegg innvendig?

Se tabell i Weber Produktguide for alternativer. Avhengig av underlag og ønsker om sluttstruktur kan det benyttes mange ulike varianter.

Kan jeg bruke Silikatmaling og Silikatpuss innendørs?

Ja, det kan du. Benyttes kun på mineralske underlag.

Hva er forskjellen på Silikatmaling og Silikonharpiksmaling?

Malingene er basert på to ulike bindemidler. Silikatmaling er basert på vannglass mens den andre er basert på silikonharpiks. Dette gir noe ulike heftegenskaper, diffusjonsåpenhet og glans. Silikonharpiks vil gi en heft til bla tidligere malte underlag, mens silikat kun hefter på rent mineralske underlag.

Hvor finner jeg fargeprøver til min fasade?

Sjekk ut applikasjonen ”Fargelegg mitt hus”, som har alle fargene. Vær dog oppmerksom på at fargene på skjerm og utskrift vil være avvikende fra det reelle. Vi anbefaler alle å bestille fargeprøver (1 kg boks) for et prøveoppstrøk. Disse bestilles gjennom din utvalgte forhandler. Vær oppmerksom på at fargeprøver er

Finnes det farget murmørtel til muring av tegl?

Ja. Weber har 17 standard farger i sitt Farget Murmørtel sortiment. Sjekk applikasjonen ”Fargelegg ditt hus”. Disse finnes dog kun i 1000kg sekk.

Hva er forskjellen på en M5 og en KC-mørtel?

En M5 mørtel er en murmørtel med fasthet 5MPa. Den er basert på sement og natursand og egner seg best til muring. En KC mørtel er basert på Kalk, sement og natursand. Forholdet mellom bindemidlene Kalk og Sement vil være avgjørende for mørtelens fasthet. Kalken gjør mørtelen smidig og er derfor i tillegg til muring også meget godt egnet til pussing.

Hvordan bruker jeg Weber.ton 301 Silikatgrunning?

Silikatgrunning kan benyttes som et rent grunningsstrøk eller som tilsetning til Silikatmaling. Som grunning tynnes 301 Silikatgrunning 1:1 med vann. Påføres med rull eller kost (kost anbefales for å jobbe den inn i underlaget). Som tilsetning i 303 Silikatmaling benyttes det 10 % (1,5kg pr spann 303) i første strøk. Andre strøk tynnes ikke. Tynningen kan varieres mellom 5 og 40 % avhengig av ønsket dekningsgrad. Til lasur økes tynningsgraden. Se også databladene.

Hvordan påfører jeg Weber.ton 303 Silikatmaling?

303 Silikatmaling påføres rene mineralske underlag; tørt, støv- og smuss-frie. Nypussete underlag skal ha herdet i minimum 14 dager før påføring av maling. 1.strøk tynnes med 10 % 301 Silikatgrunning, mens 2. strøk benyttes ufortynnet.  Silikatmalingen påføres med sprøyte, rull eller kost. Ved sprøyting anbefales en påfølgende utkosting. Kost anbefales generelt pga. muligheten til å jobbe malingen godt inn i underlaget. Dekk til glass, metall og treverk pga. faren for sprut. Se datablad for ytterligere opplysninger.

Kan jeg selv tilsette pigmenter i pussmørtel eller murmørtel?

Vi anbefaler generelt ikke at det tilsettes pigmenter eller andre stoffer ikke levert av Weber i våre ferdigblandede pusser/mørtler/betonger. Mørtlene er fremstilt og perfeksjonert og basert på resepter vi vet fungerer godt.  En evt. tilsetning  vil kunne bidra til uønskede bruksegenskaper. Reklamasjonsretten bortfaller dersom det tilsettes stoffer som ikke er iht. produktdatablader eller våre anbefalninger.

Jeg har en innvendig vegg som er malt med en organisk maling, kan jeg pusse denne uten først å fjerne malingen?

Ja, med gipspuss. Men man må huske på at heften aldri vil bli bedre enn heften mellom den eksisterende malingen og underlaget. Kan malingen enkelt fjernes med sparkel anbefales denne å skrapes helt ned. Man står da også friere i valg av pussmørtel. Gipspuss kan påføres både malte og rene mineralske underlag og gir en ferdig overflate for maling eller tapet.

Jeg har sprekker og riss i min fasade- hvordan går jeg fram for å reparere disse?

Sprekker kan være døde eller levende. De levende  vil kort tid etter reparasjon sprekke opp igjen og bør utbedres med diletasjonsfuger. De døde konstruksjonsrissene/sprekkene hogges frie

Hvordan pusser og reparerer jeg Lettbetong (Sipporex, Ytong etc)

Weber har begrenset med erfaring for disse underlagene, og ingen egne produkter for dette. Vi anbefaler alltid bruk av Weber.base 105 Hvitgrunning som en grunningsmørtel. Man kan deretter benytte Weber Fiberpussystem med tilhørende produkter og sluttbehandling. Weber har ingen egne heftfasthet målinger for dette underlaget.

Hvordan pusser jeg innvendig?

Sjekk tabell i Weber Produktguide for flere alternativer avhengig av underlag og ønske om sluttresultat.

Hva er forskjell på en M5 og en KC-mørtel?

En M5 mørtel er basert på sement og natursand. M5 egner seg godt til muring og som grunningsmørtel på sterke underlag. En KC-mørtel er sammensatt av kalk, sement og natursand. Blandingsforholdet mellom kalk og sement påvirker styrken og bearbeideligheten til mørtelen. En KC mørtel er like godt egnet til muring som til pussing. Sjekk det aktuelle datablad og Weber produktguidefor hvilket produkt du bør bruke.

Kan jeg justere en murmørtel med mer sement?

Vi anbefaler ikke at våre ferdige mørtler justeres med tiletningsstoffer som ikke er beskrevet på datablad/sekk eller av oss. Mørtlene er basert og produsert på resepter som er utprøvd og som vi vet fungerer.

Hvilken fargekode tilsvarer fargen på Fiberpuss?

Lys variant Weber Fargekode 33059. Mørk variant Weber Fargekode 33060.

Kan jeg pusse med Farget Murmørtel?

Murmørtel er lagd og formulert for muring. Den er dermed ikke egnet for pussing. Det finnes mange alternative pussvarianter for gjennomfarget puss.